Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mammografiscreening – Mammografiscreening af kvinder med brystimplantater

 

Det er i Mammografiscreening Regionshospital Nordjylland fra august 2011 blevet teknisk muligt at tilbyde undersøgelsen til kvinder med implantater.

 

En mammografi-undersøgelse af kvinder med implantat er behæftet med en smule usikkerhed, fordi brystvævet under implantatet ikke kan fremstilles. Dette gælder også ved ultralydsundersøgelse. I lægekredse diskuteres om implantater kan gå i stykker ved mammografiundersøgelse. Dette er endnu ikke blevet bekræftet.

Uanset ovenstående er det på kvindens eget ansvar at få lavet mammografi.

 

Dokumentation:

 

Det dokumenteres i RIS (Accept), at kvinden er informeret om risiko for implantatruptur samt accept for, at undersøgelsen foretages på eget ansvar. Implantattype er valgt ved indstilling i implantatprogram inden fotografering.

 

Implantattyper :

 

Implantater kan indeholde silikone og/eller saltvand og er omgivet af en specialbehandlet overflade som modvirker kapseldannelse. Begge typer fotograferes i henhold til nedenstående instruks.

Implantater kan være indopereret på to forskellige måder:

  1. 1. Retromammært (mellem kirtelvævet og pectoralismuskulaturen).

  2. 2. Retropectoralt (bag pectoralismuskulaturen).

 

Projektioner/Positionering

 

 

 

CC og MLO er standard projektioner. Se projektioner og vejledninger
 

Implantatprogram:

 

Der skal - uanset protesetype - anvendes implantatprogram kombineret med manuelteknik, hvor kV og mAs indstilles TIL HVER OPTAGELSE i forhold til komprimeret vævstykkelse. I programmet vælges hvilken implantattype, der skal fotograferes. Hvis kvinden er i tvivl om hvilken type, vælges der ”silicone”. Er billederne ikke optimale, kan de reprocesses inden undersøgelsen afsluttes.

Se vejledningsmappe på stuen.

 

Hvis der på Inspiration PRIME Edition komprimeres under 30 N, kan brysttykkelsen af det komprimerede bryst ikke aflæses på skærmen ved arbejdsstationen, derimod skal brysttykkelsen aflæses i displayet på mammomatens fod.

 

Tykkelse af komprimeret bryst i mm

kV

mAs

 

 

 

20

25

50

30

26

70

40

26

90

50

27

110

60

28

120

70

29

130

80

30

140

90

30

160

100

31

180

 

Start altid med kun at tage ét billede. Vurder herefter kvalitets- og eksponeringsparametrene.

 

Reprocessing:

 

Er billedkvaliteten ikke i orden, kan man foretage reprocessing før undersøgelsen er afsluttet.

 

  • • Klik på billedet.

  • • Højreklik.

  • • Vælg reproccessing.

  • • Vælg standard.

  • • Vent et øjeblik.

 

Hvis kvinden kun har brystimplantat i det ene bryst.

 

I Acquisition kan vælges None ved det ene bryst og silikone og/eller saltvand ved det andet.

 

Forsigtighedsregler:

 

Det anbefales at være omhyggelig og forsigtig ved kompression af selve implantatet i et bryst. Føl efter i brystet hvor implantatet er beliggende. Kompressionstrykket til et bryst med implantat er individuelt, i gennemsnit ca. 7-8 kg/70-80 N.

OBS! Apparaturet er indstillet med max. kompression på 10 kg/100 N, for at minimere risici ved undersøgelsen. Der komprimeres dog max 50 N ved implantatfotografering.

 

Ruptur:

 

Foreligger der tidligere undersøgelser i RIS/PACS, hvor der er bekræftet ruptur af implantatet skal kvinden ikke fotograferes med mindre, at implantatet er skiftet. Kvinden må tidligst fotograferes 1/2 år efter operation.  Kvindens udsagn noteres i RIS.

Ses der lækage fra implantatet ved 1. billede, afbrydes undersøgelsen på pågældende side og kvinden informeres omkring dette og begrundelsen herfor. Kvinden opfordres til at kontakte egen læge.

 

Ansvar:

 

Alle, der udfører undersøgelsen, har ansvar for at følge instruksen.

Det skal vurderes af radiologerne ved granskning om undersøgelsen skal suppleres med ultralydsscanning, da implantatet kun er suboptimalt komprimeret og dermed giver risiko for, at der overses stellate læsioner.

  

Referencer:

 

www.dbcg.dk

www.kreftregisteret.no

Ween, Borgny et. al: Mammografi, universitetsforlaget 1992 (Norsk)