Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Plastikkirurgiske indgreb på patienter med pacemaker


Formål:

Da plastikkirurgiske indgreb ofte kræver anvendelse af uni- og bipolær diatermi, er formålet med denne instruks, at ensrette den præ-operative planlægning i forhold til patienter med en pacemaker eller ICD-enhed.

Definition:

En pacemaker er et elektronisk apparat, der bruges til at ”pace” hjerterytmen hos patienter med insufficient egen-rytme.

En ICD-enhed er en defibrillator, der kan overdrive pace (dvs pace hurtigere end arytmien for at bryde denne) eller afgive stød, når patienter har ventrikulær tachyarytmi. En ICD enhed har også en almindelig bradypace-funktion.

Biopolær diatermi sender elektrisk energi fra plus-polen til minus-polen, og vævet imellem de to poler koagulerer. Der sendes kun minimalt elektrisk energi ud i patientens væv.

Unipolær diatermi sender elektrisk energi ud i patientens væv og opfanges af neutralpladen placeret på patienten, der fungerer som modpol.

Baggrund:

Pacemakere eller ICD-enheder, der udsættes for elektrisk ”støj” fra diatermi, kan reagere på følgende måder:

Pacemakeren kan fejltolke støj fra diatermien som patientens egen rytme og undlade at pace, hvilket kan føre til bradykardi eller asystoli hos patienter, der er afhængige af pacefunktionen.

ICD-enheden kan desuden registrere støj fra diatermien som en tachyarytmi, hvilket kan få den til at afgive stød. Dette forårsager et kraftig ryk i patienten, hvilket kan være farligt peroperativt.

Magnet-pålæggelse:

Magnet lægges direkte over pacemaker eller ICD og fixeres grundigt.

Til ICD skal stor ringmagnet anvendes.

Når der pålægges en magnet på ICD-enheden, afgiver denne undertiden en høj hyletone, som tegn på at den er inaktiveret. Dog afgiver ikke alle ICD-enheder en lyd. Pacemakeren afgiver ingen lyd, når der pålægges en magnet.

En pålagt magnet har følgende indvirkning på ICD-enheden samt pacemakeren:

Pacemakeren går i fixed mode og pacer med en puls typisk imellem 90 og 100, afhængigt af batteriniveau, uafhængigt af patientens egen-rytme (asynkront).

ICD-enheden inaktiverer tachyterapi (stød-funktion), men ændrer ikke bradypace-funktion.

Plastikkirurgiske operationer, som typisk anvender unipolær diatermi:

 • • Alle brystkirurgiske indgreb (subkutan mastektomier, reduktioner, løft, rekonstruktioner, protesefjernelse)

 • • Maveplastik/360-graders kropsløft

 • • Arm- og lår-plastik

 • • Exaireser

Fremgangsmåde:

 • • Plastikkirurgiske indgreb med unipolær diatermi:

 • • Der skal altid pålægges magnet på både pacemaker og ICD-enheder.

 • • Der skal altid være monitorering af patienter med en pålagt magnet.

 • • Hvis det ikke er muligt at pålægge magnet, da denne vil være i operationsfeltet, kan der sendes forespørgsel til pacemakerambulatoriet om omprogrammering. Patienten skal så være monitoreret, indtil pacemakeren eller ICD-en er tilbageprogrammeret.

 • • Placer neutralpladen så langt væk fra pacemakeren som muligt, idet princippet er at undgå, at pacemakeren er mellem brænderen og neutralpladen.

 • • Brug lav-energi (coag-funktionen) og ikke høj-energi (cut-funktionen).

Plastikkirurgiske indgreb med kun bipolær diatermi:

 • • Ingen forholdsregler ved pacemakere.

 • • Ved ICD-enheder er der en lille risiko, og der skal foretages magnetpålæggelse og monitorering, når det drejer sig om kirurgi på thorax.

 • • Ved kirurgi udenfor thorax behøver der ikke være magnetpålæggelse.

 • • Kun kortvarige applikationer på få sekunder.