Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mammografiscreening - positioneringsteknik

 

Projektioner:

 

R-CC

Right cranio-caudal

L-CC

Left cranio-caudal

R-MLO

Right mediolateral-oblique

L-MLO

Left mediolateral-oblique

R-XCCL

Right exaggeratet cranio-caudal lateral (extended projektion, Cleopatra)

L-XCCL

Left exaggeratet cranio-caudal lateral (extended projektion, Cleopatra)

R-XCCM

Right exaggeratet cranio-caudal medial (extended projection)

L-XCCM

Left exaggeratet cranio-caudal medial (extended projection)

R-PCC

Right papil cranio-caudal

L-PCC

Left papil cranio-caudal

 

Standardprojektioner:

 

 Til en mammografiscreeningsundersøgelse hører to standardprojektioner:

 

  • • Cranio-caudal projektion/R-CC, L-CC.

  • • Mediolateral-oblique projektion/R-MLO, L-MLO.

 

For begge projektioner beskrives positioneringen af højre bryst. Fremgangsmåden for venstre bryst er modsat.

 

Cranio-caudal projektion:

 

Cranio-caudal projektion (forfra billede) bliver fremstillet ved en cranio-caudal strålegang, med brystet komprimeret i et transversalt plan for, at få fremstillet det mediale kirtelvæv og mest muligt af det laterale kirtelvæv.

 

Fremgangsmåde:

 

Detektorpladen vinkles i horisontal stilling.

Kvinden står lige foran og ca. 5 cm bagved detektorpladen, således at hun kan læne sig lidt forover. Kvinden skal stå lidt til venstre, så højre bryst er midt for detektorpladen.

Ved positionering af højre bryst står sygeplejersken/radiografen på kvindens venstre side.

Kvinden bliver bedt om at stå så afslappet med overkroppen som mulig med armene ned langs siden.

Kvinden bliver bedt om at vende ansigtet mod sygeplejersken/radiografen. Dette gør det lettere at have kontakt under positioneringen, og der er mest plads til ansigtet.

Højden på detektorpladen justeres til den sub-mammære fold (brystets nedre afgrænsning) ved thorax-væggen.

Kvinden bliver bedt om at læne sig forover. Ved positioneringen af brystet på detektorpladen, bruger sygeplejersken/radiografen sin venstre hånd til at løfte/trække brystet vinkelret og væk fra thorax-væggen. Der fokuseres på at få den mediale del fremstillet, og samtidig tilstræbes det at have så meget som muligt med af den laterale del.

Sygeplejersken/radiografen placerer sin højre hånd på kvindens højre skulder og trækker evt. huden lidt op mod clavicula for at få papillen i profil, mens den anden hånd holder brystet i position samtidig med, at der langsomt komprimeres. Under kompressionen slipper sygeplejersken/radiografen gradvist huden under clavicula, mens den anden hånd strækker brystet ud for at undgå hudfolder.

Ved hjælp af lysfeltet kontrolleres det, at hud fra brystvæggen eller skulderen ikke overskygger brystet. Til sidst tjekkes at papillen er i profil.

Herefter eksponeres den cranio-caudale projektion, og kompressionen slipper automatisk.

 

Mediolateral-oblique projektion:

 

Mediolateral-oblique projektion (skrå billede) bliver fremstillet ved en mediolateral strålegang med brystet komprimeret i dets længdeakse for at fremstille kirtelvæv i henhold til PGMU retningslinjer.

 

Fremgangsmåde:

 

Detektorpladen vinkles ca. 50 grader fra horisontal stilling. Kvinden står foran detektorpladen således, at hun kan læne sig sidelæns og skråt ind over detektorpladen.

Sygeplejersken/radiografen kontrollerer om vinklen på detektorpladen følger pectoralismusklens kant. Vinklen tilpasses kanten af pectoralismusklen afhængig af kvindens kropsbygning. Dog max. 60 grader.

For at få den optimale positionering er der 2 sygeplejersker/radiografer (kaldet A og B), der placerer bryst på detektorpladen og arm henover detektorpladens øverste kant.

Ved positionering af den mediolateral-oblique projektion sidder sygeplejerske/radiograf A på en stol foran kvinden på kvindens venstre side og sygeplejerske/radiograf B står bag detektorpladen på kvindens højre side.

Sygeplejerske/radiograf A beder kvinden slappe af i hele overkroppen, da en afslappet pectoralismuskel er af afgørende betydning for en vellykket positionering.

Sygeplejerske/radiograf A justerer højden på detektorpladen ud fra kvindens kirtelvæv.

Sygeplejerske/radiograf A trækker med flad hånd pectoralismusklen og brystet frem og løfter det godt for at få fremstillet den submammære vinkel på ca. 90 gr.(overgangen fra den nedre del af brystet til thoraxvæggen).

Sygeplejerske/radiograf B beder kvinden om at dreje ansigtet over mod højre skulder og opfordrer til at slappe godt af i arm og skulder. Sygeplejersken/radiografen skal være meget opmærksom på, om kvinden har problemer med bevægeligheden i overarmen og tage hensyn til dette.

I samarbejde med kvinden fører sygeplejerske/radiograf B forsigtigt kvindens højre arm henover detektorpladens øvre kant og beder hende om at læne sig sidelæns og skråt ind over pladen for at få den placeret godt ind i axillen. Hun beder hende samtidig bøje albuen let og støtte (ikke knuge) hånden på apparatets kant eller håndtag.

