Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mammografiscreening - Forløb

 

Forberedelse:

 

Kvinden registrerer sig mødt i afdelingen ved standen ved informationen i forhallen, således personalet ved hun er mødt.

Herefter findes kvinden frem på skærmen i RIS-systemet, hvor spørgeskemaet fremkommer, når undersøgelsen startes. Der tjekkes, om kvinden har fået lavet mammografi indenfor 5 år. Er dette tilfældet, afkrydses det i spørgeskemaet, og gamle billeder findes frem.

I kommentarfeltet noteres initialer på sygeplejersken/radiografen samt den hjælpende kollegas. Eventuelle kommentarer fra sidste undersøgelse læses igennem.

Kvindens navn, Cpr.nr og accession-nummer kontrolleres. Dette dokumenteres i kommentarfeltet. På arbejdsstationen findes kvinden frem i Scheduler.

 

Har kvinden implantater – se afsnit vedr. fotografering af kvinder med brystimplantater.

Ved mastektomi vælges det bryst der skal fotograferes i Acquisition. Ved lumpektomi tilføjes et ekstra billede, så der i alt tages 3 projektioner af det lumpektomerede bryst.

 

Modtagelse af kvinden:

 

Den enkelte kvinde skal mødes på en venlig og professionel måde. 

Det er meget vigtigt at skabe tillid, så kvinden får lettere ved at slappe af gennem undersøgelsen, hvorved optimale billeder bedre kan opnås.

Det kræver stor respekt fra personalet rent fysisk at komme så tæt på kvinden.

 

Sygeplejersken/radiografen kalder kvinden ind i kabinen og byder velkommen samt præsenterer sig. Kvindens fulde navn og Cpr.nr kontrolleres. Kvinden bedes tage tøjet af overkroppen og komme ind i undersøgelsesrummet til fotografering straks efter.

 

Når kvinden er kommet ind i undersøgelsesrummet præsenteres kollega.

Kvinden informeres om, at der tages 4 billeder i alt og, at kollegaen hjælper med de 2 sidste optagelser. Vigtigheden af kompression forklares med, at det giver bedre billedkvalitet, forhindrer uro samt mindsker stråledosis.

Endvidere fortælles, at kompressionspladen slipper automatisk når billedet er taget, hvilket tager ca. 10-12 sek.

 

Observationer i forbindelse med modtagelsen af kvinden:

 

Fysisk status:

Mobilitet/ handicap.

 

Psykisk status:

Er kvinden afslappet, bange, nervøs, vred, ligeglad, tvivlende i forhold til at skulle have lavet undersøgelsen.

 

Social status:

Ønsker kvinden pårørende til stede ved undersøgelsen.

Eventuelt en handicaphjælper.

Nationalitet.

Sprogproblemer – eventuel tolkebistand.

 

Spørgeskemaet udfyldes.

 

Spørgeskema:

 

Til en mammografiscreeningsundersøgelse hører der et spørgeskema, som vi udfylder på skærmen i RIS-systemet.

 

Spørgsmål:

1. Har du følt nye forandringer eller knuder i brysterne?

2. Er du opereret i brysterne?

3. Har der været spontant blodigt/serøst væske fra papillerne?

4. Er du fotograferet indenfor de sidste 5 år? Hvor?

5. Må vi sende svar til egen læge? (Er fortrykt ja)

                         

På spørgeskemaet er begge bryster afbilledet.

Nedenunder findes små ikoner, som kan påføres tegningen.

 

Knude:

Kan placeres på det bryst og område, hvor kvinden har mærket den.

 

Dråbe:

Hvis der er væske fra papillerne.

 

Tatovering:

Hvis kvinden er tatoveret på brysterne. Kan forveksles med micro-forkalkninger.

 

Små/store mærker:

Markerer vorter/modermærker (med forhøjning) over ½cm, hudinfektion, hudsygdomme (eksem, psoriasis), sår eller forbrænding. Kan ses som fortætninger på billederne.

 

Brystreduktion:

Markeres hvis kvinden har fået lavet brystreduktion.

Arvæv kan mistolkes som tumor.

 

Minus:

En markering af at kvinden har fået lavet mastektomi.

 

Indtrækning:

Påføres hvis der er en synlig indtrækning på brystet.

 

Implantat:

Kvinden har implantat i brystet.

 

Ar:

Ar efter operation i eller på brysterne markeres.

Arvæv kan mistolkes som tumor.

 

Piercing:

Skal fjernes. 

 

Inverterede papiller:

Er papillerne inverterede, spørger vi efter, om det er noget nyt, eller om de altid har været inverterede.

 

Pacemaker/loop recorder:

Markeres. Det kan være svært at fotografere mediolateral-oblique projektion optimalt

pga. pacemakeren/loop recorderen.

  

I kommentarfeltet skal der angives:

 • • Initialer på fotograferende/kollega

 • • Dokumentation for tjek af navn og CPR-nummer.

 • • Hvis brystvorterne ikke altid har været inverterede, trækker ind eller er flade.

 • • Farve på sekretion fra papillerne samt hvor ofte.

 • • Rekonstruktion på det ene bryst. 

 • • Speciel hudlidelse.

 • • Gigt, fibromyalgi, problemer med f.eks. skulder, hofte eller ryg.

 • • Handicap, der har indflydelse på billedkvaliteten.

(Evt. siddende billeder).

 • • Kropsbygning der vanskeliggør, at optagelserne bliver optimale.

 • • Svært ved at samarbejde.

 • • Talkum på huden. Talkum indeholder magnesium, som kan mistolkes som micro-forkalkninger. 

 • • Sprogvanskeligheder.

 • • Ekstra billeder.

 • • Hvis kvinden bliver utilpas under fotograferingen.

 

Billedtagning:

 

Der foretages standardoptagelser Cranio-caudal/CC og Mediolateral-oblique/MLO samt evt. suppleringer. Se under positioneringsteknik.

 

Kompressionsplade:

Brystets størrelse vurderes – der vælges kompressionsplade i rette størrelse.

 

Eksponeringsforslag: 

Der anvendes automatik (Opdose), i specielle tilfælde vælges manuel indstilling.

 

Blyforklæde:

Hvis der er behov for at blive hos kvinden under optagelse, skal der anvendes blyforklæde.

Man kan evt. bede pårørende om at tage blyforklædet på.

 

Afslutning på undersøgelsen:

 

Efter billedtagning venter kvinden ca. ½ minut i kabinen, imens sygeplejersken/radiografen sikrer sig at billederne er optimale. Der tages eventuelt supplerende billeder.

Undersøgelsen lukkes og billederne transmitteres til PACS.

Spørgeskemaet afsluttes. Der sprittes af og gøres klar til næste kvinde.

 

Information til kvinden:

 

Svar på undersøgelsen og ny invitation:

Kvinden samt egen læge får svar på undersøgelsen digitalt i e-boks eller som brev. Egen læge kan fravælges. Svaret kommer indenfor 1-4 uger.

Kvinden får ny invitation til mammografiscreening om ca. 2 år +- 3 måneder.

Ved sidste besøg af kvinder der er fyldt 69 år opfordrer vi dem til at henvende sig til egen læge, hvis de bemærker forandringer.

 

Kvinden kan på www.sundhed.dk under e-journal se, hvornår hun har været til mammografi.

 

Ris og ros:

Der er 1 gang om året mulighed for at aflevere ris/ros skema i afdelingen.

 

Transport:

Er kvinden med persontransport kan receptionisten i forhallen evt. hjælpe med at ringe retur efter endt fotografering.

Der gives ikke kørselsgodtgørelse til folkeundersøgelser.