Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Registrering – Rettelser af fejl på fejllisten i EasyViz

Beskrivelse

Undersøgelser/henvisninger i EasyViz går løbende i fejl, hvilket ses ved, at der kommer en hånd i kolonnen Låst.

Billede 1

Disse fejl rettes af de registreringsansvarlige på Radiologisk Afdeling.

Fejlene findes således

Gå i RIS.

Tryk på ikonet med hånden øverst i højre hjørne.

Billede 3

Husk at vælge Røntgenafdeling Aalborg Sygehus i Rum – ellers kommer fejl fra hele regionen frem.

I profil kan vælges, hvilken type fejl, man vil kigge på (tryk på pilen markeret med gult).

Billede 5

Typer af fejl

Billede 4

Vær opmærksom på, at fejlene kan ligge på mere end én liste, så når fejlen er rettet ét sted, forsvinder de fra alle de lister, de har ligget på.

Daglige fejlrettelser

Nedenstående fejltyper skal tages dagligt.

 • • Oversigt over aktive opgaver på afdelingen (normal)

 • • Henvisninger på fejl

 • • Opgaver i over 10 min på afdelingen (normal)

 • • Henvisninger uden beskrivelsestrin – 1 år

 

Ugentlige fejlrettelser

Alle øvrige lister skal tages ugentligt

Lister der ikke skal håndteres

 • • Overskredet udredningsret

 • • Opgaver i over 10 min (alle CDA)

 • • Opgaver i over 10 min (alle normale)

 • • Opgaver i over 10 min på afdelingen (CDA)

 • • Oversigt over aktive opgaver på afdelingen (CDA)

Beskrivelse af fejltyper og hvordan de rettes

Afventer kvittering / Send epikrise til PAS
Der er en endelig beskrivelse i RIS, som ikke er kommet i PAS. Skal gensendes.

Failed lookup or create account

 • • Rettelse til en undersøgelse, hvor brugeren ikke er ansat mere. Det kan skyldes, at den radiograf, der på daværende tidspunkt udførte undersøgelsen, ikke længere eksisterer som bruger i vores AD. Derfor kan brugeren ikke slås op imod AD, og fejlen opstår.

 • • Åben henvisningen til administration og sæt dig selv på undersøgelsen i stedet for den pågældende radiograf (med mindre du heller ikke selv var ansat på daværende tidspunkt). Forhåbentligt går den igennem.

MODHEN002

 • • Gå i opgaver

 • • Vis inaktive

 • • Find kvittering, findes lige over beskeden ”henvisning modtaget”, marker denne linje

 • • Genstart beskeden

 • • Herefter skal beskeden, som har resulteret i en MODHEN002 fejl, genstartes

 • • Marker beskeden Afsluttet med fejl… send henvisning til PAS

 • • Genstart beskeden

 • • Når status af beskeden ændrer sig til Udført, er beskeden gået korrekt igennem til PAS

 • • Da det ikke altid er til at se, hvilken af kvitteringerne PAS mangler, kan man med fordel starte med at gensende den første henvisningskvittering og gå videre til den næste i tilfælde af, at MODHEN002 fejlen ikke løses

MODPRO9

 • • Ikke beskrevet, hvordan rettelsen foretages.

RIS: Easy-viz negativ receipte – ack-code AR

Fejlen skyldes, at Tiani prøver at udskifte CPR-nummeret igen, selvom det allerede er udskiftet, og det kan ikke lade sig gøre. Dette sker, når man udskifter CPR-nummer på en patient med flere henvisninger på det pågældende erstatnings-CPR-nummer. Så vil der bliver sendt en opdateringsbesked til alle henvisningerne. I Tiani er der dog kun én patientindgang, og derfor vil CPR-nummeret blive udskiftet dér med det samme, og så får man fejl på de henvisninger, der udskiftes efterfølgende.
Der er ikke andet at gøre end at stoppe fejlene.

Send booking til BOOK/BOOKPLAN – Fejlkvittering fra BOOK eller PAS modtaget: Trying to get by risld

 • • Problemet opstår, da der er uoverensstemmelse mellem Bookplan og EasyViz, da der kan være forskel på, hvor mange standardundersøgelser, der er booket i Bookplan, og hvor mange der er udført i EasyViz

 • • EasyViz sender en opdatering af undersøgelserne til Bookplan, og Bookplan sender derefter en besked til EasyViz om, at det pågældende study id (risId) ikke er kendt

 • • Gå i opgaver

 • • Vis inaktive

 • • Find Send booking til BOOK/BOOKPLAN

 • • Markér beskeden

 • • Stop beskeden

Send CDA til XDS arkiv

Denne fejl skal ignoreres, men vi må godt stoppe den. Den har ingen registreringsmæssig betydning.

Send henvisning til PAS

Det kan være én, der har skrevet ”dobbelthenvisning”, men beskeden er aldrig gået videre. Der er i hvert fald informationer, som aldrig er gået i PAS. Prøv at genstarte.
Eksempel:
Inden genstart står den således i HVF:
Billede 6
Efter genstart står den således i HVF:
Billede 2

Ukendt visitator

 • • Kontakt IT, som skal oprette visitator i KL-pers i PAS

Når IT har oprettet visitator:

 • • Genstart henvisningen

 • • Skal genvisiteres

 • • MODHEN003/MODHEN004

 • • Der er en risiko for, at der er data, der ikke er gået igennem, så det skal tjekkes, om der er nogle info, der ikke er kommet i PAS (koder og visitationstekst). Hvis der er sammenfald mellem koderne i PAS og EasyViz, og visitationsteksten er den samme, så skal fejlen stoppes ifølge IT.

VAPDET20 initialer 1 findes ikke

Der er brugt forkert personalekode.

Målgruppe – modtagelse

Målgruppen er de registreringsansvarlige på Radiologisk Afdeling, som har til opgave at rette de henvisninger/undersøgelser, som er gået i fejl i EasyViz.

Formål

Formålet er at få fejl rettet løbende, så det sikres, at ingen henvisninger overses.

Problemstilling

Hvis fejlrettelserne ikke rettes løbende, risikeres det, at henvisninger overses.