Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fæces transplantation (FMT) som behandling af Vancomycin-resistent Clostridium Difficile (C. Diff.) infektion – AaUH, RHN

For detaljer se vedhæftede dokument FMT ud af huset-vejledning version 08 _230320MMH og nationale guidelines på www.DSGH.dk/vejledninger, når de er publiceret i september 2020.

 

Indikation og booking

Manglende effekt af medicinsk behandling af C. Diff eller recidiv efter Vancomycinkur. Koloskopisk eller jejunalsonde FMT er ligeværdige. Recidivraten efter Kapsel FMT er under evaluering. Patienter, som svigter på kapsel FMT, bør tilbydes ny FMT via koloskopi eller jejunalsonde.

 

FMT ambulant booking

 • • Recidiverende C. Diff. Infektion: Recidiv klinisk efter endt Vancomycinkur (10 dage med 125 mg*4) samt positiv PCR undersøgelse for C. Diff.

 • • Behandlingsrefraktær C. Diff. Infektion (Ingen klinisk respons på Vancomycin efter 6 dages behandling), men ikke syg nok til indlæggelse

 • • Patienten bookes til FMT i Gastroenterologisk ambulatorium efter aftale med gastroenterolog

 

Akut FMT booking

 • • Behandlingsrefraktær C. Diff. Infektion (Ingen klinisk respons på Vancomycin på 6. dag eller forværring under Vancomycinbehandling) og indlagt.

 • • Patienten behandles akut under indlæggelse på Gastroenterologisk afdeling

  • • Hjørring: Ring til Gastroenterolog Christa Fernis

  • • Aalborg: Ring til Gastroenterolog Lars Vinter-Jensen

 

Optøning

Cryoposen til koloskopi eller sonde

 • • På behandlingsdagen, når patienten er ankommet, udtages FMT-cryoposen fra fryseren og optøs enten ved:

  • • Stuetemperatur på et vippebræt (60 minutter ved optøning fra -20⁰C)

  • • 10 minutter i koldt vand (for at beskytte slangerne)

  • • 15-20 minutter i vandbad ved 37⁰C

Når alt indhold er flydende, er FMT-cryoposen klar og opbevares ved 4⁰C indtil brug.

Fra optøning start til brug må højst gå 4 timer.

 

Kapslerne

 • • På behandlingsdagen, når patienten er ankommet, udtages kapselbægeret fra fryseren og optøs ved stuetemperatur, udhældt på tallerken (20 minutter)

 

Procedurer: Ved koloskop, naso-jejunal sonde eller kapsler


FMT procedure via koloskopi

Forud for FMT

 • • Patienten informeres og der indhentes mundtligt samtykke

 • • Vancomycin gives i 4-10 dage inden ved symptomer. Sidste kapsel tages dagen før FMT.

 • • Udrenses efter vanlige forskrifter

På dagen

 • • Følgeseddel og samtykkeerklæring findes frem

 • • FMT portionen tøes først op efter patienten er ankommet (obs. tager 20 minutter

 • • Der udspørges til symptomer iht. FMT følgesedlen

 • • Der indhentes skriftligt samtykke til kvalitetssikring via CEFTA, Århus

 • • Der gives 2,5 dl FMT, der fordeles fra coecum til højre flekssur

Efter FMT via koloskop

 • • 30 minutters observation i højre sideleje på skopistuen (hvis pt. kan blive der) eller i afdelingen (Hjørring: 205A, Aalborg: 9 øst)

  • • Pga. ventetid på liggende transport, skal alle, der ikke har pårørende som chauffører, observeres i afdelingen (skopien lukker 30 minutter efter FMT, som altid er seneste tid på programmet aht. evt. isolation)

 • • Er pt. positiv PCR for C. Diff. med binært toksin, skal observationen være under isolation

 • • Der skal kun måles værdier, hvis patienten føler sig skidt tilpas

 • • Der sendes 2 kit til C. Diff. PCR med hjem

 • • Pt. kan sendes hjem efter 30 minutter

 • • Ansvarlig læge:

  • • Indskanner behandlingsfølgeseddel og e-mailer den til CEFTA-overlæge

  • • Journalfører proceduren med procedurekode KUJF32 + BIXY3

Opfølgning

 • • PCR undersøgelse for C. Diff. laves 1 og 8 uger efter FMT (kit sendes med hjem på FMT dagen)

