Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

apopleksi - Akut blodtrykssænkende behandling ved ich

 

Monitorering af blodtryk (BT) og GCS følger nNBV vejledning

 • • Den første time: Hver 15. minut

 • • Fra time 1-6: En gang i timen

 • • Fra time 6-24: Hver 2. time

 • • Efter dag 1: 4 gange i døgnet

Behandlings mål: BT Systole <140 mmHg

(2 målinger med passende BT-manchet og siddende/liggende efter 5 min hvile)

 • • Systole <140 mmHg = fortsat monitorering

 • • Systole >140 mmHg < 24 timer efter symptomdebut = akut BT-behandling

 • • Systole >140 mmHg >24 timer efter symptomdebut = vanlig BT-sænkende behandling (<130/80 mmHg)

Akut blodtryksbehandling: (OBS! vurderer relevans ved GCS <9 pga. massiv ICH/dårlig prognose)

 1. 1. Giv Minitran plaster 5 mg./24 t (2 stk.) + Trandate 10 mg iv

 2. 2. Kontrollerer BT efter 15 min.

a. Systole <140 mmHg = fortsat BT-monitorering

b. Systole 140-160 mmHg = opstart Nimotop 30 mg x6 BT-fald (systole <120 mmHG) efter første dosis = pause Nimotop

Kontrollerer BT hver 15 min, BT efter 1 time er > 160 mmHG = cres. Tab. Nimotop 60 mg x 6

c. Systole >160 mmHg = opstart Nimotop 60 mg x6

Kontrollerer BT hver 15 min, BT-fald (systole <120 mmHG) efter 1 time = dim. tab Nimotop 30 mg. x 6

 1. 3. Suppler med iv. Trandate (op til 200 mg. pr. døgn), hvis ovenstående ikke er tilstrækkeligt eller behandling peroral/via sonde ikke muligt

 

Ordinationsvejledning

 • • Depotplaster Minitran 5 mg/24 timer – 2 stk.

 • • Inj. Trandate 10 mg i.v. pn. op til 20 gange i døgnet

 • • Tbl. Nimotop 30 (eller 60) mg x6 pn

 • • Pausér vanlig behandling med betablokkere, hvis Trandate anvendes

 • • Pausér vanlig behandling med calciumantagonister, hvis Nimotop anvendes

 • • Fortsæt vanlig behandling med vanddrivende medicin, ACE-inhibitorer og angiotensin-2-antagonister

Obs!

 • • Akut BT-sænkende behandling har største effekt <6 timer efter symptomdebut.

 • • Akut reduktion i systolisk BT > 90 mmHg og systolisk BT < 110 mmHg bør undgås

 • • Behandle smerte og urinretention (sænker BT)

 • • Efter den akutte fase anbefales BT på <130/80 mmHg

 • • Nimotop og Minitran seponeres gradvis senest efter 72 timer (fx fra 60mg x 6 til 30 mg x 6, fra 30 mg x 6 til x 3, fra 30 mg. x 3 til seponering) og erstattes gradvist af vanlig/ny peroral BT-behandling