Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordination – delegation til sygeplejersker på Patienthotellet (SKS 8001.7811) til Neurokirurgiske patienter, Aalborg Universitetshospital

Beskrivelse

Sygeplejersker på Patienthotellet kan administrere lægemidler nævnt i bilag 1 i den angivne dosis uden forudgående lægelig ordination. Vurderingen for det samlede behandlingsbehov beror på sygeplejerskens faglige skøn og den patientoplevede tilstand. Sygeplejersken, der iværksætter behandlingen, har ansvaret for den konkrete ordination.

 

I tvivlstilfælde skal Neurokirurgisk forvagt kontaktes (62461).

 

Rammeordinationerne gælder for alle neurokirurgiske patienter indlagt på patienthotellet, men standardordinationspakkerne er primært tiltænkt elektrodepatienter, hvilke fremgår ud fra navngivningen i bilag 1 samt for standardordinationer og standardordinationspakkerne i medicinmodulet. Rammeordinationerne er oprettet som delegerede standardordinationer i medicinmodulet. De delegerede standardordinationer overvåges, sammensættes og iværksættes af den ledende overlæge for neurokirurgisk afsnittet.

Dosering, indikation og kontraindikation er angivet i bilag 1.

 

Administrationen skal dokumenteres i det elektroniske medicinmodul, og ordinationen skal ikke nødvendigvis godkendes af en læge efterfølgende.

 

Den ledende overlæge har ansvar for at:

  • Opgaver, der delegeres er beskrevet og godkendt

  • Plejepersonalet/medhjælpen er instrueret og oplært

  • Der føres relevant tilsyn med udførelsen af opgaverne

  • Der foreligger dokumentation for ovenstående

 

Det sundhedsfaglige personale har ansvar for at behandle patienterne og dokumentere ordination og/eller medicinadministration i medicinmodulet i overensstemmelse med instruksen.

Definition af begreber

Rammedelegation: Ved rammedelegation overdrager lægen til andre faggrupper at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer.

Formål

At sygeplejerskerne har mulighed for at starte behandling før lægelig ordination med enkelte former for medicin.