Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Vagt – Dagvagt søn- og helligdage

Arbejdsopgaver i vagten i prioriteret rækkefølge

 1. 1. Besked til radiografer

 2. 2. Lister/opgaver i RIS:
  - Skadekonference (
  skal være færdig senest kl. 08.30)
  - Orto - Egen Læge SYD Beskrivelse
  - Mangler at blive lagt til beskrivelse
  - Mangler at blive lagt til konference
  - Akutlisten
  - MR håndled scaphoideumfraktur

 3. 3. Postkassen

 4. 4. Blanklisten

 5. 5. Skrivning

 6. 6. KTP

 

Det er vigtigt at afsætte tid i slutningen af vagten til gennemgang af listerne i RIS (specielt Skadekonference og Orto - Egen læge), da det ellers giver meget ekstra arbejde for 7-vagterne næste morgen.

Besked til radiografer

Når du møder i vagt, skal du give besked til radiograferne 97 66 51 51 (vagtkontor) om, at det er dig, der er mødt i vagt som sekretær. Oplys endvidere om, hvilket telefonnummer du kan træffes på.

Lister/opgaver i RIS

Skadekonference

Sekretær i Skadestuen kan kontaktes på telefonnummer: 97 66 43 80.

Skadekonferencen afholdes alle dage – undtagen lørdag – inkl. søn- og helligdage.

For håndtering af undersøgelser på Skadekonferencen henvises desuden til PRI-dokumentet Sekretær – Fælles – Vejledning til undersøgelser på Skadekonference-sporet.

 

Gå i RIS under konference.

Billede 13

 

I Profil vælges Skadekonference (ved at trykke på pilen markeret med gult), og i Rum skal der stå Røntgenafdeling Aalborg Sygehus.

Billede 14

 

I kolonnen Us færdig skrives ”i g”.

Billede 21

OBS: Om søndagen skal undersøgelser fra om fredagen også tjekkes, så derfor skal den specifikke dato for fredagen skrives i kolonnen Us færdig som i nedenstående eksempel:

Billede 23

 

Sæt patienterne i CPR-rækkefølge ved at trykke på kolonnen Patient Id. Således undgås at tjekke det samme CPR-nummer mere end én gang.

Billede 24

 

Gå i PAS i AM, TID og slå alle CPR-numre op.

Hvis patienten:

 • er blevet indlagt på en sengeafdeling, skal undersøgelsen via Handlinger flyttes til relevante spor – se PRI-dokumentet Sekretær – Fælles – Regler for beskrivelses- og konferencespor

 • ikke har et aktuelt forløb til Skademodtagelsen (8001 4680 SKMO) eller Småskader (8001 4683 SMOK), men ”kun” fra egen læge/lægevagten, skal undersøgelsen flyttes til ”Skal ikke konfereres” samt Orto – Egen Læge SYD Beskrivelse på enten:
  * diktat
  * diktat (efter præliminær)
  * indskrivning
  * verificering

Billede 25

 

Før listen skrives ud, skal Orto - Egen Læge-listen håndteres, jf. nedenfor.

Skadekonferencelisten skrives ud i CPR-rækkefølge. Ved at trykke på printerikonet.

Billede 9

Vælg denne printer og tryk Udskriv.

Billede 1

Orto – Egen Læge SYD Beskrivelse

Gå i RIS under beskrivelse:

Billede 2

 

I Profil vælges Tilmeldte, Alle, og i Rum skal der stå Røntgenafdeling Aalborg Sygehus.

Billede 3

 

I kolonnen Bakke skrives ”orto egen” og i kolonne Us færdig skrives ”i”.

Billede 10

De henvisninger, der er modtaget for mere end et par dage siden, springes over – se på datoen i kolonnen Modtaget.

 

Gå i PAS i AM, TID og slå alle relevante CPR-numre op.

Hvis patienten:

 • har et aktuelt forløb til Skademodtagelsen (8001 4680 SKMO) eller Småskader (8001 4683 SMOK), skal undersøgelsen via Handlinger flyttes til Skadekonference samt beskriversporet Orto – O-konf. Beskrivelse på enten
  * diktat
  * diktat (efter præliminær)
  * indskrivning
  * verificering
   

Billede 11

Billede 12

 

HUSK altid at skrive i generel note, hvorfor undersøgelsen er flyttet, f.eks. ”indlagt på 7V”.

