Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – PAS – Find notat i notatoversigten

Beskrivelse

Der er forskel på, hvordan en beskrivelse samt andre notater findes i PAS i notatoversigten.

Eksempler på notattyper

BES: Besøgsnotat.

EPI: Epikrise.

EVZ: Ikke godkendt og dermed heller ikke registreret røntgenbeskrivelse.

FSP: Internt notat til dokumentation for fremsendelse af papirer til advokat, forsikring, CD’er m.v.

HIT: Anamnese i henvisninger fremsendt til Radiologisk Afdeling.

JON: Journalnotat.

KOR: Korrespondancenotat.

RKO: Andre afdelingers notater fra røntgenkonferencer.

RTG: Godkendt og registreret røntgenbeskrivelse.

Find alle notater

Gå i PAS.

Skriv AM,NOT + Enter

Tast CPR-nummer

Tryk F10

Herefter slettes RT i Type samt 8001 047 i Reg. afd. + F10

Billede 1

Alle typer notater kommer frem, både fra Radiologisk Afdeling, men også andre afdelinger samt andre sygehuse.

Find godkendte og registrerede røntgenbeskrivelser i notatoversigten

Gå i PAS.

Skriv AM,NOT + Enter

Tast CPR-nummer

Tryk F10

Der fremkommer kun RTG-notater.

Find ikke godkendte eller registrerede røntgenbeskrivelser i notatoversigten

Gå i PAS.

Skriv AM,NOT + Enter

Tast CPR-nummer

Tryk F10

Herefter overskrives RT i Type med EVZ + F10

Billede 4

Der fremkommer kun EVZ-notater.

Målgruppe – modtagelse

Målgruppen er sekretærer på Radiologisk Afdeling, som har brug for at finde notater i PAS i notatoversigten.

Formål

Formålet er at give kendskab til, hvordan notater fremfindes i notatoversigten i PAS.