Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – PAS – Find notat i notatoversigten

Beskrivelse

Der er forskel på, hvordan en beskrivelse samt andre notater findes i PAS i notatoversigten.

Eksempler på notattyper

BES: Besøgsnotat.

EPI: Epikrise.

EVZ: Ikke godkendt og dermed heller ikke registreret røntgenbeskrivelse.

FSP: Internt notat til dokumentation for fremsendelse af oplysninger til advokater, kommuner, forsikringsselskaber, Styrelsen for Patientklager, Ankenævnet for Patienterstatningen, udlevering DVD’er eller foretaget billedoverførsler, fremsendelse af billeder og beskrivelser på sikker mail og lignende.

HIT: Anamnese i henvisninger fremsendt til Billeddiagnostisk Afdeling.

JON: Journalnotat.

KOR: Korrespondancenotat.

RKO: Andre afdelingers notater fra røntgenkonferencer.

RTG: Godkendt og registreret røntgenbeskrivelse.

Find alle notater

Gå i PAS.

Skriv AM,NOT + Enter

Tast CPR-nummer

Tryk F10

Herefter slettes RT i Type samt 8001 047 i Reg. afd. + F10

Billede 1

Alle typer notater kommer frem, både fra Billeddiagnostisk Afdeling, men også andre afdelinger samt andre sygehuse.

Find godkendte og registrerede røntgenbeskrivelser i notatoversigten

Gå i PAS.

Skriv AM,NOT + Enter

Tast CPR-nummer

Tryk F10

Der fremkommer kun RTG-notater.

Find ikke godkendte eller registrerede røntgenbeskrivelser i notatoversigten

Gå i PAS.

Skriv AM,NOT + Enter

Tast CPR-nummer

Tryk F10

Herefter overskrives RT i Type med EVZ + F10

Billede 4

Der fremkommer kun EVZ-notater.