Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sigmoideoskopi – AKO, sygeplejeopgaver

Beskrivelse

Før undersøgelsen

Daglig kontrol på endoskopistuen

Af stærkt sug og ilt på stuen samt at der på stuen forefindes:

 • • Hvide og grønne sugekatetre,

 • • Selvekspanderende ventilationsballon (f.eks. Rubens eller Laerdal)

 • • Ventilationsmasker i varierende størrelse,

 • • Venturimaske

 • • Akut medicinkasse

 • • Anti-doter til medicin

 

Sekundærperson

Klargøring af endoskopistuen

Undersøgelseslejet redes op med lejelagen, papir, papirunderlag, engangsble og tæppe

Hos indlagte patienter kan undersøgelsen foretages i patientens seng. Her afdækkes sengen med papirunderlag og engangsble.

Eksplorations crème, forklæder, handsker og ansigtsvesir

 

I beredskab på stuen: Biopsitang, slynge, præparatglas, Millipore-papir, diatermiplade, sprøjte 60 ml og Xylocaingel

 

Evt. Skylleslange tilsluttes lille studs, Sterilt vand varmes i mikroovn, slynge bio

 

 

Rullebord klargøres med

Papirunderlag

Skop (der anvendes oftest koloskop)

Knapper /proper til skopet

Renseventil

Kapsel til sterilt vand

Usterile firkanter

Sugeslange

Lægehåndklæde

Smartcap til CO2. (På stue 5 benyttes smarcap uden CO2)

 

 

Klargøring af søjle og tilkobling af skop

Søjlen klargøres med sugepose

½ l steril vand kobles til Smartcap.

Skopet monteres med proper, ventiler, smartcap og kobles til skopisøjlen.

 

Inden koloskopien påbegyndes, afprøves skopets funktioner:

Sug: Kommer der vand i sugeslangen, når der trykkes på rød sugeventil

Luft: Blæser koloskopet luft – afprøve i vand, når blå luft-/vandventil blokeres

Vand: Skyller skopet linsen, når der trykkes på blå luft-/vandventil

Kontroller at biopsiventil er lukket

Kontroller at manøvrehåndtag virker

Kontroller at der er billede på monitor

Skopet er nu klar til anvendelse.

 

Modtagelse af patient

Primærperson

Ambulante patienter hentes i venteværelse eller afdelingen adviseres og patienten kaldes via Columna opgavesystem fra afdelingen.

 

Hvis patienten ønsker det, kan pårørende få lov at være på stuen under undersøgelsen, ellers følges de ud til venteområdet. 

 

Orienterer sig om patienten / undersøgelsen i EPJ. eks. henvisning fra egen læge og journal notat - For at foregribe evt. unødige risici, samt være forberedt og klargjort til evt. specielle procedure i forbindelse med undersøgelsen

Informere sekundærpersonen om det læst – Så sekundpersonen kan klargøre til evt. specielle procedure i forbindelse med koloskopien.

Lægen informeres hvis der er fremkommet oplysninger der har relevans for undersøgelsen

 

 

Modtagelsen

Patienten informerer og orienterer om undersøgelsen

Navn og CPR nr -Sikrer korrekt patientidentifikation.

    • • Udrensning

    • • Allergi

    • • Om pt tager blodfortyndende medicin

    • • Blodfortyndende medicin

    • • Evt. faste og hjemtransport, hvis der skal gives medicin under undersøgelsen

 

Ovenstående dokumenteres på Skopidokumentation

 

I tilfælde af der gives medicin under undersøgelsen se PRI-dokument: Koloskopi – sygeplejeopgaver AKO.

 

Orientere lægen om evt. relevante patient oplysninger

 

Lægen

Taler med patienten.
 

 

Under Undersøgelsen

 

Primærperson

Sidder ved patientens hoved, observerer, Orienterer og beroliger patienten

 

Sekundærperson

Assisterer lægen ved behov med eks. Bioptering, polypfjernelse og fotooptagelse og og varetager den evt. efterfølgende prøveforsendelse.

 

Efter undersøgelsen

 

Sekundærperson

Hjælper patienten med soignering efter undersøgelsen.

Rengøring af skop

Oprydning på stue

 

Primærperson
Hjælper patienten med at komme op at sidde på lejet/sengen og med evt. Påklædning.

Sikrer at patienten føler sig velinformeret og velbefindende

Informerer evt. afdeling og udleverer relevant pjecer til patienten

Dokumenterer patientforløbet på skopidokumentation

Følger patienten tilbage til venteværelset eller sikre transport tilbage

Bistår ved oprydning på stuen samt med evt. prøveforsendelser

 

Lægen

Informere patienten Om evt. fund og behandlingsplan. Hvis patienten ønsker det hentes den evt. pårørende fra venteområdet

 

Definition af begreber

Sigmoideoskopi: Kikkertundersøgelse af endetarm og tyktarm. Formålet er at finde forklaring på blødning og ændrede afføringsvaner, som f.eks. tumorer, polypper, divertikler, rifter/fissurer og hæmorroider.

 

Primærperson: Sygeplejerske/sygeplejestuderende.

 

Sekundærperson: Sygeplejerske/social- og sundhedsassistent/sygehjælper/sygeplejestuderende.

 

Skopidokumentation: Det ark som udfyldes inden påbegyndelse af skopien, med diverse oplysninger, de 5 trin, allergi, AK behandling m.m.

 

EPJ: Elektronisk patient journal.

 

Formål

At plejepersonalet kan være med til at sikre patient et godt forløb med fokus på patientsikkerheden og forebyggelse af utilsigtede hændelser relateret til klargøring, planlægning, gennemførelse og opfølgning på undersøgelsen.

At sikre ensartet introduktion og oplæring

 

Referencer

Modtagelse af patient – AKO https://pri.rn.dk/Sider/18941.aspx

Sikker Kirurgi Tjekliste i kirurgisk special:https://pri.rn.dk/Sider/14633.aspx

Anvendelse af el-kirurgi – AKO https://pri.rn.dk/Sider/12326.aspx

Koloskopi – sygeplejeopgaver AKO. https://pri.rn.dk/Sider/8100.aspx

Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase.: https://dsth.dk/bridging2018/

Forsendelse af præparat: https://pri.rn.dk/Sider/8860.aspx

Rengøring af skoper https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/10406.aspx

EMR: Dokument