Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Intramuskulær injektion til børn ifm. vaccination

 

Formål

At vaccinere barnet med en given vaccine direkte ind i musklen

 

Forberedelse af forældre

Forældre informeres om injektionen og vaccinen som gives.

Forældrene tilbydes, at barnet kan få påsat lokalbedøvende creme på huden inden.

 

Rekvisitter

Medisvab

Vaccine

Sprøjte

Rød kanyle til optrækning

Kanyle til injektion afhængig af barnets størrelse

Kanyleboks

Evt. børneplaster

 

Forberedelse af medicin

Vaccinen klargøres efter forskriften på det enkelte stof.

Kanylen skiftes fra optrækningskanyle til injektionskanyle, da skæret på kanylen kan blive sløvt ved penetrering af hætteglassets membran.

 

Børn < 1 år

Der anvendes en steril éngangssprøjte påsat en intramuskulær kanyle (20-23 G). En kanylelængde på 20-25 mm vil typisk være passende. Længden bør tilpasses barnets størrelse og tykkelsen af det subkutane fedtlag.

Det anbefalede injektionssted er midterste del af musculus vastus lateralis (forrest på siden af låret).
Huden desinficeres forud for injektionen i et ca. 5x5 cm stort område. Desinfektionsmidlet skal tørre, før huden perforeres.

Der tages et fast greb om musklen (m. vastus lateralis), således at denne danner en fold mellem tommelen og de øvrige fingre.

OBS! Vær opmærksom på, at folden skal indeholde musklen og ikke kun subkutant væv.

Injektionssprøjten holdes som en dartpil mellem tommel- og pegefinger.

Kanylen bør penetrere huden i en vinkel på 90°.

Kanylen føres ind med en rask bevægelse.

Vaccinen injiceres, og kanylen trækkes ud med en rask bevægelse.

Link for billedanvisning: https://www.ssi.dk/vaccinationer/injektionsteknik/intramuskulaer-injektion-spaedboern

 

 

Børn >1 år

Der anvendes en steril éngangssprøjte påsat en intramuskulær kanyle (20-23 G). En kanylelængde på 20-25 mm vil typisk være passende. Længden bør tilpasses personens størrelse og tykkelsen af det subkutane fedtlag.

Det anbefalede injektionssted er midt på musculus deltoideus (den store skuldermuskel), hvor den er tykkest.

Det er vigtigt at sikre, at vaccinen ikke gives hverken for højt eller for lavt i m. deltoideus, ved at give den 2-3 fingersbredder nedenfor acromion i det trekantede område markeret på figuren.

Huden desinficeres forud for injektionen i et ca. 5x5 cm stort område. Desinfektionsmidlet skal tørre, før huden perforeres.

Huden over injektionsstedet udspændes mellem tommelen og de øvrige fingre.

Injektionssprøjten holdes som en dartpil mellem tommel- og pegefinger.

Kanylen bør penetrere huden i en vinkel på 90°.

Kanylen føres ind med en rask bevægelse.

Vaccinen injiceres, og kanylen trækkes ud med en rask bevægelse.

Link for billedanvisning: https://www.ssi.dk/vaccinationer/injektionsteknik/intramuskulaer-injektion-beorn-og-voksne

 

Observation af barnet:

Barnet venter sammen med forældrene i dagafsnittet i en halv time. Barnet overvåges af forældrene, der informeres om at kontakte sygeplejersken, hvis barnet får reaktioner de tillægger vaccinen.

 

Vejledning til forældre:

Familien får 24 timers fri henvendelsesret til børnemodtagelsen efter vaccinationen og informeres om de mest almindelige bivirkninger til den pågældende vaccination.

 

Dokumentation:

Der dokumenteres i lægejournalen som ambulant kontrol. (Vaccinens navn, styrke, dosis samt batch nummer)

Vaccinationen registreres i FMK-online

 

 

Referencer:

www.ssi.dk