Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

 

 

 

 

 

.

Akutplan i Psykiatrien Region Nordjylland

Beskrivelse

Alle patienter som indlægges på et sengeafsnit i Psykiatrien i Region Nordjylland, skal have lavet en Akutplan ved indlæggelsen. Det påhviler indlæggende- eller overflyttende læge at lave Akutplanen.

 

Indhold i Akutplanen

Akutplanen skal indeholde følgende:

 

  1. a) Forslag i forhold til beroligende medicinsk behandling i opkørte situationer, som giver det sundhedsfaglige personale mulighed for hurtigt, at kunne tilbyde patienten pn medicin og forebygge at situationen eskalerer.

 

  1. b) Forslag til akut beroligende medicinsk behandling i situationer med tvang, således at personalet ved behov kan handle hurtigt.

 

Der skal i begge ovenstående tilfælde tages stilling til både tablet- og injektionsbehandling.

 

Der skal være særlig opmærksomhed på, at: Patienten, inden der gives akutberoligende med tvang, skal motiveres frivilligt for samme præparat og dosis, som gives med tvang, og at når det er besluttet at patienten skal have akut beroligende med tvang, skal patienten tilbydes tablet inden der gives injektion.

 

Ved tvivlsspørgsmål under udarbejdelse af Akutplanen, skal der konfereres med bagvagten.

Forhold med særlig relevans i forhold til Akutplanen inkluderer:

  • • Misbrug

  • • Pågående medicinsk behandling

  • • Kendt medicinoverfølsomhed eller medicinallergi

 

Akutplanen revurderes af overlægen ved gennemgang af patienten eller ved ændringer/behov, så det sikres, at patienten får den bedst mulige behandling.

 

Plejepersonalet opgaver

 

  1. 1. Når patienten kommer til sengeafsnittet, skal der laves selvkontrol- og triggerskema samt indhentes en forhåndstilkendegivelse. Dette skal gøres i samarbejde med patienten eller af kontaktpersonen, hvis patienten ikke er i stand til at samarbejde.

 

  1. 2. Kontaktpersonen skal skrive på Cetrea-tavlen som en note, at der er lavet Akutplan, samt datoen for dens udarbejdelse.

 

Dokumentation

Medicinen skal dokumenteres i medicinmodulet i den elektroniske patientjournal.

Der skal i feltet ”Ordinationsbemærkning” anføres, at medicinen er del af Akutplanen; dette kan efterfølgende ses som en markering med et gult ikon i medicinmodulet.

Akutplanen skal skrives som et særskilt journalnotat under feltet ”Plan” og angives i blokbogstaver med overskriften ”AKUTPLAN”.

 

Ved brug af akutplan i forbindelse med Akut beroligende medicin med tvang dokumenteres også i tvangsnotat.

 

Målgruppe

Sundhedsfagligt personale i psykiatrien Region Nordjylland

Formål

At tydeliggøre handlemuligheder for det sundhedsfaglige personale således, at der forud for eventuelle opkørte situationer, er taget lægelig stilling til et eventuelt behov for beroligende medicin.

 

At forebygge behovet for akut beroligende medicin med tvang.

 

Referencer

 

Voldsrisikovurdering: Forudsigelse af aggression og vold indenfor kort tid hos voksne over 18 år indlagt på psykiatrisk sygehus.

 

Forhåndstilkendegivelser og arbejdet med forebyggelse af tvang i Psykiatrien Region Nordjylland