 • • Pt. bookes til telefontid til svar

 

FMT procedure via sonde

Forud for FMT

 • • Pt. informeres og der indhentes samtykke mundtligt

 • • Vancomycin gives i 4-10 dage inden ved symptomer. Sidste kapsel tages dagen før

 • • Der anlægges Bengmark sonde via gastroenterologiske sygeplejersker mindst 24 timer før

 • • Sonden hæftes ikke på huden (skal kunne vandre distalt)

 • • Rtg. oversigt over abdomen bestilles til FMT dagen tidligst muligt

 • • Evt. isolation tages med i planlægning (kun C. Diff med binært toksin)

På dagen

Følgeseddel og samtykkeerklæring findes frem

 • • Rtg. oversigten vurderes: Hvis sonden er placeret korrekt i jejunum, kan FMT gives, ellers aflyses proceduren

 • • Har pt. positiv PCR for C. Diff. med binært toksin, skal patienten være isoleret

 • • FMT portionen tøes først op efter sondeplaceringen er verificeret

 • • Der udspørges til symptomer iht. FMT følgesedlen.

 • • Der indhentes skriftligt samtykke til kvalitetssikring via CEFTA, Århus

 • • Patienten er siddende, mens der

  • • Skylles med 20 ml vand for at sikre gennemløb

  • • Gives 2,5 dl FMT enten på naso-jejunal sonde

  • • Skylles med 20 ml for at rense sonden

Efter FMT

 • • Der skal kun måles værdier, hvis patienten føler sig skidt tilpas

 • • Efter de 30 minutter kan den naso-jejunale sonde fjernes

 • • Der sendes 2 kit til C. Diff. PCR med hjem

 • • Pt. kan sendes hjem efter 30 minutter

 • • Ansvarlig læge:

  • • Indskanner behandlingsfølgeseddel og e-mailer den til CEFTA-overlæge

Journalfører proceduren med procedurekode BIAD + BIXY3

 

Opfølgning

 • • PCR undersøgelse for C. Diff. laves 1 og 8 uger efter FMT (kit sendes med hjem på FMT dagen)

 • • Pt. bookes til telefontid til svar

 

FMT via kapsler

Forud for FMT

 • • Patienten informeres og der indhentes samtykke mundtligt

 • • Vancomycin gives i 4-10 dage inden ved symptomer. Sidste kapsel tages dagen før

 • • Evt. isolation tages med i planlægning (kun C. Diff. med binært toksin)

 • • Faste indskærpes

På dagen

 • • Følgeseddel og samtykkeerklæring findes frem

 • • Er patienten positiv PCR for C. Diff. med binært toksin, skal patienten isoleres

 • • Patienten møder fastende 6 timer for fast føde og mælkeprodukter, 2 timer for væske

 • • FMT portionen tøes først op efter pt. er ankommet

 • • Der udspørges til symptomer iht. FMT følgesedlen

 • • Der indhentes skriftligt samtykke til kvalitetssikring via CEFTA, Århus

 • • Patienten indtager tablet Metoclopramid 10 mg, og der ventes i 15 minutter

 • • Den ansvarlige læge bryder forseglingen på FMT-kapslernes beholder og journalfører

 • • Pt. indtager kapslerne i løbet af 30 minutter sammen med så lidt væske som muligt (<0.5L)

  • • Æblejuice eller cola-light (diabetikere)

  • • OBS: Kapslerne skal indtages med væsker med lav pH, da kapselstabiliteten i ventriklen ellers ikke kan sikres

Efter FMT

 • • Der skal kun måles værdier, hvis patienten føler sig skidt tilpas

 • • Patienten observeres over de næste 30 minutter, hvorefter han/hun udskrives

 • • Der sendes 2 kit til C. Diff. PCR med hjem

 • • Patienten må først drikke og spise frit 1 time efter indtagelse af sidste kapsel

 • • Ansvarlig læge:

  • • Indskanner behandlingsfølgeseddel og e-mailer den til CEFTA-overlæge

Journalfører proceduren med procedurekode BZAJ + BIXY3

Opfølgning

 • • PCR undersøgelse for C. Diff. laves 1 og 8 uger efter FMT

 • • Pt. bookes til telefontid til svar

 

 

Referencer

Nationale guidelines udkommer september 2020 www.DSGH.dk/vejledninger