Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rekvirering af ambulance til akut interhospital transport af voksen intensiv patient

 

Akut interhospital transport af intensiv patient kan være indiceret:

  • • af hensyn til patienten (overflytning til højere behandlingsniveau);

  • • af hensyn til intensivkapaciteten (logistisk overflytning).

Akut interhospital transport af intensiv patient foregår altid under ledsagelse af sundhedsfagligt personale med relevante kompetencer.

Der anvendes almindelig ambulance med båre. Ambulancens standardudstyr suppleres om nødvendigt med apparatur, medbragt af det ledsagende sundhedsfaglige personale.

Hastegraden fastsættes af rekvirerende læge:

  1. A. Straks. Ambulancen kører frem til patienten med udrykning. Den gennemsnitlige responstid for ambulanceudrykninger i Region Nordjylland må ikke overstige 9,2 minutter.

Hvis hastegrad A vælges, skal patienten være klargjort og det ledsagende sundhedsfaglige personale samlet, når transporten rekvireres.

  1. B. Snarest. Ambulancen kører frem til patienten uden udrykning. Responstiden vil normalt være 15-30 minutter. I ca. 5% af tilfældene vil der dog (af logistiske årsager) kunne gå længere tid.

Hvis hastegrad B vælges, skal patienten være klargjort, og det ledsagende sundhedsfaglige personale klar til samling, når transporten rekvireres.

Transporten omfatter ikke returkørsel af det ledsagende sundhedsfaglige personale og evt. medbragt apparatur.

 

Procedure ved rekvirering:

Ambulance rekvireres af den for patienten visitationsansvarlige læge ved kontakt til AMK-vagtcentralen, tlf. 70 23 75 18.

Rekvirerende læge oplyser til den sundhedsfaglige disponent på AMK-vagtcentralen:

  • • eget navn og kontakttelefonnr.

  • • patientens navn og CPR-nr.

  • • hvorfra og hvortil patienten skal transporteres

  • • hastegrad

  • • kortfattet information vedr. patientens tilstand, med angivelse af evt. særlige forholdsregler (f.eks. isolation)

  • • information vedr. sundhedsfaglige ledsagere (antal og kompetenceniveau)