Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsgang vedr. forberedelse til ultralyd med intervention i vagten

 

Målgruppe: Vagtbærende Radiologer og plejepersonale I Radiologisk afdeling.
 

Formål: At optimerer patientsikkerheden i forbindelse med ultralydsvejledte interventions procedurer i vagten, ved ensretning af arbejdsgangen.

 

  • • Vagthavende radiolog visiterer henvisningen, i generel note benyttes frasen ”ulvis”. I visitationen tages der ligeledes stilling til om der er anden grund til at forprøver tjekkes, eller om der skulle være behov for faste.

 

ulvis:

Tjek om pt. er i AK-behandling.

Hvis Ja – tjek om forprøver foreligger, jf. frasen ”ULvagt”.

Anden grund til der skal tjekkes forprøver Ja/Nej

Faste: Ja/Nej (4 timer)

 

  • • Vagthavende Radiolog kontakter radiograferne vedrørende forberedelse til undersøgelsen.

 

  • • Radiograf kontakter en sygeplejerske på relevant afdeling for svar på spørgsmål i frasen – ”ulvagt” – som indeholder følgende informationer:

 

ulvagt:

AK-behandling Ja/nej

Hvis Ja:

Præparat navn:

Dosis:

Dosis sidst givet:

 

Forprøver taget d.         (må max være 1 døgn – alle nedenstående forprøver skal foreligge, ellers skal de bestilles)

INR: Ja/nej

APTT: Ja/Nej

Thrombocytter: Ja/Nej

Ovenstående oplyst af sgpl. XXXX

 

  • • Radiografen ringer til bagvagten og melder der er informationer bagvagten skal tage stilling til.

 

Radiologen skal selv slå de aktuelle blodprøveværdier op i LABKA, og radiologen har ansvaret for at vurdere om patienten er klar til undersøgelsen ud fra skemaet ”Forberedelse til UL og intervention

 

Radiolog er selv ansvarlig for at sikre relevante informationer i henvisningen. (jf. trin 2 i 3 trin til forebyggelse af forveksling ved invasive undersøgelser/behandlinger på Radiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital)

 

 

  • • Radiologen kontakter radiograferne med besked på eventuelle handlinger, eller om patienten må bestilles.

 

  • • Radiograferne bestiller patienten som vanligt.