Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mammografiscreening - Formål og mål

 

Formål med mammografiscreening:

 

’Screening’ betyder her forebyggende undersøgelse af en befolkningsgruppe for at opspore kræft i et tidligt stadium.

 

Tilbuddet om mammografi til alle kvinder mellem 50 og 69 år ca. hvert andet år gives på baggrund af erfaringer fra udlandet, der viser, at den samlede dødelighed af brystkræft falder, når man indfører mammografiscreening.

 

For undersøgelsens værdi er det af stor betydning, at der er en høj deltagerrate, her under > 70-75 % samt, at kvinden kommer igen de følgende år.

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler screening efter en samlet afvejning af undersøgelsens fordele og ulemper.

 

Fordele og ulemper:

 

Fordele:

 

 • • Bedre overlevelse: Formålet med at screene er at finde kræft så tidligt, at den ikke har spredt sig til andre organer – og dermed forbedre chancen for overlevelse.

 

 • • Tidlig opsporing: Ved mammografi er det muligt at finde en kræftknude på 1 cm eller mindre. Dvs. før man kan føle den med hånden.

 

 • • Skånsom behandling: Når sygdommen opspores og behandles i et tidligt stadium, er der større mulighed for en brystbevarende operation.

 

 • • Mindre efterbehandling: Kemo- eller antihormonbehandling er ofte unødvendig ved behandling af tidlige stadier.

 

Ulemper:

 

 • • Overbehandling: Man kan ikke udpege de forstadier til brystkræft, der med sikkerhed vil udvikle sig. Nogle af de forstadier, som man finder og opererer bort, ville aldrig have udviklet sig til brystkræft, selv om man undlod operation. Der er endnu usikkerhed om, hvor ofte der sker overbehandling.

 

 • • Falsk alarm: Hvis røntgenbilledet viser nogle forandringer, bliver kvinden indkaldt til en ny undersøgelse. I en del tilfælde viser det sig, at forandringerne er godartede – og at det altså var falsk alarm.

 

 • • Falsk tryghed: Ikke alle kræftknuder kan opdages på et røntgenbillede. Søg læge, hvis du selv finder en knude i brystet, også selv om du for nylig har været til mammografi.

 

 • • Ubehag ved undersøgelsen: Brystet bliver klemt mellem to plader, mens der tages et røntgenbillede. Det varer kun et øjeblik, men nogle kvinder synes, at det er ubehageligt.

 

Kriterier for mammografiscreening:

 

Alle kvinder i den pågældende aldersgruppe kan deltage.

Der er dog følgende undtagelser:

 

 • • At kvinden går til kontrol i Mamma-klinikken.

 • • At kvinden går til kontrol i Onkologisk Ambulatorium vedrørende brystkræft og endnu ikke har været til klinisk mammografi 18 mdr. efter lumpektomi.

 • • At kvinden har fået foretaget operation i brystområdet indenfor 1/2 år, vurdering i det enkelte tilfælde.

 

Mammografiscreening, Sygehus Vendsyssels mål for mammografiscreening:

 

 • • Undersøgelsesforløbet skal opleves professionelt og gennemføres i samarbejde med kvinden.

 

 • • Sygeplejersken/radiografen skal i mødet med kvinden individualisere den særlige situation under hensyntagen til fysiske, psykiske, sociale og kulturelle aspekter, således at hele forløbet bærer præg af høj faglig kvalitet.

 

 • • Sygeplejersken/radiografen skal sikre sig, at regler for beskyttelse og sikkerhed følges vedrørende tavshedspligt, identifikation af kvinden, billedidentifikation, hygiejne og strålehygiejne. Kvinden identificeres i henhold til Patientidentifikation på sygehuse og i sektorer i Region Nordjylland, og dette dokumenteres i kommentarfeltet på spørgeskemaet i RIS.

 

 • • Ud fra et optimalt resultat skal der kunne stilles en radiologisk diagnose på baggrund af den foretagne undersøgelse.