Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mammografiscreening – Test og statuskontrol

 

Test

 

 • • Ugentligt.

 • • Månedligt

 • • Hver 3. måned

 • • Halvårligt

 • • Årligt

 

 • • Test af apparatur:

Test udføres af oplært personale i henhold til udarbejdede procedurer og instruktioner. Se fysikersektionens hjemmeside under X-basen

 

Ugentlig test:

 

 • • Billedkvalitet (Med RMI fantom).

 • • Artefakter.

 • • Opløsningsevne (Med liniepar-fantom).

 • • AGD (Organdosis aflæses i PACS og indtastes i X-basen. AGD værdien indrapporteres videre af fysikeren til Danske Kvalitetsdatabase for mammografiscreening (DKMS). Det er et lovmæssigt krav at denne værdi skal indrapporteres på mammografiscreeningsapparatur

 

Månedlig test:

 

 • • Ugentlig test

 • • Testen for objekttykkelsen.

 • • Kontrol af eksponeringsautomatik (AEC)

 • • Kontrol af nødknappen

 

De ugentlige og månedlige værdier indtastes i X-basen, som er en kvalitetssikringsdatabase som anvendes til indrapportering af måleresultater af kvalitetsarbejdet.

De målte værdier valideres automatisk.

Efter valideringen gemmes / afsluttes skemaet.

Måleresultaterne gemmes centralt i 5 år fra apparaturet tages ud af drift.

 

Test hver 3. måned:

 

Calibrering:

 • • Sc1. Contakt (varighed ca. 30 min.)

Magnefication

 • • Sc2 Contakt

Magnification

Tomosyntese (varighed ca. 70 min.)

 

Halvårligt:

Eftersyn af Siemens

 

Årlig test:

Ifølge røntgenbekendtgørelse nr. 975 af 16 dec 1998 skal der årligt laves test af forklæder og afskærmning. Se røntgenbekendtgørelsen.

http://www.sis.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Straalebeskyttelse/Emnesidebokse/Roentgen/Lovgivning.aspx.