Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akupunktur under graviditet, fødsel og barsel

Beskrivelse

Jordemødre der har deltaget i akupunkturkursus, må anvende akupunktur i henhold til instruktioner i akupunkturmappen på fødegangen.

 

Inddeling akupunkturpunkter

Lokale punkter

Lokale punkter er akupunkturpunkter omkring et smertegivende/funktionsnedsat område. Alle akupunkturpunkter har lokal effekt. Dette betyder, at der er effekt i områder nær punktet. Visse punkter har desuden en generel effekt på hele organismen.

 

Distale punkter

Akupunkturpunkter distalt for albuer og knæled.

Disse punkter har både lokal og mere generelle virkninger. Disse punkter er stærkere end de øvrige punkter.

Punkterne er nummererede med tal og bogstaver efter hvilken meridian punkterne sidder på.

 

Punktlokalisation

Punkternes lokalisation beskrives ud fra anatomien. Palpation er den mest anvendte metode. Punkterne kan være ømme og er da lettere at finde.

Det kinesiske mål cun anvendes til at bestemme punkterne. Cun er et individuelt mål og svarer til længden af mellemphalanx på venstre 3. finger eller bredden af tommelens yderphalanx. Det er størrelsen på kvindens finger (se tegning).

 

De-qi fornemmelse

Ved rigtig nålelokalisation udbredes en karakteristik fornemmelse i vævet og dette betyder, at nålen har den rette placering. Denne fornemmelse opstår især, når nålen sidder i en muskel. Det er ikke en smertefølelse, men en dyb fornemmelse af tryk, tyngdefornemmelse, ømhed, varme, kulde eller fylde. Fornemmelsen kan udbredes langs meridianen. Fornemmelsen opstår umiddelbart efter at nålen er indført.

Fra en del punkter kan de de-qi fornemmelsen udløses fra et område fra 0,2-1 cm. Punktet for De-qi er altså et stykke nede i vævet mellem 1 cm og 5 cm. Dette indebærer, at det ikke betyder helt så meget, hvor man stikker i huden, men man skal lede i dybden efter det rette punkt og den rette fornemmelse. Fornemmelsen kommer ofte efter et stykke tid. Sommetider skal nålen manipuleres lidt for at fremkalde den. Hvis De-qi fornemmelsen bliver meget stærk, kan den forsage direkte smerte. Nålen skal da trækkes lidt tilbage.

Vesmerterne kan maskere De-qi fornemmelsen. Man kan da afvente et par veer og prøve at fremkaldeDe-qi fornemmelsen med et nyt lille tag. Hvis dette ikke hjælper, kan man forsøge med følgende:

 

 1. 1. Stimuler nålen ved at bevæge rotere den.

 2. 2. Tryk eller stryg på huden omkring nålen.

 3. 3. Bank let på nålens håndtag.

 

Stikketeknik

Som regel skal nålestikket være vinkelret på huden. Andre gange i en vinkel på 30-60 grader. Angives for hvert punkt.

 

Praktiske forhold ved akupunktur

 1. 1. Vi bruger sterile engangsnåle: 30x1,16; 0,2x15; 50x0,30 samt kobber 25x0,30.

 2. 2. Brug spritserviet eller farvet klorhexidin.

 3. 3. Marker punktet med træspidsen af en vatpind eller med kuglepen.

 4. 4. Stik nålen rimelig hastigt ind.

 5. 5. ”Fisk” efter de-qi (nålefornemmelse) ved at føre nålen lidt op og ned, rotere den eller bankelet på nålens håndtag. Kvinden angiver de-qi som tyngde, fylde eller stikkende smerter, evt udbredt langs meridianen.

 6. 6. Nogle tilstande behandles med nåle bilateralt. Hvis man vælger kun at give unilateralt (ensidig) behandling, skal man vælge samme side efter hvilken hånd(højre eller venstre) kvinden skriver med.

 7. 7. Normalt max op til 8 nåle af gangen. Hvis du bruger flere punkter, så skift mellem stederne. Hvisnåle skal lades in situ, bøjes skaftet forsigtigt og tapes fast til huden. Tilses regelmæssigt. Skiftes efter en time.

 8. 8. Massér vævet lidt, når du tager nålen ud, for at sikre at den slipper let.

 9. 9. Vær ikke bange for at bruge akupunkturnålene. Hvis du overholder simple regler, kan du ikke gøre skade.

