Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordination – delegation til sygeplejersker på NHH, Aalborg Universitetshospital

 

Beskrivelse

Sygeplejersker på NHH kan administrere lægemidler nævnt i vedhæftede bilag i den angivne dosis uden forudgående lægelig ordination indenfor de nedenstående specialer.

 

Vurderingen for det samlede behandlingsbehov beror på sygeplejerskens kliniske beslutningstagen og den patientoplevede tilstand.

 

 

I tvivlstilfælde kontaktes

Neurokirurgiske patienter: Neurokirurgisk forvagt, dect-tlf. 62461

ØNH-patienter: ØNH- forvagt, kode 477

 

Rammeordination gældende for

Rammeordinationerne gælder for alle voksne (over 18 år) neurokirurgiske og Øre-næse-halskirurgiske (ØNH) patienter indlagt på NHH.

 

Rammeordinationerne er oprettet som delegerede standardordinationer i medicinmodulet.

 • • De delegerede standardordinationer overvåges, sammensættes og iværksættes af den medicinansvarlige overlæge for de respektive specialer i samarbejde med NHH´s farmaceut.

 • • Standardordinationernes navn i medicinmodulet, kan både fremsøges ved at skrive ’ØNH’ og ’Neurokir’ under fanen standardordinationer

 • • Dosering, indikation og kontraindikation er angivet i bilagene.

 

Ansvarsfordeling

Den medicinansvarlige overlæge har ansvar for at:

 • Opgaver, der delegeres, er beskrevet og godkendt

 • Plejepersonalet/medhjælpen er instrueret og oplært

 • Der føres relevant tilsyn med udførelsen af opgaverne

 • Der foreligger dokumentation for ovenstående

 

Det sundhedsfaglige personale har ansvar for

 • Sygeplejersken, der iværksætter behandlingen, har ansvaret for den konkrete ordination

 • Dokumentere rammeordination i EPJ

 • Administrationen dokumenteres i det elektroniske medicinmodul,

 

Lægelige opgave

 • Ordinationen skal efterfølgende godkendes af en læge fra det respektive speciale i medicinmodulet

 

Definition af begreber

Rammedelegation: Ved rammedelegation overdrager lægen til andre faggrupper at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer.

NHH: Neuro-hoved-halskirurgisk afsnit har patienter indlagt fra Øre-næse-halskirurgisk afdeling, Øjenafdelingen, kæbekirurgisk afdeling og neurokirurgisk afdeling.

Formål

At sygeplejerskerne har mulighed for at starte behandling før lægelig ordination med enkelte former for medicin.

 

Bilag

Bilag 1. Rammeordinationer for sygeplejersker på NHH for Neurokirurgiske patienter

Bilag 2. Rammeordinationer for sygeplejersker på NHH for Øre-næse-halskirurgiske patienter