Mangler at blive lagt til beskrivelse samt mangler at blive lagt til konference

Se PRI-dokument Sekretær – Fælles – Regler for beskrivelses- og konferencespor.

Vedrørende mangler at blive lagt til beskrivelse

Husk at tjekke i beskrivelsesfanen, hvor langt beskrivelsen er.

Billede 1

Er der intet diktat, skal undersøgelsen lægges til diktat.

 • Der kan godt være skrevet et notat, men hvis der ikke står ”Fortolket af …..” i bunden eller ”Dikteret af” i toppen, skal den stadig lægges til diktat.
  Billede 5

Er der præliminært notat, skal undersøgelsen lægges til diktat (efter præliminær).

Er der indtalt en fil, skal undersøgelsen lægges til indskrivning:

Billede 6

Er undersøgelsen fortolket af og skrevet af + lægenavn, skal den lægges til verificering:

Er man i tvivl, kan man dobbelttjekke på følgende måde, når undersøgelsen er flyttet. I kolonnen ”Handling”, skriver man verificering (+ CPR-nummer i kolonnen Patient Id). Hvis kolonnen ”Dikteret af” er blank, skal undersøgelsen lægges tilbage til diktat.
Billede 4

Akutlisten

Lægge henvisninger i visitationsgrupper

Gå på akutlisten.

Billede 16

I Profil vælges Akutte klar til visitation – aktive (ved at trykke på pilen markeret med gult), og i Rum skal der stå Røntgenafdeling Aalborg Sygehus.

Billede 17

Send undersøgelser til visitation i de korrekte visitationsgrupper – se PRI-dokumentet Henvisning Visitation Akut/Planlagt undersøgelse.

 

Ophængninger/revurderinger, som ikke er gjort færdige

Se efter, om der står ophængninger og revurderinger på akutlisten, der ikke er gjort færdige – se disse 2 steder:

Billede 19

Kolonnen Undersøgelse vil være blank, mens der formentlig står oph./xxxx (4-cifret kode) i kolonnen PAS note samt et sekretærnavn i kolonnen Visitator.

Billede 45

Billede 20

I kolonnen Undersøgelse skrives der oph og dernæst revur.

 

Billede 48

 

Billede 49

 

Kommer der noget frem, gøres ophængningen eller revurderingen færdig.

MR håndled scaphoideumfraktur

Gå i RIS under Beskrivelse.

Skriv mr scaph i kolonnen Undersøgelse.
Billede 22

 • Sæt gult flag på undersøgelserne

 • Tjek om undersøgelserne ligger på Orto – O-konf. Beskrivelse + Skal ikke konfereres (de skal ikke ligge på Skadekonference).

Postkassen

Gå løbende ind i PAS under HE, IND for at se indkomne henvisninger.

Tøm postkassen for både interne og eksterne henvisninger. Se følgende PRI-dokumenter:

Sekretær – Tøm postkassen – Interne henvisninger

Sekretær – Tøm postkassen – Eksterne henvisninger

PAS – Henvisningspostkassen

Sekretær – Postnumre

Undersøgelser der ønskes inden for 24 timer

Tag hånd om de henvisninger, hvor der ønskes undersøgelse inden for 24 timer på følgende måde:
Gå i PAS under HE, HVF (eller tryk H ud for den pågældende henvisning i postkassen).

Visitator: Skriv din egen 4-cifrede kode.
Visit-status: Skriv KV.
Hv. Prio.: Skriv 1
Billede 7

Skriv meget gerne noget tekst på bemærkningslinjen, f.eks. ”Ønskes inden 24 timer”.

Blanklisten

Se PRI-dokumentet Sekretær – Fælles – Blanklisten.

Skrivning

Vedrørende reglerne for skrivning henvises til PRI-dokumentet Sekretær – Skrivning - Retningslinjer for skrivning af radiologiske beskrivelser.

Se prioriteringen i PRI-dokumentet Sekretær – Skrivning – Prioritering af skrivning.

KTP

Se PRI-dokumentet Sekretær – Registrering – KTP for praksis.

Målgruppe – modtagelse

Målgruppen er sekretærer, som skal i vagt på Radiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, afsnit Syd.

Formål

Formålet er at sikre, at sekretærer, som skal i vagt, er klar over, hvilke arbejdsopgaver der skal udføres samt i hvilken rækkefølge.