Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ultralydsskanning - Måling af PR-interval hos gravide med autoimmune sygdomme

 

Målgruppe
Obstetriske læger og ultralydslæger.
 

Formål

Optimal håndtering af gravide med autoimmune sygdomme.

 • • Systemisk Lupus Erythematosus (SLE).

 • • Primær Sjøgrens Syndrom (pSS).

 • • Reumatoid artrit (RA).

 • • Juvenil idiopatisk artrit (JIA).

 • • Hypotyreose og SSA-antistoffer.

mhp. observation for kongenit hjerteblok (CHB).


Kongenit hjerteblok
Hos gravide med reumatiske sygdomme (SLE, pSS, RA og JIA) er der risiko for, at fosteret udvikler kongenit hjerteblok (CHB). Man bør dog være opmærksom på, at risikoen, for at barnet udvikler neonatal lupus syndrom, er ca. 10 gange større end risikoen for at udvikle CHB.
Hvis den gravide har SSA og/eller SSB antistoffer, er der ca. 2 % risiko for, at fosteret udvikler CHB. Hvis den gravide har hypotyreose med eller uden antityroide antistoffer og samtidig SSA-antistoffer, er der over 50 % risiko for udvikling af CHB. Ud over AV-blokket kan antistofferne påvirke myokardiet med udvikling af endokardial fibroelastose (”hvidt” endocardium og nedsat pumpefunktion). Dette kan føre til udvikling af hydrops og er associeret med intrauterin fosterdød, som estimeres til 15-30 %. Risikoen for CHB er størst mellem uge 18-24, hvorfor kontrollen også er intensiveret i den periode. Ved tidligere graviditet, hvor fosteret har haft CHB, er der 18 % risiko for CHB i efterfølgende graviditet.
 

Prognose

Mortaliteten ved CHB er 17-19 %. (70% intrauterint).

Hos de overlevende har 70 % behov for pacemaker.Visitation
Gravide med autoimmune sygdomme skal ses i Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd i forbindelse med 1. trimesterskanning. Der skal tages følgende blodprøver, hvis de ikke allerede foreligger:

 • • SSA/Ro antistoffer.

 • • SSB/La antistoffer (findes som Sjøgrens sygdom i LABKA).

 

Håndtering ved ultralydslæge

 • • SSA/SSB ≤7 U/ml: Opfattes som negativ, og der er ikke behov for henvisning til ultralydslæge.

 • • SSA/SSB >7 ml/U: Henvises til ultralydslæge uge 16 mhp. fosterekko inkl. måling af overledningstiden (PR-intervallet).

 • • PR-interval måles ugentlig mellem uge 18-24 og herefter hver 4. uge resten af graviditeten.

 • • Måling af arteria uterina i uge 12 og 20.

Måling af PR-intervallet

 • • 5-kammer billeder (4-kammer billeder inkl. aortaafgang), insonation så parallel med septum som muligt.

 • • PW curser placeres i venstre ventrikel, tæt på overgangen mellem anteriore mitralklapsflig og aorta outflow tract. På den måde opnås simultane flowkurver over ventrikulær fyldning og tømning, Fig. 1.

 • • PR- intervallet måles som afstanden mellem

 • • Starten af mitral A-wave (atrial systole) og (E-wave er den passive fyldning af ventriklen som formentlig skyldes vacuum).

 • • Starten af antegrad flow i aorta, når aortaklappen åbner (ventrikulær systole).

 • • Indskrives i Astraia under Føtal Echo, Doppler, Overledningstid.

 • • Procedurekode: Flowmåling over hjerteklapper, UXUD88E.

 

Tolkning

 • • Normalt PR-interval: 120+10ms, Fig. 2.

 • • Sikkert abnormt PR-interval: >150ms. Fig. 2.

 

Behandling

 • • Ved forlænget PR-interval, og dermed tegn på CHB, skal patienten henvises til Skejby/konfereres med Skejby mhp. evt. behandling. Evidens for effekten af steroid er dog modstridende.

 

 

 

Billede 1

 

 

 

Billede 2

 

 

Billede 3

 

Billede 4

 

 

Referencer

DFMS guideline 2015 Foetal arytmi Føtal arytmi guideline 2015

Van Bergen AH, Cuneo BF, Davis N. Prospective echocardiographic evaluation of atrioventricular conduction in fetuses with maternal Sjogren's antibodies. Am J Obstet Gynecology (2004) 191, 1014-8

V. Tomek, J. Janoušek, O. Reich, J. Gilík, R. A. Gebauer, J. Skovránek. Atrioventricular Conduction Time in Fetuses Assessed by Doppler Echocardiography. Physiol. Res. 60: 611-616, 2011

D. Spence, L. Hornberger, R. Hamilton, E. Silverman Increased risk of complete congenital heart block in infants born to women with hypothyroidism and anti-Ro and/or anti-La antibodies J Rheumatol 2006; 33: 167-70

Heegaard NHH, Locht H, Wiik A. Congenital heart block and autoantibodies Ugeskr Laeg. 2005 Oct 3;167(40):3775–6

 

Benjamin Wainwright a, *, Rohit Bhan a, Catherine Trad a,Rebecca Cohen a, Amit Saxena a, Jill Buyon a, Peter Izmirly a Autoimmune-mediated congenital heart block a NYU School of Medicine, New York, NY, USA

 

 

Relaterede instrukser:

Gravide med autoimmune sygdomme: Systemisk Lupus Erythematosus og Reumatoid Artrit LINK
Ultralydsscanning – Indikation for fosterhjerteskanning

Visitation og kontrolregime, gravide