Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Vagt – Dagvagt søn- og helligdage

Arbejdsopgaver i vagten i prioriteret rækkefølge

 1. 1. Besked til radiografer

 2. 2. Lister/opgaver i RIS:
  - Skadekonference (
  skal være færdig senest kl. 08.30)
  - Orto - Egen Læge SYD Beskrivelse
  - Mangler at blive lagt til beskrivelse
  - Mangler at blive lagt til konference
  - Akutlisten
  - MR håndled scaphoideumfraktur

 3. 3. Postkassen

 4. 4. Blanklisten

 5. 5. Skrivning

 

Det er vigtigt at afsætte tid i slutningen af vagten til gennemgang af listerne i RIS (specielt Skadekonference og Orto – Egen Læge SYD Beskrivelse), da det ellers giver meget ekstra arbejde for 7-vagterne næste morgen.

Besked til radiografer

Når du møder i vagt, skal du give besked til radiograferne på telefonnummer 97 66 51 51 (vagtkontor) om, at det er dig, der er mødt i vagt som sekretær. Oplys endvidere, hvilket telefonnummer du kan træffes på.

Lister/opgaver i RIS

Skadekonference

Sekretær i Skadestuen kan kontaktes på telefonnummer: 97 66 43 80.

Skadekonferencen afholdes alle dage – undtagen lørdag – inkl. søn- og helligdage.

 

Gå i RIS under konference.

Billede 13

 

I Profil vælges Skadekonference (ved at trykke på pilen markeret med gult), og i Rum skal der stå Røntgenafdeling Aalborg Sygehus.

Billede 14

 

I kolonnen Us færdig skrives ”i g”. Dette skyldes, at der efter ønske fra Skadestuen kun konfereres undersøgelser udført fra midnat til midnat, hvilket vil sige, at ved Skadekonferencen 14.08.20 konfereres der undersøgelser udført fra midnat mellem 12./13.08.20 og frem til midnat mellem 13./14.08.20.

Billede 21

OBS: Om søndagen skal undersøgelser fra om fredagen også tjekkes, så derfor skal den specifikke dato for fredagen skrives i kolonnen Us færdig som i nedenstående eksempel:

Billede 23

 

Sæt patienterne i CPR-rækkefølge ved at trykke på kolonnen Patient Id. Således undgås at tjekke det samme CPR-nummer mere end én gang.

Billede 24

 

Gå i PAS i AM, TID og slå alle CPR-numre op.

Hvis patienten:

 • er blevet indlagt på en sengeafdeling, skal undersøgelsen via Handlinger flyttes til relevante spor – se PRI-dokumentet Sekretær – Fælles – Regler for beskrivelses- og konferencespor

 • ikke har et aktuelt forløb til Skademodtagelsen (8001 4680 SKMO) eller Småskader (8001 4683 SMOK), men ”kun” fra egen læge/lægevagten, skal undersøgelsen flyttes til ”Skal ikke konfereres” samt Orto – Egen Læge SYD Beskrivelse på enten:
  * diktat
  * diktat (efter præliminær)
  * indskrivning
  * verificering

Billede 25

Hvilken type spor

Husk at lægge mærke til, om undersøgelsen:

 • mangler at blive dikteret. Beskrivelsen er enten helt tom, eller der står en beskrivelse, hvor der kun står ”skrevet af …..” (diktat-spor).

 • har præliminært notat (diktering efter præliminær).

 • er dikteret, men mangler at blive skrevet (indskrivning).

 • mangler at blive godkendt. I beskrivelsen står der både ”skrevet og fortolket af …..” (verificering).

Følgende undersøgelser skal fjernes fra Skadekonferencen

CT abdomen
Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Gastro – A Amb Beskrivelse.

 

CT angio/CT OE/UE angio
Indlagt patient
: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Kar – V Konf Beskrivelse.

 

CT aorta
Indlagt patient
: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Kar – V Konf Beskrivelse.

 

CT cerebrum, obs. apopleksi
Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Neuro Amb Beskrivelse.

 

CT cerebrum, obs. blødning
Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Neuro Amb Beskrivelse.
Vær dog særligt opmærksom på: Hvis ordet ”fald/faldet/traume” eller noget tæt beslægtet hermed står i anamnesen, skal undersøgelsen blive stående på Skadekonferencen samt Orto – Skadekonf Beskrivelse.

