Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dosisdispensering - Medicinmodulet huskeseddel

På FMK kan man se apotekets dosisdispenseringskort, hos de patienter som får dosisdispenseret medicin.

Kortet indeholder detaljer om lægemidler og frister for ændringer.

Lægemidler fremgår af dosisdispenseringskortet, hvis der er oprettet en recept med vinge i dosisdispensering (dosisrecept).

 

Billede 12

 

I regi af Sundhedsaftalerne er det aftalt, hvordan dosisdispenseret medicin skal håndteres tværsektorielt.

 

Hvis der ved indlæggelse ikke forventes ændringer af dosisdispenserede ordinationer, sættes dosisdispenseringskortet ikke i bero, (for eksempel ved mindre kirurgiske indgreb), og patienten fortsætter så vidt muligt med at anvende den dosisdispenserede medicin under indlæggelsen.

 

Hvis der ved indlæggelse forventes ændringer, (for eksempel akutte ved medicinske patienter eller større kirurgiske indgreb) skal dosisdispenseringskortet sættes i bero ved patientens indlæggelse. Læs mere i skemaet herunder

 

Hvis der ved ambulante besøg sker seponering eller dosisreduktion af dosisdispenserede ordinationer, skal dosisdispenseringskortet sættes i bero Læs mere i skemaet herunder

 

Hvis der ved ambulante besøg sker dosisøgning af dosisdispenseret medicin eller tillæg af nye lægemidler, sættes dosisdispenseringskortet ikke i bero. Læs mere i skemaet herunder

 

Læs mere om håndtering af dosisdispensering i Region Nordjylland her: Medicinering - Håndtering af dosisdispenseret medicin i Region Nordjylland

 

Fase

Forklaring

Navigation

Sæt dosisdispenseringskortet i bero

Åbn FMK i Columna Medicin

 

Højreklik på ordinationsoverblik og vælg ”Fælles Medicinkort” (Genvejstaster Ctrl+F)

 

Billede 3

Klik på ikonet for dosisdispensering, som vises øverst på medicinkortet.

Det fremgår af ikonet om dosisdispensering er aktivt eller sat i bero. Der vises dato for sidste udlevering af dosisdispenseret medicin. Når man klikker på det, åbner patientens dosisdispenseringskort.

Billede 6

 

Klik på ikonet ”Sæt i bero”

Øverst på dosisdispenserings kortet findes ikon til at sætte dosisdispensering i bero

Billede 4

Dosisdispenserings-kort i bero

Patientens dosisdispenseringskort er herefter sat i bero, hvilket fremgår af ikonet på medicinkortet.

Apoteket får automatisk besked, når et dosisdispenseringskort sættes i bero

Billede 5

 

Nye ordinationer, ændringer eller seponering af dosisdispenserede ordinationer

Overfør nye ordinationer og ændringer i ordinationer til FMK – som vanligt.

 

.

Nye ordinationer vil fremgå af dosisdispenseringskortet når den praktiserende læge har oprettet en dosisrecept.

 

Apoteket tjekker ved næste pakkeperiode om der er ændret ordinationer på dosisdispenseringskortet.

Seponer ordinationer patienten skal stoppe med på FMK – som vanligt.

Hvis man seponerer en ordination, hvortil der er oprettet en almindelig recept eller en dosisrecept, bliver man mindet om at recepten også skal annulleres.

 

Apoteket kan se ved næste pakkeperiode, at dosisrecepten er annulleret og pakker ikke ordinationen ved næste pakning.

Patienten forlader sygehuset med et doseringsdispenseringskort i bero

Sygehuslægen skal give patienten recept på samtlige ordinationer.

 

Patienten skal have udleveret medicin fra afsnittet, indtil recepten kan indløses.

 

OBS! Om patienten får hjælp til medicin eller har behov for det efter dosisdispensering er sat i bero. I begge tilfælde skal kommunen informeres

 

Lægen skal skrive i epikrisen at dosisdispensering er sat i bero.

Ifølge sundhedsaftalen mellem primær og sekundær sektor er det patientens praktiserende læge som skal vurdere hvorvidt det er relevant at genoptage dosisdispensering.

Epikrisen tilgår egen læge indenfor 3 hverdage efter udskrivelse.

Patienten forlader sygehuset med dosisøgning eller tillæg af lægemiddel til et aktivt doseringskort

Sygehuslægen kan udskrive recept i FMK på det konkrete lægemiddel, indtil ændringen er gennemført i patientens dosisdispenserede medicin.

Patienten skal have udleveret medicin fra afsnittet, indtil recepten kan indløses.

 

OBS! Om patienten får hjælp til medicin eller har behov for det efter medicin-ændringerne. I begge tilfælde skal kommunen informeres

 

Lægen skal skrive i epikrisen at der er sket dosisøgning eller tillæg af lægemiddel.

Ifølge sundhedsaftalen mellem primær og sekundær sektor, er det patientens praktiserende læge som skal vurdere tidspunktet for endelig dosisjustering på dosiskortet.

Epikrisen tilgår egen læge indenfor 3 hverdage efter udskrivelse.