Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af COVID screeningssvar

Beskrivelse

Håndtering af COVID screeningssvar og arbejdsgang i forbindelse med test for COVID-19 på indlagte patienter.

 

 

Arbejdsgang

 

Alle patienter, der planlægges indlagt, skal fra og med d. 23.04.2020 og indtil videre testes for COVID-19, herunder også patienter, der indlægges til arteriografi/PTA.

Hvis svaret viser sig at være positivt, har den ansvarshavende læge ansvaret for at informere patienten, som skal i selvisolering hjemme, medmindre det lægefagligt skønnes absolut nødvendigt at indlægge patienten alligevel.

Hvis indlæggelse skønnes uomgængeligt nødvendigt af hensyn til patientens liv eller førlighed, eller hvis patienten allerede er indlagt og behandlet, skal patienten isoleres efter gældende retningslinjer (Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19).

Prøven bestilles af sekretæren inden indlæggelsen med sengeafdelingen som rekvirent, og svaret kommer derfor på sengeafdelingens liste. Prøven skal tages 3 dage før patientens indlæggelse.

Det er vagthavende bagvagt, der har ansvaret for at gennemgå opgavelisten og markere svarene som set og handle på dem, når det er nødvendigt. Opgaven kan uddelegeres, og i givet fald skal bagvagten sikre sig, at den læge, opgaven uddelegeres til, er klar over, at ansvaret er overdraget til vedkommende. Det er samtidig meget vigtigt, at opgavelisten også gennemgås i weekenderne.

Ved negativt prøvesvar skal der ikke gøres noget.

 

Specielt a-grafi-patienter vil i nogle tilfælde være udskrevet, når vi får svaret, og hvis prøven er positiv, har bagvagten stadig ansvaret for, at patienten informeres og instrueres i selvisolation i henhold til Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer (Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet).

 

Formål

Korrekt håndtering af Covid prøvesvar.