 

CT thorax – lungeemboli
Indlagt patient
: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Thorax – E Konf Beskrivelse.

 

CT thorax, obs. aortadissektion
Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Kar – V Konf Beskrivelse.

 

CT-urografier
Indlagt patient
: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på (NORD) CT Amb Beskrivelse.

 

MR cerebrum
Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.

Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Neuro Amb Beskrivelse.

 

MR håndled scaphoideumfraktur (samt MR hånd og fingre, hvis den står på samme henvisning)

Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.

Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Orto – O-konf. Beskrivelse + sæt gult flag på.

 

MR-skanninger – andre

Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.

Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på relevant diktatspor afhængig af hvilken type MR-skanning, der er tale om.

 

RU oversigt over abdomen mhp. fremmedlegeme

Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.

Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen, men skal blive stående på Orto – Skadekonf Beskrivelse.

 

RU thorax

Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.

Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen, men skal blive stående på Orto – Skadekonf Beskrivelse.

Vær dog særligt opmærksom på: Hvis der står costafraktur, obs. pneumothorax i anamnesen, skal undersøgelsen blive stående på Skadekonferencen samt Orto – Skadekonf Beskrivelse.

 

Traumer (CT multitraumeprotokol samt RU, thorax, bækken og UL, traumepatient)

Alle traumeskanninger skal flyttes, uanset hvilket tidspunkt de er udført på til følgende spor:

 • O Konference (også selvom patienten er indlagt på en anden afdeling).

 • Orto – O-konf. Beskrivelse (med mindre der allerede er endelig beskrivelse, så er det kun konferencesporet, der skal vælges).

 

Før listen skrives ud, skal Orto - Egen Læge-listen håndteres, jf. nedenfor.

Udskriv Skadekonferencelisten

Skadekonferencelisten skrives ud i CPR-rækkefølge ved at trykke på printerikonet. Husk at afgrænse korrekt i kolonnen Us færdig, jf. ovenfor.

Billede 9

Vælg denne printer og tryk Udskriv.

Billede 8

Orto – Egen Læge SYD Beskrivelse

Gå i RIS under beskrivelse:

Billede 2

 

I Profil vælges Tilmeldte, Alle, og i Rum skal der stå Røntgenafdeling Aalborg Sygehus.

Billede 3

 

I kolonnen Bakke skrives ”orto egen” og i kolonne Us færdig skrives ”i”.

Billede 10

De henvisninger, der er modtaget for mere end et par dage siden, springes over – se på datoen i kolonnen Modtaget.

 

Gå i PAS i AM, TID og slå alle relevante CPR-numre op.

Hvis patienten:

 • har et aktuelt forløb til Skademodtagelsen (8001 4680 SKMO) eller Småskader (8001 4683 SMOK), skal undersøgelsen via Handlinger flyttes til Skadekonference samt beskriversporet Orto – O-konf. Beskrivelse på enten
  * diktat
  * diktat (efter præliminær)
  * indskrivning
  * verificering
   

Billede 11

Billede 12

 

HUSK altid at skrive i generel note, hvorfor undersøgelsen er flyttet, f.eks. ”indlagt på 7V”.

Hvilken type spor

Husk at lægge mærke til, om undersøgelsen:

 • mangler at blive dikteret. Beskrivelsen er enten helt tom, eller der står en beskrivelse, hvor der kun står ”skrevet af …..” (diktat-spor).

 • har præliminært notat (diktering efter præliminær).

 • er dikteret, men mangler at blive skrevet (indskrivning).

 • mangler at blive godkendt. I beskrivelsen står der både ”skrevet og fortolket af …..” (verificering).

Mangler at blive lagt til beskrivelse samt mangler at blive lagt til konference

Se PRI-dokument Sekretær – Fælles – Regler for beskrivelses- og konferencespor.

Vedrørende mangler at blive lagt til beskrivelse

Husk at tjekke i beskrivelsesfanen, hvor langt beskrivelsen er.

Billede 1

Er der intet diktat, skal undersøgelsen lægges til diktat.

 • Der kan godt være skrevet et notat, men hvis der ikke står ”Fortolket af …..” i bunden eller ”Dikteret af” i toppen, skal den stadig lægges til diktat.
  Billede 5

Er der præliminært notat, skal undersøgelsen lægges til diktat (efter præliminær).

