Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG knæ rosenberg view

 

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder.

 

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

Standardoptagelser

 

Rosenberg View – vil fremgå af henvisningen eller også vil patienten blive henvist til optagelsen efter samtale med OKA. Der tages altid billeder af begge knæ.

 

+ kalibreringskugle 25 mm.

 

 

Positionering

 

 

 

 

 

 

Rosenberg View: PA stående med let adskilte ben. Patienten skal flektere 45 grader i knæene og patellla skal røre detektorpladen.

 

Stativ med 25 mm kalibreringskugle placeres ud for leddet og midt i knæet (knoglen) på det aktuelle knæ.

 

 

Centrering

Rosenberg View: Røret kippes 10 grader cranio-caudalt, centrering midt i leddet.

 

Billedkriterier

Rosenberg view: Det skal tilstræbes, at begge led på aktuelle knæ fremstilles med frie ledflader. Da det ikke altid er muligt, skal fokus være på det led, hvor der er artrose.

 

OBS Det skal noteres på billede, at der er påsat 25 mm kalibreringskugle samt ”Rosenberg View”.

 

Husk højre/venstre markering.

 

 

Billede 1

 

Billede 4