Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Vejledning til CRP-måling

 

Formål

At vejlede i metode og anvendelse af CRP-måling for paramedicinere i Region Nordjylland. At sikre den fornødne forståelse for vurdering af, hvornår der er indikation for måling af CRP, samt vejlede paramedicinerne i at håndtere kapillærblod.

Målgruppe

Regionalt ansatte paramedicinere og ambulancebehandlere som benytter CRP-måling i Region Nordjylland.

Patientgruppe/indikation.

Patienter hvor der er mistanke om en akut inflammatorisk tilstand, herunder infektionssygdom af enhver art og især bakterielle infektioner, eller hvor man ønsker at udelukke disse.

CRP

C-reaktivt protein (CRP) udtrykker graden af celleskade forårsaget af fx infektion, inflammation, cancer, nekrose, kirurgi eller traume. CRP produceres i leveren og cirkulerer i blodets plasma (plasmaprotein), som respons på immunforsvarets aktivering, ved for eksempel en akut infektion, hvor koncentration i plasmaet øges voldsomt. Derfor benævnes CRP også som et akutfaseprotein.

Fortolkning generelt

En normal CRP kan med stor sandsynlighed bruges til at udelukke tilstedeværelsen af infektion eller inflammation, hvilket giver os en vigtig information om alvorsgraden af infektioner.

Man kan ikke afgøre sikkert, om en infektion er bakteriel eller ej ud fra CRP-prøven, ej heller årsagen.

Normalområdet i blodet er lavt (<10 mg/l), men stiger efter ca. 6 timer og når den maksimale koncentration efter ca. 48 timer. Halveringstiden er ca. 20 timer, og CRP-niveauet afspejler således produktionen og dermed sværhedsgraden af inflammationen. CRP-niveauet vil følge intensiteten af inflammationen, så gentagne målinger kan således anvendes til at monitorere sygdomsforløbet.

 

Normal

CRP <10mg/L

 

Let forhøjet

CRP mellem 10-20mg/L

Moderat forhøjet

CRP mellem 20-60mg/L

Svært forhøjet

CRP mellem 60-300mg

Udelukker med stor sandsynlighed alvorlig

infektion.

Virusinfektioner i øvre luftveje såsom forkølelse.

Virusinfektioner såsom influenza, pneumoni og viral meningitis.

AMI.

Bakterielle infektioner fx halsbetændelse,

bakteriel meningitis.

Cancer.

Kroniske inflammatoriske sygdomme såsom leddegigt, Morbus Crohn.

Mindre kirurgi/traume

AMI.

 

Alvorlige bakterielle

infektioner såsom sepsis, bakteriel meningitis,

nyrebækkenbetændelse og pneumoni.

Kronisk leddegigt.

Traumer eller større

kirurgiske indgreb.

Koncentrationen af CRP falder hurtigt hvis patienten reagerer positivt på igangværende antibiotikabehandling.

Ved traumer og kirurgi når CRP typisk et maksimum efter 3 døgn og falder til normale værdier efter en uge. CRP-niveauet er stabilt hos gravide, men ligger på et lidt højere niveau end hos ikke-gravide, stiger under fødslen og kraftigt i dagene efter.

Fejlkilder

Vand eller desinficering af patientens finger kan fortynde bloddråben og medføre falske resultater. Ved evt. vask eller desinficering skal man derfor lade fingeren tørre helt.