 

Kontraindikationer, forsigtighedsregler og komplikationer

Absolutte kontraindikationer:

 • • Hæmofili

 • • Pacemaker (ved elektrostimulation)

 

Relative kontraindikationer:

 • • Antikoagulationsbehandling

 • • Hepatitis, HIV

 • • Udbredte hudinfektioner

 • • Kronisk svær nyresygdom

 • • Kronisk svær hjertesygdom

 • • Forsigtighed ved metalallergi (selvom nålene ikke indeholder nikkel)

 • • Psykisk svært afvigende

 

Forsigtighedsregler:

 • • Hold øje med nålene: tape fast ved nåle in situ.

 • • Brug de mindste nåle på hovedet, øret og thorax.

 

Komplikationer:

 • • Hyperstimulation

 • • Needle-grasp

 • • Hæmatom

 • • Infektion – sker ikke ved at overholde reglerne

 • • Pleurapunktur eller andre organpunkturer – sker ikke ved at overholde reglerne

 • • Vaso vagalt tilfælde (ned at ligge, træk vejret med patienten)

 

Punkter der ikke må bruges i graviditeten:

 • • 1 trimester: punkter på nedre abdomen, lænderegioner og korsben

 • • 2 + 3 trimester: L14, SP6 og BL67

 • • 

 

Graviditet

Hyperemesis Gravidarum:

Akupunkturbehandling er indiceret ved Hyperemesis Gravidarum f.eks. hos indlagte gravide og gravide med IDDM. Der gives 2-3 behandlinger pr uge. Alt efter effekt mindskes til 1 behandling om ugen. I alt gives 6-10 behandlinger. Behandlingstiden er ca. 20 min pr gang. Diagnosen bør være stillet af egen eller afdelingens læge.

 

PC 6:2 cun over håndledsfuren mellem senerne til m. pulmonis longus og m. flexor carpi radialis. Der stikkes 45 graders vinkel i distal retning (tynd nål).

 

ST 36:3 cun distalt for patella, 1 cun lateralt for crista tibia ved den nedre grænse tuberositas. Lad tommelen glide op langs tibia, punktet ligger da, hvor tibia går lateralt. Vinkelret indstik.

 

CV 12:Midt mellem umbilicus og processsus xiphoideus. Anvendes ikke efter graviditetsuge 15. Vinkelret indstik.

 

 

Bækkenløsning/bækkensmerter:

Diagnosen bør være stillet af egen læge.

 

Følgende punkter kan benyttes med vinkelret indstik: GB 34, BL11, GB 30 og BL 60. Sidstnævnte først efter uge 34. Der kan desuden også sættes nåle i lokale punkter i lænden, hvor der er smerter. Omkring symfysen sættes først nåle efter uge 34.

 

 

Akupunktur som modning:

Når kvinden er i uge 41+3 og kommer til fødegangen efter scanning, kan hun tilbydes modningsakupunktur, hvis der er tid og der er en jordemoder tilstede som kan give det.

 

Følgende punkter kan benyttes: BL 60, SP 6, LR 3, GB 34, LI 4, GV 20, CV 3, CV 4 og Yintan.

 

 

Fødsel

Punktvalg afhænger af tidspunktet i fødslen og smerternes lokalisation. Vi har af didaktiske grunde valgt at opdele i ”forreste” og ”bagerste” smerter og i ”tidlige” og respektivt ”sent” i udvidelsesfasen. Da vi behandler individuelle fødende, må jordemoderen ud fra den fødendes klager vælge den punktkombination, som på ethvert tidspunkt synes bedst egnet for kvinden. Nedenstående er derfor vejledende. Der kan anvendes nåle i skiftende punkter under hele fødslen. Nålene plastres som nedenfor anført og tilses ofte. Hvis kvinden er i badekar eller brusebad med nålene i, skiftes nålene herefter.

 

I de fleste tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at kombinere smertebehandlingen med et eller flere punkter fra afsnittet om behandling af den nervøse eller anspændte fødende. Vær opmærksom på at du kan få så meget dæmpning, at du må kombinere med BL67 for at rejse veerne igen.

 

Valg af punktkombination: De bedst egnede punkter udvælges ud fra kvindens lejring og ud fra en vurdering af, hvor smerterne er stærkest. Sæt nålen, hvor kvinden har mest ondt.

 

Jordemødre, der har deltaget i akupunkturkurset, må anvende akupunktur i henhold til instruks.

 

Tidlige forreste smerter:

GB 25, GB 26, GB 27 er lokalpunkter, som virker på det segment, de er placeret i. Størst effekt opnås ved bilateral behandling. Da segmenterne overlapper, behøver man ikke vælge alle punkter. Der anvendes indstik i 40-45 graders vinkel, maksimalt 2/3 af nålen inde. Nålen plastres fast, når sikkert De-qi er opnået. Patientens bevægelser medfører indirekte stimulation af nålen. Nålen bør skiftes senest efter 1 time og tilses ofte.

