Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ny anlæggelse af PEG-sonde, AKO - sygeplejeopgaver

Beskrivelse

De patienter som får anlagt sonden, er patienter som har behov for længerevarende sondeernæring. 

Klinisk retningslinje for sygepleje til patienter efter anlæggelse af Percutan Endoskopisk Gastrostomi (PEG)

 

Definition af begreber

PEG-sonde: Perkutan Endoskopisk Gastrostomi

PEG er en gastrostomi, hvori der kan anlægges en ernæringssonde direkte gennem bugvæggen til ventriklen. Dette foregår under endoskopisk vejledning ved hjælp af et gastroskop.

 

En PEG-pladesonde kan tidligst fjernes/skiftes 3 mdr. efter anlæggelsen pga. risikoen for lækage af ventrikelindhold i peritoneum, der kan have fatale konsekvenser for patienten.

NordEPJ: Elektronisk patient journal

 

 

H:\My Pictures\PEG- sonde.jpg

ILLUSTRATION AF PEG-SONDE

 

Patientforberedelse

Vigtigt: At der i NordEPJ er dokumenteret informeret samtykke til indgrebet, fra patient, pårørende eller værge.

Anlæggelse af sonden foregår i GA

Sygeplejersken sikre sig inden og under modtagelsen af patienten, at ordinationer i forbindelse med indgrebet bliver effektueret.

Ved indgrebets start skal gives Cefuroxim 1,5 g (voksne) som engangsdosis- Antibiotika skal lægeordineres

 

Patienten modtages på AKO - Modtagelse af patient - AKO

Sikker Kirurgi Tjekliste i kirurgisk speciale

Patienten lejres i rygleje under indgrebet: Lejring af patient i rygleje

Henvisning til anlæggelse af Percutan Endoskopisk Gastrostromisonde (PEG-sonde)

 

Fremstilling

Der fremstilles som til GAS, men der anvendes altid sterile propper
Og steril ”flergangs” vandflaske i stedet for Smartcap

 

 

 • • PEG startsæt (nr.14) - I skab på gangen

 • • Sutursæt

 • • Biopsitang

 • • Afdækningsstykke til assistancebord

 • • Hulstykke

 • • Lokal ane. Bakke

 • • Carbocain 10mg/ml

 • • Spritsvabs- Til spritning af medicin membran

 • • IV-kanyle-Til optræk af Carbocain

 • • IM-kanyle

 • • 20 ml. sprøjte- Til optræk af Carbocain

 • • Klorhexidin 0,5% farvet

Rengøring og håndtering af endoskoper AKO - Rengøring af endoskoper

Gastroskopi - sygeplejeopgaver AKO

Flocare® PEG

https://www.nutricia.dk/vores-produkter/flocare-gastrostomisonder/flocare-peg-sonde

FLOCARE® PEG-SONDE (PERKUTAN ENDOSKOPISK GASTROSTOMI)

https://www.nutricia.dk/wp-content/uploads/2017/11/Flocare_PEG-Gastrostomi-sonde_1118.1korr.pdf

ENFit™ http://www.nutriciaflocare.com/safety.php

 

Procedurebeskrivelse

Personale til indgrebet:

1 kirurg,1 assistent til kirurg, 1 steril - og 1 gulvsygeplejerske

Assistenten til kirurg og den sterilsygeplejesker varetager indgrebet steril, fra den abdominale side.

Kirurgen og gulvsygeplejersken varetager indgrebet fra den orale side.

 

  • • Pt. gastroskoperes- Med lys fra skopet, lokaliseres placering af sonde

Når placeringen af sonden er fundet
Stedet markeres

Feltet af-sprittes med farvet Klorhexidin 0,5% x 2

Steril afdækning placeres

Assistent til kirurg lægger lokalbedøvelse.

 

 • • PEG. Sættet pakkes ud

 

 • • Assistent til kirurg foretager:

 

 1. 1. Hud-Incision,

 2. 2. Trocar indføres

 3. 3. Blå tråd føres gennem Trocar.

 

 • • Den blå tråd fanges med biopsitang- Gennem skopet.

 

  • • Skopet trækkes op – sonden bindes på snoren – trækkes ned og ud gennem ventriklen og ud på abdomen.

 

 • • Korrekt placering af sonde kontrolleres via skopering

 

  • • Sonden trækkes tot – Let tilbage træk i sonden indtil der mærkes modstand. Sonden er fikseret pga. den Indvendig plade.

 

 • • Blå klemskrue påsættes:

Dette for at hindre sonden i at flytte sig, og som markering af korrekt placering.
 

 • • Længdemarkering i hudniveau Skal noteres i EPJ

 

 • • Sondens spids afklippes, hvid klemskrue og grøn prop påsættes

 

 

Sygepleje, dokumentation og vejledning

 

  • • Sonde anlæggelsen dokumenteres i NordEPJ under ”Invasive-/non invasive adgange”. Vælg PEG-SONDE og dokumenter herunder.

 

  • • Længdemarkering i hudniveau Skal noteres i NordEPJ

Vejledning til dokumentation af sondeanlæggelse: Er på OP-stuerne i mappe

 

 • • Vejledning og brochure medgives patienten

Label påsættes og der noteres hvilken og sondetype, størrelse samt længdemarkering i hudniveau

 

Formål

At sygeplejen kan være med til at sikre patient et godt forløb. En sygepleje med fokus på patientsikkerheden og forebyggelse af utilsigtede hændelser, som er relateret til klargøring, planlægning, gennemførelse og opfølgning på undersøgelsen.

 

At sikre ensartet introduktion og oplæring.

 

Referencer

Klinisk retningslinjer for sygepleje til patienter efter anlæggelse af percutan endoskopisk gastrostomi (PEG) https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2000-16/klinisk-retningslinie-for-sygepleje-til-patienter-efter

Anlæggelse af PEG-sonde https://e-dok.rm.dk/edok/admin/GUI.nsf/desktop.html?Open

Henvisning til anlæggelse af Percutan Endoskopisk Gastrostomisonde (PEG-sonde)

https://pri.rn.dk/Sider/10001.aspx

Flocare® PEG https://www.nutricia.dk/vores-produkter/flocare-gastrostomisonder/flocare-peg-sonde

FLOCARE® PEG-SONDE(PERKUTAN ENDOSKOPISK GASTROSTOMI)

https://www.nutricia.dk/wp-content/uploads/2017/11/Flocare_PEG-Gastrostomi-sonde_1118.1korr.pdf

ENFit™ http://www.nutriciaflocare.com/safety.php

Patienten modtages på AKO. -Modtagelse af patient – AKO: https://pri.rn.dk/Sider/18941.aspx

Sikker Kirurgi Tjekliste i kirurgisk special: https://pri.rn.dk/Sider/14633.aspx

Patienten lejres i rygleje under indgrebet: Rygleje https://pri.rn.dk/Sider/15966.aspx

Rengøring og håndtering af endoskoper AKO. https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/10406.aspx

Gastroskopi – sygeplejeopgaver AKO: https://pri.rn.dk/Sider/5660.aspx

Rengøring og håndtering af endoskoper AKO. https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/10406.aspx