Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Standardblodprøver til urologiske operationer og behandling/undersøgelse på røntgenafdelingen

 

Beskrivelse

Urologiske standard blodprøver forud for operation som er gennemgået og godkendt af de specialeansvarlige overlæger og koordineret med ledende overlæge på Anæstesi Nord.

Blodprøver forud for behandling/undersøgelse på røntgen er indhentet på røntgenafdelingen.

 

Urologiske standardblodprøver forud for operation

Blodprøver forud for behandling/undersøgelse på røntgen

 

Prostatectomi: OP-profil ved behov*

Cystectomi: Type, OP-profil

TUR-V: OP-profil ved behov*

TUR-P: Type, OP-profil ved behov*

Cysto-/ureteroskopi m/Biopsi: OP-profil v/behov*

Forberedelse til UL og intervention

 

Nyrebiopsier: Trombocytter, INR og APTT**

Suprapubiskkateter: ingen blodprøver**

Nefrostomikateter: Trombocytter, INR, APTT**

 

**Pt. med øget blødningsrisiko, se PRI-dokument:

Forberedelse til UL og intervention

 

Nefrektomi/nefroureterektomi/partiel nefrektomi: Type, BAC-test**, Nyrecancerpakke, (Biobank)

Adrenalektomi: Type, BAC-test**, OP-profil

PNL & ECIRS: Trombocytter, INR, APTT, Type, BAC-test**, OP-profil

 

CT-scanning:

PRI-dokument: Røntgenklar patient – CT

 

MR-scanning:

Pri-dokument: Røntgenklar patient - MR

URS: OP-profil ved behov*

RIRS: OP-profil ved behov*

Urethraplastik: OP-profil ved behov*

 

Der skal kun ordineres EKG til patienter med verificeret eller mistænkt hjertesygdom.

* OP-profil ved behov er en lægefaglig vurdering ift. at ordinere blodprøver:

 • • Er patientens helbredstilstand normal behøves ikke blodprøver hos ASA 1 og ASA 2 patienter, og hvor blødningsrisiko er minimal.

 • • 6 måneders blodprøver uden forandringer i helbredstilstand skal ikke gentages

 • • Ved svært syge ASA 3 og ASA 4 patienter følges PRI dokument Præ-operativt anæstesiologisk tilsyn, AUH Anæstesi Nord

 

**Patienter, der skal have BAC-test forud for operation, skal få blodprøven taget dagen før som rutineprøve på det nærmeste sygehus. Patienter til operation mandag, kan få prøven taget fredag.

 

Papirtilsyn

En del af de patienter, som sendes til anæstesitilsyn, kunne have haft et ”papirtilsyn” - PRI dokument ”Præ-operativt anæstesiologisk tilsyn, AUH Anæstesi Nord”.

 

Patienter til gentagne indgreb, (fx skift af jj eller TUR-V) som er ASA3, kan evt. overgå til papirtilsyn – skal fremgå af anæstesiologisk journalnotat

 

 

OP-Profil:

Nyrecancerpakke:

 • • Hgb

 • • Albumin

 • • Na

 • • Ka

 • • Kreatinin

 

 • • ALAT

 • • Albumin

 • • Basisk fosfatase

 • • Bilirubin

 • • CRP

 • • Frit Calcium

 • • Hæmoglobin

 • • Kalium

 • • Kreatinin

 • • Laktathydrogenase

 • • Leukocytter

 • • Leukocytgruppe

 • • Natrium

 • • Tromocytter