 

Der kan kombineres med fjernpunkter (meridianterapi): GB34 og LR3.

 

LR 3:Vinkelret eller vinklet indstik

 

GB 34:Vinkelret indstik

 

GB 25:Ved den nedre fri ende af costa 12 – dvs ud fra spidsen af 12. ribben, i transversalplan med prospinosus på 2. lumbalhvirvel, lige ovenover det højeste punkt på Crista Iliaca.

 

GB 26:Midtvejs mellem de frie ender af costa 11 og 12, på højde med umbilicus.

 

GB 27: 3 cun anteriort og inferiort for GB26 ud for REN4 foran spinae iliaca anterior superior (REN4 = 3 cun under umbilicus).

 

GB 34:I fordybningen anteriort og inferiort for fibulas lille hoved (Fibulas lille hoved = find underkanten af knæskallen, gå lateralt og distalt. Fibulas lille hoved føles som et aflangt fremspring lige under huden).

 

LR 3:Mellem 1. og 2. tå, 2 cun proksimalt for hudfolden mellem de 2 tæer.

 

 

Tidlige bagerste smerter:

 

BL 23, BL 24, BL 25, BL 26 er punkter, som igen virker på det segment, de er placeret i.

Også her vælges højst hver andet, men der nåles som hovedregel bilateralt på det valgte segmentniveau.

Nålene sættes i 45 graders vinkeloppefra og ned og plastres fast. Der kombineres med fjernpunkt (merid

Ianterapi) BL 60 (ved BL 60 stikkes der vinkelret i huden).

 

BL 23:1,5 cun lateralt for nedre kant af processus spinosus på 2. lumbalhvirvel.

BL 24:1,5 cun lateralt for nedre kant af processus spinosus på 3. lumbalhvirvel.

BL 25:1,5 cun lateralt for nedre kant af processus spinosus på 4. lumbalhvirvel.

BL 26:1,5 cun lateralt for nedre kant på processus spinosus på 5. lumbalhvirvel.

BL 60:Mellem bagkanten af ydre malleol og medialsiden af achillessenen på højde med malleolen.

 

Sene forreste smerter:

GB 28, GB 29, CV 2, CV 3 er lokalpunkter, som virker segmentelt. Der vælges primært GB 28 bilateralt

i 45 grader vinkling mod lysken kombineret med de to CV punkter, som nåles i 30 grader vinkel oppefra

og ned mod symfysen. Alle nåle plastres. GB 29 tilføjes kun hvis den fødende har klager over smerter

over mod hoften. Kombineres med fjernpunktet SP 9 (meridianterapi).

 

SP 9:Vinkelret indstik.

 

GB 28:Anteriort og inferiort for spina Iliaca anterior superior. 0,5 cun inferiort for GB 27. GB 27 er foran spina Iliaca anterior superior ud for REN 4. REN 4 er 3 cun under umbilicus.

 

GB 29:Midtvejs mellem spina iliaca anterior superior og det højeste punkt på trochanter (femur) i sideleje.

 

CV 2:Midt på symfysens overkant.

 

CV 3:4 cun under umbilicus.

 

SP 9:På højde med tuberositas tibiae i fordybningen ved den nedre kant af mediale kondyl.

 

 

Sene bagerste smerter:

BL 27, BL 28, BL 29, eller BL 31, BL 32, BL 33.

45 graders stikretning oppefra og ned. Grundig tilplastring. Patienten kan bevæge sig frit med nålene

tilplastret, ja endda ligge på dem. Her anvender vi primært lokalpunkter, man kan dog bibeholde BL 60 fra

tidligere eller skifte til SP 9, som de fleste alligevel vil bruge i uddrivningsfasen til meridianterapi.

 

BL 60:Vinkelret indstik.

 

SP 9:Vinkelret indstik.

 

BL 27:1,5 cun lateralt for midtlinjen (DU-meridianen) på højde med 1. post sakral forarmen.

 

BL 28:1,5 cun lateralt for midtlinjen (DU-meridianen) på højde med 2. post sakral forarmen.

 

BL 29:1,5 cun lateralt for midtlinjen (DU-meridianen) på højde med 3. post sakral forarmen.

 

BL 31:I 1. post sakral forarmen.

 

BL 32:I 2. post sakral forarmen.

 

BL 33:I 3. post sakral forarmen.

 

BL 60:Mellen bagkanten af ydre alleol og medialsiden af achillesenen på højde med malleolen.

 

SP 9:På højde med tuberositas tibiae i fordybningen ved den nedre kant af mediale kondyl.

 

 

Uddrivningssmerter:

BL 30 eller BL 34 samt BL 35, BL 36, CV 2.

