Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patienter med udsivning af røntgenkontrast under huden (subcutan injektion) (informationsmateriale til patient)

 

Formål

At sikre sig at personalet i Billeddiagnostisk Afsnit, Hjørring ved hvordan de skal handle, hvis kontrasten injiceres subcutant.

Informationsbrev skal udleveres af personalet på CT, til patienter hvor iv. kontraststoffet er løbet subcutant.

 

Målgruppe

Alle ansatte i Billeddiagnostisk Afsnit som injicerer kontrast.

 

Beskrivelse

Ved ekstravasation af nonioniske kontraststoffer sker der ofte kun mindre skader på vævet, da kontraststofferne meget sjældent udviser vævs toksitet. Symptomerne er rødme, hævelse og lette smerter.

Der kan dog i sjældne tilfælde opstå inflammation/nekrose afhængig af kontrasttype og mængde.

Risikofaktorer:

  • • ældre, urolige patienter, børn og bevidsløse

  • • patienter med arteriesclerose/diabetes

  • • gentagne punkturer i samme vene

  • • anvendelse af kanyler i stedet for venflon

  • • automatiske kontrastsprøjter

 

Behandling:

  • • elevation

  • • kolde indpakninger: i 30-60 min, 3 gange daglig i 1-3 dage

  • • observation - ved usikkerhed kontaktes en læge. (noter i RIS at du har haft kontaktet en læge)

Informationsbrev udleveres til patienten Brev til patienter med udsivning af røntgenkontrast under huden

 

 

Dokumentation

Det dokumenteres til Generel notefelt i RIS. Et skøn over mængden af extravaseret kontraststof dokumentes i RIS.

 

Referencer

ESUR Guidelines