Er der indtalt en fil, skal undersøgelsen lægges til indskrivning:

Billede 6

Er undersøgelsen fortolket af og skrevet af + lægenavn, skal den lægges til verificering:

Er man i tvivl, kan man dobbelttjekke på følgende måde, når undersøgelsen er flyttet. I kolonnen ”Handling”, skriver man verificering (+ CPR-nummer i kolonnen Patient Id). Hvis kolonnen ”Dikteret af” er blank, skal undersøgelsen lægges tilbage til diktat.
Billede 4

Akutlisten

Lægge henvisninger i visitationsgrupper

Gå på akutlisten.

Billede 16

I Profil vælges Akutte klar til visitation – aktive (ved at trykke på pilen markeret med gult), og i Rum skal der stå Røntgenafdeling Aalborg Sygehus.

Billede 17

Send undersøgelser til visitation i de korrekte visitationsgrupper – se PRI-dokumentet Henvisning Visitation Akut/Planlagt undersøgelse.

 

Ophængninger/revurderinger, som ikke er gjort færdige

Se efter, om der står ophængninger og revurderinger på akutlisten, der ikke er gjort færdige – se disse 2 steder:

Billede 19

Kolonnen Undersøgelse vil være blank, mens der formentlig står oph./xxxx (4-cifret kode) i kolonnen PAS note samt et sekretærnavn i kolonnen Visitator.

Billede 45

Billede 20

I kolonnen Undersøgelse skrives der oph og dernæst revur.

 

Billede 48

 

Billede 49

 

Kommer der noget frem, gøres ophængningen eller revurderingen færdig.

MR håndled scaphoideumfraktur

Gå i RIS under Beskrivelse.

Skriv mr scaph i kolonnen Undersøgelse.
Billede 22

 • Sæt gult flag på undersøgelserne

 • Tjek om undersøgelserne ligger på Orto – O-konf. Beskrivelse + Skal ikke konfereres (de skal ikke ligge på Skadekonference).

Postkassen

Gå løbende ind i PAS under HE, IND for at se indkomne henvisninger.

Tøm postkassen for både interne og eksterne henvisninger inkl. ophængninger, som også skal håndteres. Se følgende PRI-dokumenter:

Sekretær – Tøm postkassen – Interne henvisninger

Sekretær – Tøm postkassen – Eksterne henvisninger

Sekretær – Henvisninger/henvisningspostkassen - Generelt

Sekretær – Postnumre

Sekretær – Ophængninger – Ikke peroperative undersøgelser

Sekretær – Ophængninger – Oversigt over konferencer til brug ved ophængninger

Sekretær – Ophængninger – Peroperative undersøgelser

Sekretær – Ophængninger – Revurderinger

Undersøgelser der ønskes inden for 24 timer

Tag hånd om de henvisninger, hvor der ønskes undersøgelse inden for 24 timer på følgende måde:
Gå i PAS under HE, HVF (eller tryk H ud for den pågældende henvisning i postkassen).

Visitator: Skriv din egen 4-cifrede kode.
Visit-status: Skriv KV.
Hv. Prio.: Skriv 1
Billede 7

Skriv meget gerne noget tekst på bemærkningslinjen, f.eks. ”Ønskes inden 24 timer”.
 

Henvisninger til Skaderøntgen, som er sendt som en elektiv henvisning, skal ændres til akut, så de kommer på akutlisten.

Følgende udfyldes + Enter:

Billede 3

Tryk F1 for at komme tilbage til postkassen.

Undtagelser:

Nogle afdelinger sender henvisninger i sidste øjeblik, hvor de som regel anfører et tidspunkt. Disse skal ikke ændres til akut, da de bliver booket af sekretærerne.

Det drejer sig om henvisninger fra:

 • Kardiologisk Amb. (S) – der kan stå formålstid eller cordaronekontrol i henvisningen

 • Hjerte-Lungekir. Afd. T

 • Lungemed. Amb.

Blanklisten

Se PRI-dokumentet Sekretær – Fælles – Blanklisten.

Skrivning

Vedrørende reglerne for skrivning henvises til PRI-dokumentet Sekretær – Skrivning - Retningslinjer for skrivning af radiologiske beskrivelser.

Se prioriteringen i PRI-dokumentet Sekretær – Skrivning – Prioritering af skrivning.