Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Malignt Pleuralt Mesotheliom (MPM) – onkologisk behandlingstilbud

 

Vedr. ætiologi, symptomer og udredning: henvises til https://pri.rn.dk/Sider/6625.aspx

 

TNM stadieinddeling baseres på 8th edition af TNM staging system 1,2

 

Category

Criteria

Tx

T0

T1

 

T2

 

 

T3

 

 

 

 

T4

Primary tumor cannot be assessed

No evidence of primary tumor

Ipsilateral parietal pleura, with or without visceral, mediastinal, diaphragmatic pleura involvement

All ipsilateral pleural surfaces (parietal, visceral, mediastinal, diaphragmatic) plus at least one:

 • Diaphragm muscle

 • Pulmonary parenchyma

All ipsilateral pleural surfaces (parietal, visceral, mediastinal, diaphragmatic) plus at least one:

 • Endothoracic fascia

 • Mediastinal fat

 • Solitary and completely resectable focus extending into soft wall chest tissue

 • Pericardium, non-transmural

All ipsilateral pleural surfaces (parietal, visceral, mediastinal, diaphragmatic) plus at least one:

 • Diffuse or multifocal chest wall

 • Transdiaphragmatic extension

 • Contralateral pleura

 • Mediastinal organs

 • Spine

 • Pericardium, transmural

Nx

N0

N1

N2

Regional lymph nodes cannot be assessed

No regional lymph node metastasis

Ipsilateral, bronchopulmonary, hilar, mediastinal lymph nodes

Contralateral mediastinal or any supraclavicular lymph nodes

M0

M1

No distant metastasis

Distant metastasis present

 

 

Stage

T

N

M

IA

T1

N0

M0

IB

T2-T3

N0

M0

II

T1-T2

N1

M0

IIIA

T3

N1

M0

IIIB

T1-T3

T4

N2

Any N

M0

M0

IV

Any T

Any N

M1

 

Kurativ intenderet behandling

Neoadjuverende Cisplatin / Alimta x 3 – kirurgi – postoperativ Carboplatin / Alimta x 3.

 

Pleurektomi/dekortikation (PD) eller udvidet pleurektomi/dekortikation (EPD) med resektion af samsidige perikardie og diafragma om nødvendigt – lungebevarende kirurgi som har vist den samme overlevelsesgevinst sammenlignet med ekstrapleural pleuropneumonektomi (EPP) dvs. pneumonektomi samt fjernelse af viscerale og parietale pleura, pericardium og størstedelen af diaphragma med efterfølgende rekonstruktion af diaphragma og pericardiet.

 

Debulking kan overvejes hos patienter der ikke tåler kemoterapi men overlevelsesgevinst kan ikke påregnes.

 

Mesotheliomkirurgi foregår kun på Rigshospitalet. Patienter vurderes på lunge-MDT og henvises til Rigshospitalet via Lungemedicinsk Afdeling. Henvisning kan overvejes ved:

 • God AT og PS 0-1

 • Resektabel sygdom vurderet på PET/CT

 • Epiteloid eller bifasisk subtype med < 50% af sarkomatoid komponent (individuel vurdering)

 • Alder < 75 (individuel vurdering)

 

Palliativ behandling

 

 1. 1. linje

 

 1. 2. linje

 1. 3. linje

Cisplatin/Pemetrexed3 x 6

Obs. Audiometri og GFR

 

Hvis AT ikke tillader cisplatin, kan Carboplatin vælges 4,5

Vinorelbine8 p.o. x 6

Kan overvejes efter konf. med speciallæge fra team 3

 

CCG x 6

Carboplatin

Liposomal Doxorubicin (Caelyx)

Gemcitabin9

 

Husk: MUGA

Reinduktion6 ved interval > 3 mdr (evt. Pemetrexed6,7 som single stof)

 

 

Kontrol hver 3. serie, efterfølgende hver 3. mdr

Kontrol hver 3. serie, efterfølgende hver 3. mdr

Kontrol hver 3. serie, efterfølgende hver 3. mdr

 

OBS. Protokolleret behandling kan overvejes allerede ved indikation til 2. linje pall. beh.

 

Palliativ strålebehandling

Indikationen til palliativ strålebehandling skal altid konfereres med speciallæge fra team 3.

 

Indikation

 

Smerter ved indvækst i thoraxvæg

 

Hjernemetastaser

Knoglemetastaser uden bløddelskomponent

Dosis

 

30 Gy / 10 fx

20 Gy / 4 fx

30 Gy / 10 fx

20 Gy / 4 fx

 

8 Gy / 1 fx

 

Permanent tunnelleret pleuradræn (IPC): Henvises til Onkologisk Afdeling ved behandlingsresistent, recidiverende pleuraeksudat efter konferering med speciallæge fra team 3.

Pleurodese: Kan i sjældne tilfælde overvejes, henvises til Lungemedicinsk Afdeling efter konferering med speciallæge fra team 3.

Stent anlæggelse: Kan overvejes ved vena cava superior syndrom, da MPM respons på strålebehandling er dårlig.

 

 

Reference

1.Berzenji L, et al. The eight TNM classification for malignant pleural mesothelioma. Transl Lung Cancer Res. 2018

2.Ettinger DS, et al. Malignant Pleural Mesothelioma National Comprehensive Cancer Network, version I. 2017

3. Vogelzang NJ, et al. Phase III study of pemetrexed in combination with cisplatin versus cisplatin alone in patients with malignant pleural mesothelioma. J Clin Oncol. 2003

4.Baas P, et al. Malignant pleural mesothelioma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2010

5. Sørensen JB, et al. Second-Line Oral Vinorelbine Following First-Line Platinum and Pemetrexed in Malignant Pleural Mesothelioma. Eur J Clin Oncol & Med Oncol. 2011

6. Sørensen JB, et al. Pemetrexed as second line treatment in malignant pleural mesothelioma after platinum based first line treatmment. J Thorac Oncol. 2007

7. Janne PA, et al. Pemetrexed alone or in combination with cisplatin in previously treated malignant pleural mesothelioma: outcomes from a phase IIIB expanded access program. J Thorac Oncol. 2006

8. Sørensen JB. Current concepts in chemotherapy for malignant pleural mesothelioma. Clin Respir J. 2008

9. Hillerdal G, et al. Treatment of malignant pleural mesothelioma with carboplatin, liposomized

doxorubicin, and gemcitabine: a phase II study. J Thoracic Oncol. 2008

 

 

Links

National referenceprogram Malignt Pleura Mesotheliom (MPM): https://www.lungecancer.dk/wp-content/uploads/2020/05/Malignt-pleura-mesoteliom-MPM.pdf

 

PRI Lungemedicinsk afdeling: pri.rn.dk/Sider/6625.aspx