Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ny anlæggelse af PEG-sonde, AKO - sygeplejeopgaver

Beskrivelse

De patienter som får anlagt sonden, er patienter som har behov for længerevarende sonde-ernæring. 

Klinisk retningslinje for sygepleje til patienter efter anlæggelse af Percutan Endoskopisk Gastrostomi (PEG) https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2000-16/klinisk-retningslinie-for-sygepleje-til-patienter-efter

 

Patientforberedelse

Vigtigt: At der i EPJ er dokumenteret informeret samtykke til indgrebet, fra patient, pårørende eller værge.

Anlæggelse af sonden foregår i GA

Sygeplejersken sikre sig inden og under modtagelsen af patienten, at ordinationer i forbindelse med indgrebet bliver effektueret.

Ved indgrebets start skal gives Cefuroxim 1,5 g (voksne) som engangsdosis- Antibiotika skal lægeordineres

 

Patienten modtages på AKO - Modtagelse af patient - AKO

Sikker Kirurgi Tjekliste i kirurgisk speciale

Patienten lejres i rygleje under indgrebet: Lejring af patient i rygleje

Henvisning til anlæggelse af Percutan Endoskopisk Gastrostromisonde (PEG-sonde)

 

Fremstilling

Der fremstilles som til GAS, men der anvendes altid sterile propper
Og steril ”flergangs” vandflaske i stedet for Smartcap

 

Rengøring og håndtering af endoskoper AKO - Rengøring af endoskoper

Gastroskopi - sygeplejeopgaver AKO

 

 • • PEG startsæt (nr.14) - I skab på gangen

 • • Sutursæt

 • • Biopsitang

 • • Afdækningsstykke til assistancebord

 • • Hulstykke

 • • Lokal ane. Bakke

 • • Carbocain 10mg/ml

 • • Spritsvabs- Til spritning af medicin membran

 • • IV-kanyle-Til optræk af Carbocain

 • • IM-kanyle

 • • 20 ml. sprøjte- Til optræk af Carbocain

 • • Klorhexidin 0,5% farvet

Flocare® PEG

https://www.nutricia.dk/vores-produkter/flocare-gastrostomisonder/flocare-peg-sonde

FLOCARE® PEG-SONDE (PERKUTAN ENDOSKOPISK GASTROSTOMI)

https://www.nutricia.dk/wp-content/uploads/2017/11/Flocare_PEG-Gastrostomi-sonde_1118.1korr.pdf

ENFit™ http://www.nutriciaflocare.com/safety.php

 

Procedurebeskrivelse

Personale til indgrebet:

1 kirurg,1 assistent til kirurg, 1 steril - og 1 gulvsygeplejerske

Assistenten til kirurg og den sterilsygeplejesker varetager indgrebet steril, fra den abdominale side.

Kirurgen og gulvsygeplejersken varetager indgrebet fra den orale side.

 

  • • Pt. gastroskoperes- Med lys fra skopet, lokaliseres placering af sonde

Når placeringen af sonden er fundet
Stedet markeres

Feltet af-sprittes med farvet Klorhexidin 0,5% x 2

Steril afdækning placeres

Assistent til kirurg lægger lokalbedøvelse.

 

 • • PEG. Sættet pakkes ud

 

 • • Assistent til kirurg foretager:

 

 1. 1. Hud-Incision,

 2. 2. Trocar indføres

 3. 3. Blå tråd føres gennem Trocar.

 

 • • Den blå tråd fanges med biopsitang- Gennem skopet.

 

  • • Skopet trækkes op – sonden bindes på snoren – trækkes ned og ud gennem ventriklen og ud på abdomen.

 

 • • Korrekt placering af sonde kontrolleres via skopering

 

  • • Sonden trækkes tot – Let tilbage træk i sonden indtil der mærkes modstand. Sonden er fikseret pga. den Indvendig plade.

 

 • • Blå klemskrue påsættes:

Dette for at hindre sonden i at flytte sig, og som markering af korrekt placering.
 

 • • Længdemarkering i hudniveau Skal noteres i EPJ

 

 • • Sondens spids afklippes, hvid klemskrue og grøn prop påsættes

 

 

Sygepleje, dokumentation og vejledning

 

  • • Sonde anlæggelsen dokumenteres i EPJ. -Se vejledende bilag for hvordan der dokumenteres i Clinical

  Længdemarkering i hudniveau Skal noteres i EPJ

Vejledning til dokumentation af sondeanlæggelse: Er på op-stuerene i mappe

 

 • • Vejledning og brochure medgives patienten

Label påsættes og der noteres hvilken og sondetype, størrelse samt længdemarkering i hudniveau

 

 

 

Definition af begreber

PEG-sonde: Perkutan Endoskopisk Gastrostomi

PEG er en gastrostomi, hvori der kan anlægges en ernæringssonde direkte gennem bugvæggen til ventriklen. Dette foregår under endoskopisk vejledning ved hjælp af et gastroskop.

EPJ: Elektronisk patient journal

 

 

H:\My Pictures\PEG- sonde.jpg

ILLUSTRATION AF PEG-SONDE

Formål

At sygeplejen kan være med til at sikre patient et godt forløb. En sygepleje med fokus på patientsikkerheden og forebyggelse af utilsigtede hændelser, som er relateret til klargøring, planlægning, gennemførelse og opfølgning på undersøgelsen.

 

At sikre ensartet introduktion og oplæring.

 

Referencer

Klinisk retningslinjer for sygepleje til patienter efter anlæggelse af percutan endoskopisk gastrostomi (PEG) https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2000-16/klinisk-retningslinie-for-sygepleje-til-patienter-efter

Anlæggelse af PEG-sonde https://e-dok.rm.dk/edok/admin/GUI.nsf/desktop.html?Open

Henvisning til anlæggelse af Percutan Endoskopisk Gastrostomisonde (PEG-sonde)

https://pri.rn.dk/Sider/10001.aspx

Flocare® PEG https://www.nutricia.dk/vores-produkter/flocare-gastrostomisonder/flocare-peg-sonde

FLOCARE® PEG-SONDE(PERKUTAN ENDOSKOPISK GASTROSTOMI)

https://www.nutricia.dk/wp-content/uploads/2017/11/Flocare_PEG-Gastrostomi-sonde_1118.1korr.pdf

ENFit™ http://www.nutriciaflocare.com/safety.php

Patienten modtages på AKO. -Modtagelse af patient – AKO: https://pri.rn.dk/Sider/18941.aspx

Sikker Kirurgi Tjekliste i kirurgisk special: https://pri.rn.dk/Sider/14633.aspx

Patienten lejres i rygleje under indgrebet: Rygleje https://pri.rn.dk/Sider/15966.aspx

Rengøring og håndtering af endoskoper AKO. https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/10406.aspx

Gastroskopi – sygeplejeopgaver AKO: https://pri.rn.dk/Sider/5660.aspx

Rengøring og håndtering af endoskoper AKO. https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/10406.aspx