BL 30 og BL 34 har nogenlunde samme effekt. Vælg efter hvad der er nemmest, 45 graders vinkling

oppefra ned og tape fast.

BL 35 nåles i 30-45 graders vinkling fra halebenet ud mod lårbenet for at sikre, at man ikke rammer

barnets hoved. Hold eventuelt fingrene om mod halebenet fra vagina, når du sætter denne nål.

BL 30 og BL 35 tager vidtgående ubehaget (og derved angsten) ved at presse, så kvinden kan presse

bedre igennem. Når perineum påvirkes, kan suppleres med BL 36 til perineal analgesi. Der vælges

50 mm nål og vinkles i retning op mod os ischii´s mediale kant. Derved forsynes pudendus området.

Sættes lettest med patienten i knæ-albueleje, i GU-leje eller i sideleje med bøjede ben.

CV 2 sættes direkte ned mod symfysen i 30-45 graders vinkel og plastres fast. Der kombineres med SP 9

som fjernpunkt (meridianterapi), hvis kvinden ikke allerede har denne.

 

BL 30:1,5 cun lateralt for midtlinjen (DU-meridianen) på højde med 4. post sakrale forarmen.

 

BL 34:I 4. post sakral forarmen.

 

BL 35: 0,5 cun lateralt for midtlinjen ved coccygis´ nedre kant.

 

BL 36:Midt for glutealfolden.

 

CV 2:Midt på symfysens overkant.

 

SP 9:På højde med tuberositas tibiae i fordybningen ved den nedre kant af mediale kondyl.

 

 

Beroligende behandling:

GV 20, LI 4, LR 3.

Kan suppleres med sishencong (de fire vise mænd) og HT 7.

De 3 første punkter anses generelt for i kombination at være ”Akupunkturens svar på Stesolid”.

Der stikkes vinkelret på huden.

Ofte er disse de første punkter, du skal vælge at behandle, når du får en fødende kvinde ind, som kun er

tidligt i forløbet og som er træt og udslidt af det, som du vil betragte som latensfaseveer. Du kan beholde

stimulationen af disse punkter, så længe du synes der er behov for dem. Er kvinden i en mere aktiv fase

af fødslen, kan du holde pause med punkterne eller kombinere med vestimulerende punkter.

 

GV 20:7 cun over bagerste hårlinie. På det højeste punkt af M. Opponens pollicis, når tommel- og pegefinger presses tæt sammen.

 

LR 3:Mellem 1. og 2. tå, 2 cun priksimalt for hudfolden mellem de to tæer.

 

HT 7:Ved Os Pisiformis´ bagkant på ulnarsiden af håndleddet i fordybningen ved musculus flexor carpi ulnaris senen.

 

 

Akupunktur som vestimulation

Indikation: Primær og sekundær vesvækkelse.

 

Der forventes umiddelbart effekt på veerne. Hvis der ikke er den ønskede effekt efter 30 minutter, så må man gøre status og afgøre, om kvinden skal have Syntocinon drop eller om skal hvile.

 

Monitorering af fosterhjertelyd:

Enten CTG eller auskultation med trærør eller Sonicaid.

 

Jordemoderen skal blive på stuen i 30 minutter efter vestimulerende akupunktur.

 

Angående nålenes placering, så er der flere muligheder. Se tegninger i akupunkturmappen: start med 4 nåle og øg nålenes antal efter effekten.

 

 

Retentio placentae:

Punktvalg: BL 67 og GB 21 (begge bilateralt) samt CV 3.

Stimulation til kraftig De-qi i 5-10 minutter. Effekt skal indtræde senest efter 15 minutter.

Akupunktur til retentio placentae må kun anvendes som eneste metode, når der ikke er blødning.

 

BL 67:Ved lilletåens laterale neglerand. Vinkelret indstik.

 

GB 21:I midtpunktet mellem DU 14 og acromion på skulderens højeste punkt. Vinkelret indstik. DU mellem C7 og TH1.

 

C 7:7. cervicalhvirvel.

 

TH 1:1. thoracalhvirvel.

 

CV 3:1 cun over symfysen. Vinkelret indstik.

 

 

Brystspænding, mælkestase og infektiøs mastitis

Akupunktur kombineres med vanlig behandling.

 

CV 17 er lokalpunkt for mammae, og gør angiveligt at tømningen af brystet lettes. Husk ved behandling af dette punkt ikke at gå for dybt, da punktet ligger over manubrium sterni. Der sker ikke noget ved at ramme sternum, men træk så nålen lidt tilbage.

Brug kort nål af hensyn til risiko for punktur af lungen (pneumothorax).

 

ST 18 stimulerer mælkegangssystemet, men må ikke nåles, kun masseres.