Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

COVID-19 - håndtering af indlagte og indbragte afdøde


Beskrivelse

Arbejdsgangen i kapellet tilrettelægges, så brugen af værnemidler begrænses ved at udføre flere handlinger, der kræver værnemidler i umiddelbar forlængelse af hinanden.

 

Der er i det følgende beskrevet to fremgangsmåder: En for 1. Indlagte afdøde og en for 2. Indbragte afdøde.

 

Indlagte afdøde

Inden transport til kapel

Transport til kapel

 • • Der anvendes ingen værnemidler i forbindelse med transport
   

Ligsyn

 • • Der anvendes følgende værnemidler:

  • • Plastforklæde

  • • Handsker

  • • Kirurgisk maske type II med visir eller masketype II med full-face visir, hvis liget skal vendes

 • • Lagen lægges forsigtigt til side, undgå yderligere manipulering
   

Medicolegalt ligsyn

 • • Kapelassistent bærer handsker, langærmet kittel, maske type II med visir eller type II med full-face-visir og evt. gummistøvler.

 • • Overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed/politi bærer handsker, forklæde og maske type II med visir eller type II med full-face visir.
   

Fremvisning inden kisteilægning

 • • ingen ligpose – men lagen lægges til rette eller skiftes, hvis forurenet.
   

Kisteilægning

 • • Afdøde flyttes med lift:

  • • Hospitalstøj klippes af, kan evt. bibeholdes så unødig manipulering undgås. Hospitalstøj forbliver på ved påvist Covid-19 positiv afdød.

  • • Afdødes eget tøj lægges pænt omkring afdøde. Dette gøres ikke ved påvist Covid-19 positiv afdød.

 • • Låg lægges på kiste.

 • • Lift rengøres og desinficeres efterfølgende med > 85% alkohol

 • • Kapelassistent anvender følgende værnemidler:

  • • Plastforklæde

  • • Handsker

 

Fremvisning

 • • Undgå slimhindekontakt.

 • • Udfør hånddesinfektion eller håndvask efter berøring.

 • • Hold en armslængdes afstand mellem tilstedeværende personer.

 • • Der må højest være 10 personer indenfor selve kapelområdet.

 • • Anbefalet fremvisningstid ca. 15 min.

 • • Hvis muligt forbliver kapelassistenten i rummet under fremvisningen og sikrer, at pårørende kender til ovenstående anbefalinger. 

Affald og snavsetøj

 • • Affaldspose og snavsetøjspose emballeres som vanligt.

 • • Snavsetøj sendes til vask som vanligt.

Affald håndteres efter hospitalets sædvanlige retningslinjer.

 

Indbragte afdøde

Transport til kapel

 • • Afdøde ankommer i vandtæt ligpose.

 • • Evt. coronamistanke angivet på tåseddel.

 • • Kapelassistent anvender følgende værnemidler:

  • • Plastforklæde

  • • Handsker

Inden fremvisning

 • • Ligpose åbnes.

 • • Lagen lægges over afdøde.

 • • Kapelassistent anvender følgende værnemidler:

  • • Plastforklæde

  • • Handsker

 • • Der må ikke foretages yderligere håndtering (hvis yderligere bruges kirurgisk maske type II).

Fremvisning

 • • Undgå slimhindekontakt.

 • • Udfør hånddesinfektion eller håndvask efter berøring.

 • • Hold en armslængdes afstand mellem tilstedeværende personer.

 • • Der må højest være 10 personer indenfor selve kapelområdet.

 • • Anbefalet fremvisningstid ca. 15 min.

 • • Hvis muligt forbliver kapelassistenten i rummet under fremvisningen og sikrer, at pårørende kender til ovenstående anbefalinger. 

 

Affald og snavsetøj

 • • Affaldspose og snavsetøjspose emballeres som vanligt.

 • • Snavsetøj sendes til vask som vanligt.

 • • Affald håndteres efter hospitalets sædvanlige retningslinjer.
   

Rituel afvaskning

 • • Traditionel afvaskning anbefales ikke infektionshygiejnisk ved Covid-19 inficerede afdøde.

 • • Hvis pårørende skal i tæt kontakt med afdøde, herunder ved eksempelvis rituelle afvaskninger, anbefales det, at sundhedspersonale, bedemænd mv. hjælper de pårørende med at anvende værnemidler, jf. ovenfor.

 • • Der må højest være 3 personer til stede i selve afvaskningsområdet.

 • • Der må højest være 10 personer inden for selve kapelområdet.

 Generelt for alle pårørende

 • • Skal være Covid-19 symptomfri.

 • • Skal udvise forsigtighed

 • • Skal overholde hygiejneforskrifter og brug af værnemidler

 • • Skal holde den fornødne afstand til hinanden.