Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Delegering af medicinsk behandling til sygeplejersker i gastroenterologisk ambulant funktion

Formål

Konkret beskrivelse af delegeret medicinering for sygeplejersker i ambulant gastroenterologisk funktion.

Beskrivelse

Sygeplejerskerne anvender medicinmodulet og det fælles medicinkort (FMK) i deres arbejde inden for rammeordinationer eller efter individuel uddelegering fra læge. Dette kræver, at sygeplejerskerne oprettes som lægens medhjælp i FMK.

Når sygeplejersken foretager en delegeret opgave, arbejder hun som lægens medhjælp. Når lægen har fundet indikation for behandlingsopstart eller ændring noteres dette i journalnotat. Sygeplejersken kan herefter oprette eller ændre ordination i FMK, med samtidig dokumentation i medicinmodulet. Det er sygeplejerskens ansvar at arbejde inden for rammerne, men det er lægen, der har det fulde ansvar for behandlingen.

Der findes 2 typer af rammedelegationer:

1. Til behandling af den enkelte patient.

2. Til behandling af en defineret patientgruppe.

Ad 1: Her skal lægen på forhånd have taget stilling til behandlingen af den enkelte patient. Det kan fx dreje sig om Azathioprin eller biologiske midler. Siden kan sygeplejersken arbejde i medicinmodulet og FMK med ordinationen.

Ad 2: Her kan behandling inden for de angivne rammer iværksættes uden forudgående stillingtagen af lægen. Det kan fx dreje sig om opstart i kalk og D-vitaminbehandling i forbindelse med Prednisolonbehandling.

Sygeplejersker, der arbejder som lægens medhjælp i FMK, får følgende rettigheder:

 • • Oprette FMK-ordinationer ud fra delegerede standardordinationer/pakker efter aftale med læge

 • • Redigere ordinationer på FMK efter aftale med lægen

 • • Seponere ordinationer på FMK efter aftale med lægen

 • • Pausere ordinationer på FMK efter aftale med lægen

 • • Dokumentere udlevering/indgift af medicin (effektueringer)

 • • Printe medicinkort/liste

 

Sygeplejersker ved Gastroenterologisk Ambulatorium er forinden:

 • • Oplært i anvendelse af standardordinationer/pakker samt brug af funktionaliteter i medicinmodulet og på FMK ved klinisk farmaceut og/eller IT-koordinator – se bilag: Brug af FMK og medicinmodulet – Gastroenterologisk Ambulatorium

 

 • • Bestået FMK e-læringsmodul for læger

 

 

Sygeplejerskerne har kompetence til:

 • • At opstarte purinmetabolitbehandling med Azathioprin eller Mercaptopurin efter ordination fra lægen og ifølge opstartsregime (Søgeord: AZA, 6MP)

 • • At opstarte behandling med biologiske midler såsom Infliximab, Adalimumab, Certolizumab Pegol, Golimumab eller Ustekinumab efter ordination fra lægen og ifølge opstartsregime (Søgeord: BIOLOGISK)

 • • At justere biologiske midler såsom Infliximab, Adalimumab, Certolizumab Pegol, Golimumab eller Ustekinumab efter aftale med lægen

 • • At opstarte behandling med Allopurinol efter ordination fra lægen. (Søgeord: URICA)

 • • At opstarte jerninfusionsbehandling med Monofer, Venofer, Ferinject efter ordination fra lægen

 

Sygeplejerskers ajourføring af FMK:

Efter oprettelse eller ændring af lægemiddelordinationer på FMK, i forbindelse med ambulant kontakt, skal sygeplejersker ajourføre patientens FMK (som lægens medhjælp).

Sygeplejersken må foretage ajourføring af patientens medicinkort, når:

 • • FMK tidligere har været ajourført og der ikke har været ændringer i patientens medicin siden sidste ajourføring

 • • FMK viser den aktuelle medicinering

 • • Sygeplejersken alene foretager justeringer i den specifikke behandling i henhold til sin rammedelegering

Sygeplejersken skal undlade at ajourføre FMK, hvis vedkommende er i tvivl om korrektheden af FMK og/eller ovenstående betingelser ikke er opfyldt, og en læge skal i så fald kontaktes for at korrigere og ajourføre FMK.

Patienten skal medgives en udskrift af medicinlisten fra FMK efter medicinen er ajourført og inden patienten forlader sygehuset.

 

Kontraindikationer

Inden brug af delegerede ordinationer skal afsnittet ”Kontraindikationer” på pro.medicin.dk kontrolleres for præparatet, som påtænkes ordineret.

Inden brug af delegerede ordinationer skal afsnittet ”Kontraindikationer” på pro.medicin.dk kontrolleres for præparatet, som påtænkes ordineret.Nederst på formularen

 

Definition af begreber

Lægens medhjælp: Funktionalitet på FMK, som giver sygeplejersker mulighed for aktivt at udføre handlinger på FMK på vegne af en læge, svarende til dennes rettigheder

Rammedelegation: Ved rammedelegation overdrager lægen til andre faggrupper at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer

Rammeordination: Et ledelsesgodkendt regime af medicinske præparater, som er hyppigt anvendte i det ambulante reumatologiske område. Rammeordination betegnes også standardordination.

Defineret patientgruppe: Patienter der behandles i det ambulante gastroenterologiske område

FMK: Det Fælles Medicinkort, som tilgås via EPJ

Målgruppe – modtagelse

Klinisk personale