Sygeplejerske/radiograf B lokaliserer midten og nedre del af clavicula. Ved kompressionen skal denne del ligge i kanten af den øverste del af kompressionspladen.

Under kompressionen beskytter og støtter sygeplejerske/radiograf B med sine fingre samtidig clavicula og skulder og kontrollerer, at papillen er i profil.

Samtidig med armens placering positionerer sygeplejerske/radiograf A brystet på detektorpladen. Hun strækker med fingrene brystet ud på den laterale side og herefter drejer hun sin venstre hånd om på medial side af brystet. Brystet holdes samtidig godt løftet op med hånden.

Sygeplejerske/radiograf A starter kompressionen. Under kompressionen holder sygeplejerske/radiograf A brystet i den rigtige position og lader sin venstre hånd med tommelen strække brystet ud for at undgå hudfolder. Højre hånd styrer kvindens venstre side og beskytter sternum og costae. Huden ved den sub-mammære fold glattes ud for at undgå hudfolder(trækker evt. lidt i kvindens hud fra rygsiden) og til sidst tjekkes at papillen er i profil.

Ved hjælp af lysfeltet kontrolleres det, at venstre bryst eller hage ikke overskygger brystet. - Herefter eksponeres den mediolateral-oblique projektion og kompressionen slippes automatisk.

 

Afvigelser:

 

Cleopatra:

R-XCCL/L-XCCL = exaggeratet CC lateral.

 

Indikation: Bedre fremstilling af den laterale del af brystet.

 

Detektorpladen er vinklet 10 grader ved valg af cleopatra billede.

 

Kvinden anbringes som til CC-optagelsen, men bøjer sig mod højre og placerer armen fremad omkring detektorpladen. Det bliver nu muligt at komprimere den laterale-axilære del af brystet. Man kan med fordel være 2 sygeplejersker/radiografer om denne projektion således, at den ene placerer brystet og den anden hjælper kvinden med at placere armen samt glatter huden ud lateralt.

 

R-XCCM/L-XCCM = exaggeratet CC medial

 

Indikation: Bedre fremstilling af den mediale del af brystet

 

Detektorpladen er vinklet 10 grader ved valg af cleopatra billede.

 

Kvinden anbringes som til CC-optagelsen, men læner sig mod venstre og armen placeres langs siden. Det er nu muligt at komprimere den mediale del af brystet. Det er en fordel at være 2 sygeplejersker/radiografer om denne projektion, så en placerer brystet og en anden placerer arm og glatter folder ud ved den laterale del af brystet.

 

Store bryster: 

Ved fotografering af kvinder med store bryster, kan det være nødvendigt med op til 12 billeder. Vælg ”store mammae” i proceduren. Her kan man ligeledes med fordel være 2 personer for at sikre optimal fotografering.

 

CC- billeder:

1) Mediale del med.

2) Evt. suppleret med den laterale del.

3) Evt. papilbillede/PCC.

 

MLO - billeder:

Det kan være en fordel at vinkle røret 45 grader for at mindske fold ved den sub-mammære vinkel.

 

1) Nedadtil den sub-mammære vinkel med.

2) Opadtil den sub-mammære vinkel med. (axial-delen).

3) Evt. papilbilleder/PCC.

  .

Små bryster: 

Vurder om der skal skiftes til en mindre kompressionsplade.

Røret kan evt. vinkles til 55-60 gr. hvis kvinden er meget slank.

Det kan evt. være en fordel, at begge sygeplejersker/radiografer hjælper hinanden således, at den ene placerer brystet og den anden glatter huden ud lateralt og holder øje med, at skulderen ikke er i feltet.

 

Kompakte bryster:

Apparatet indstilles manuelt

 

 

Papilprojektion:

Papillen skal være i profil. Hvis dette ikke er muligt, tages der papilbilleder –

R-PCC/L-PCC.

 

Tragtbryst/fremstående sternum:

 

Med tragtbryst (pectus excavatum) menes den karakteristiske kegleform af overkroppen med en prominerende corpus sternum/fremstående brystben, og hvor processus xiphoideus går indover.

 

Det kan være vanskeligt at fremstille hele brystet med standard projektioner, så der kan tages supplerende billeder som f.eks. Cleopatra.

 

Kyfose:

Har kvinden stor krumning af thorakalcolumna kan det være vanskeligt at tage CC- billeder. Krumningen af thorakalcollumna er årsagen til, at hovedet og skulderen overprojicerer brystet.

Man kan vinkle detektorpladen 180 grader og tage projektionen med en caudocraniel strålegang. Denne fremgangsmåde lader sig kun gennemføre i stående stilling, mens kvinden læner sig lidt forover og støtter armene mod undersiden af detektorpladen.

 

Mastektomi/rekonstruktion:

Hvis der er lavet rekonstruktion efter mastektomi, skal det rekonstruerede bryst ikke fotograferes.

 

Lumpektomi:

Er der foretaget lumpektomi, tages der standardprojektioner (CC og MLO), samt extended projektion (lateralt R-XCCL/L-XCCL eller medialt R-XCCM/L-XCCM) for at medfotografere cikatricen. Der skal altså i alt tages 3 projektioner af det lumpektomerede bryst. 

 

Kvinder, som går til onkologisk kontrol, skal ikke fotograferes i mammografiscreening før de har været til klinisk mammografi 18 mdr efter lumpektomien. Derefter overgår de til screening.