Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ledsagelse af patient fra intensivt afsnit Syd til CT scanning

Beskrivelse

Patienter indlagt på Intensivt Afsnit Syd, der skal transporteres udenfor afdelingen til CT-scanning skal altid ledsages af personale med fornødne kompetencer.

Det er intensivlægen, der med udgangspunkt i nedenstående, vurderer, hvem der skal ledsage patienten:

 

  1. 1. Den stabile, ikke-intuberede patient ledsages af intensivsygeplejerske.

  2. 2. Den stabile, intuberede patient ledsages af intensivsygeplejerske og anæstesisygeplejerske.

  3. 3. Den ustabile patient (forhøjet ICP, hæmodynamisk ustabil, respiratorisk ustabil, mange dræn etc.) ledsages af intensivsygeplejerske og anæstesisygeplejerske samt intensivlæge. Ved behov for ledsagelse af anæstesisygeplejerske kontakter intensivlægen den ansvarshavende sygeplejerske på den relevante anæstesiafdeling. 

Intensivsygeplejerske ledsager patienten

Intensivsygeplejersken skal være fortrolig med at ledsage patienten og have de fornødne kompetencer.

Monitorering

Monitorering aftales mellem intensivsygeplejerske og intensivlæge.

Som minimum perifer O2-saturationsmåling. Alternativt medbringes mini-monitor som patienten er tilkoblet i forvejen.

Der medbringes altid iltbombe og ventilationspose (Rubens pose) samt relevant medicin for denne specifikke patient.

Sygeplejersken medbringer telefon samt nummeret på intensivlæge. 

Anæstesisygeplejerske og Intensivsygeplejerske ledsager patienten

Intensivsygeplejersken forbereder og klargør patienten til transport. Intensivlægen vurderer, om patienten skal være bedøvet. Ernæring pauseres. Øvrige infusioner vurderes.

Infusioner der skal forblive tilkoblet patienten under transporten monteres med dobbeltslanger.

Hvis en perifer venflon er påkrævet til intravenøs kontrast, anlægges denne inden transport til røntgen.

Monitorering

Patienten monitoreres med perifer O2-saturationsmåling, ekg og blodtryk via transportabelt udstyr.

Alternativt medbringes mini-monitor, som patienten er tilkoblet i forvejen. Er patienten monitoreret med ICP-måling medbringes trykmåleren. Har patienten udvidet hæmodynamisk monitorering, kan denne medbringes. Pauseres under transporten og genopsættes under længerevarende procedurer.
 

Anæstesisygeplejersken medbringer transportabelt monitoreringsudstyr, infusionspumper og transportrespirator til Intensivt Afsnit.

Anæstesisygeplejersken og intensivsygeplejersken samarbejder om monitoreringen.

Indstillingen af respirator under transporten varetages af anæstesisygeplejersken i samarbejde med intensivlægen i Intensivt Afsnit.

Dokumentation

Ved kortvarig transport eller procedurer dokumenterer intensivsygeplejersken observationer og handlinger på intensivt observationsskema. Ved længerevarende procedurer dokumenterer anæstesisygeplejersken på anæstesiskema.

Tilbage på Intensivt afsnit

Intensivsygeplejersken og anæstesisygeplejersken ledsager patienten tilbage til intensivt afsnit og samarbejder om monitoreringen af patienten på stuen.

Referencer

Ledsagelse af patient fra intensivt afsnit NOTIA, R og TIA til MR-scanning

 

Gulbrandsen og Dag-Gunnar Stubberud. Intensivsykepleie. CAPPELEN DAMM. 3. udgave, 1. oplag, 2015. s. 287-295

 

Bilag: Særlige forhold for INTENSIVT AFSNIT R