Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Smitteforebyggelse ved besøg

COVID-19

 

Formål og overordnet krav

Instruksens formål er at forebygge smittespredning med COVID-19 fra besøgende til indlagte patienter samt personale.

 

Der er adgang for alle besøgene på hospitalet. Besøg skal foregå under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 

Det overordnede krav er:

 

 • • Besøgende skal i 48 timer før besøget være uden symptomer på luftvejssygdom eller andre symptomer, der kan give mistanke om COVID-19.

Hvis der normalt følges mere restriktive anbefalinger på afsnittet, fastholdes disse.

Risiko for midlertidige forbud og restriktioner

Ledelserne skal være opmærksomme på, at Region Nordjylland og dermed Aalborg UH i tilfælde af lokale smitteudbrud kan få påbud om forbud mod eller restriktioner for besøg. I tilfælde af påbud vil der blive sendt mail til alle ledelser og lagt information herom på PNet, hjemmeside og sociale medier.

Ved indførsel af forbud eller restriktioner for besøg gælder følgende undtagelser:

 • • Patienterne i en kritisk situation vil fortsat kunne få besøg af den nærmeste pårørende

 • • Patienter under 18 år vil fortsat kunne få besøg af forældre eller andre nære pårørende

 • • Patienter med en kognitiv funktionsnedsættelse vil fortsat kunne få besøg af forældre eller andre nære pårørende

Rammer for besøg

Det enkelte afsnit må ud fra patientkategori samt fysiske rammer vurdere, hvilke forholdsregler der er nødvendige i forhold til afvikling af besøg.

 

Besøget bør foregå på en kontrolleret måde. Dette kan for eksempel tilrettelægges vha.:

 • • Forudgående aftale om besøg/tidsbestilling

 • • Fastsættelse af antal besøgende ift. fysiske rammer

 • • Tidsbegrænsning på besøg

 

Fysiske rammer for besøg

Besøg bør foregå på patientstuen eller i et dedikeret besøgsrum alternativt udendørs.

 • • Der holdes 2 meters afstand mellem patient, besøgende og øvrige patienter ud fra et forsigtighedsprincip.

 • • Reduktion af fælles kontaktpunkter, fx ved at fjerne ekstra møblement, fælles kaffekander, vandkander og krus

 • • Inventar skal være rengøringsvenlig fx møbler uden stof

 • • Besøgende skal have let adgang til at udføre håndhygiejne

 • • Luft ud i besøgslokalet/patientens stue under/eller efter besøget

Ingen besøg bør foregå på indendørs fællesarealer.

 

Se desuden vejledningen ifm. øgning af aktivitet på PersonaleNet (ikke tilgængeligt for eksterne):

https://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/AalborgUH/AAS_Nyheder/Sider/-Vejledning-ifm-øgning-af-aktiviteter-.aspx

 

Håndhygiejne

 • • Besøgende skal udføre håndhygiejne ved ankomst til afsnittet og efter besøget, og derudover følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger ift. smitteforebyggelse.

 • • Plakat fra SST bør hænges op i afdelingen:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Plejehjem-sygehuse/25797_SST_Coronavirus_Plejecentre_Sygehuse_Poster_A4.ashx?la=da&hash=69004BE3852E0F1EE715152190353B6B4B57FAD7

Adfærd under besøg

 • • Besøgende skal så vidt muligt undgå at berøre kontaktpunkter (genstande, der berøres hyppigt, fx håndtag, gelændere, lyskontakter, trykknapper, tastaturer, terminaler, bordkanter, legetøj, vandhaner, toiletter mv.)

 • • Når besøget er slut, forlader den besøgende straks afsnittet

 • • Besøgende bør undgå at røre ved genstande på patientens stue/ved patientens plads.

 • • Fysisk kontakt som håndtryk og kram bør undgås. Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt og holde afstand, anbefales det:

 • • At den fysiske kontakt er kortvarig

 • • At der udføres håndhygiejne umiddelbart før og efter kontakten.

 • • Det kan ligeledes overvejes, om den besøgende skal anvende maske/visir. Dette besluttes i de enkelte situationer, afhængig af patientkategori i afsnittet.

 

Det er ikke muligt for afsnittene at sælge drikkevare til pårørende og have selvbetjente vogne med drikkevare.

Rengøring

 • • Områder, hvor besøgende har opholdt sig og færdes, rengøres som vanligt med almindelige rengøringsmidler.

 • • Afsnittene rengør om muligt efter hvert besøg fælles kontaktpunkter. Fælles kontaktpunkter er genstande, der berøres hyppigt, fx håndtag, gelændere, lyskontakter, trykknapper, tablets, armlæn, bordkanter, legetøj, vandhaner, toiletter mv.)

Reference

COVID-19: Smitteforebyggelse ved besøg på plejehjem og plejebolig, aflastningspladser, sygehuse, klinikker mv.