Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Koloskopi – Sygeplejeopgaver AKO

Beskrivelse
 

Før undersøgelsen

Daglig kontrol på endoskopistuen

Af stærkt sug og ilt på stuen samt at der på stuen forefindes:

 • • Hvide og grønne sugekatetre,

 • • Selvekspanderende ventilationsballon (f.eks. Rubens eller Laerdal)

 • • Ventilationsmasker i varierende størrelse,

 • • Venturimaske

 • • Akut medicinkasse

Anti-doter til medicin
 

Sekundærsygeplejerske

På stuen

Undersøgelseslejet redes op med lejelagen, papir, papirunderlag, engangsble og tæppe.

Eksplorations crème, forklæder, handsker og ansigtsvesir

 

I beredskab på stuen:

Biopsitang, slynge, præparatglas, Millipore-papir, Sprøjte 60 ml, diatermiplader og Xylocaingel

 

Evt.: Skylleslange tilsluttes lille studs, Sterilt vand varmes i mikroovn, slynge bio

 

 

Rullebord klargøres med

Papirunderlag

Skop (der anvendes oftest koloskop)

Knapper /proper til skopet

Renseventil

Kapsel til sterilt vand

Usterile firkanter

Sugeslange

Lægehåndklæde

Smartcap til CO2. (På stue 5 benyttes smarcap uden CO2)

 

 

Klargøring af søjle og tilkobling af skop

Søjlen klargøres med sugepose

½ l steril vand kobles til Smartcap.

skopet monteres med proper, ventiler, smartcap og kobles til skopisøjlen.

 

Skopets funktioner afprøves:

 • • Sug: Kommer der vand i sugeslangen, når der trykkes på rød sugeventil

 • • Luft: Blæser koloskopet luft – afprøve i vand, når blå luft-/vandventil blokeres

 • • Vand: Skyller skopet linsen, når der trykkes på blå luft-/vandventil

 • • Kontroller at biopsiventil er lukket

 • • Kontroller at manøvrehåndtag virker

 • • Kontroller at der er billede på monitor

 • • Skopet er nu klar til anvendelse.

 

 

Primærsygeplejerske

Klargøring af medicin

Orienterer sig om patienten / undersøgelsen i EPJ.

Henvisning fra egen læge eller journalnotat, for at skønne patientens ASA-score - Dette for at foregribe evt. unødige risici, samt være forberedt og klargjort til evt. specielle procedurer i forbindelse med undersøgelsen

Informerer sekundærsygeplejersken om det læste – Så sekundærsygeplejersken kan klargøre til evt. specielle procedurer i forbindelse med koloskopien.

Lægen informeres hvis der er fremkommet oplysninger der har relevans for undersøgelsen

 

Modtagelse af patient

Ambulante patienter modtages I OBS. Stuen. Hvis patienten ikke er blevet modtaget på OBS stuen inden undersøgelsen, varetagers denne opgave af primærsygeplejersken.

Er patienten er indlagt adviseres afdelingen og patienten bestilles via Columna opgavesystem

Hvis patienten ønsker det kan pårørende få lov at være på stuen under undersøgelsen, ellers følges de ud til venteområdet.

 

Modtagelsen:

Patienten informerer og orienterer om undersøgelsen

Navn og CPR nr. -Sikrer korrekt patientidentifikation.

 • • Udrensning

 • • Faste

 • • Allergi

 • • Om pt tager blodfortyndende medicin

 • • Blodfortyndende medicin

    • • At der er arrangeret kørsel hjem og informerer om, at der ikke må køres bil de 24 timer efter medicinering

 • • Anlæggelse af Venflon

 • • Om pt. har implantater eks. Pacemaker, hofte mm.

 

Ovenstående dokumenteres på skopidokumentationsark

 

Har patienten har pacemaker skal undersøgelsen foregå på stor stue med narkoseovervågning, og der må ikke anvendes UPD under undersøgelsen
UPD må ikke anvendes til patienter, der er gravide eller har pacemaker.

Anvendelse af el-kirurgi – AKO.


Lægen

Taler med patienten.

 

Patienten lejres på lejet og monitoreres med BT, saturation, pulsoximeter og ilt-brille.

 

Under undersøgelsen

 

Primærsygeplejerske

Sidder ved patientens og orienterer og beroliger patienten undervejs i undersøgelsen

Overvågning af – BT, puls, SAT, bevidsthedsniveau og respirationsfrekvens. Overvågning af – BT, puls, SAT, bevidsthedsniveau og respirationsfrekvens.

Dokumenterer værdierne samt udfylder kvalitetssikrings skema til koloskopier i EPJ. og på Skopidokumentation samt patient informations seddel.

Assisterer sekundærsygeplejersken ved prøvetagning eks. Biopsier og polypfjernelse:

 

Sekundærsygeplejerske

Afhjælper ved slynger med tryk på patientens mave.

Assisterer lægen ved behov med eks. bioptering, polypfjernelse, fotooptagelse og varetager den efterfølgende dokumentation og håndtering af forsendelse af prøver

Assisterer primær sygeplejersken ved behov

 

Efter undersøgelsen

 

Sekundærsygeplejersken

Hjælper patienten med soignering efter undersøgelsen.

Hvis patienten ønsker det hentes den evt. pårørende fra venteområdet

Rengøring af skop, søjle samt øvrige anvendte utensilier

Foretager oprydning, rengøring og opfyldning på undersøgelsesstuen

 

Lægen

Informere patienten Om evt. fund og behandlingsplan.

 

Primærsygeplejersken

Hjælper patienten med at komme op at sidde på lejet/sengen og med evt. Påklædning.

Sikrer at patienten føler sig velinformeret og velbefindende

Informerer evt. afdeling og udleverer relevant pjecer til patienten

Følger patienten tilbage til OBS stue og Informere sygeplejerske på OBS- Stue om undersøgelses forløb.

Hvis patienten er indlagt bestilles transport tilbage til afdelingen

Evt. bistår ved oprydning på stuen samt med evt. prøve forsendelser

 

Definition af begreber

Koloskopi:

Kikkertundersøgelse af endetarm og tyktarm. Formålet er at finde forklaring på blødning og ændrede afføringsvaner, som f.eks. tumorer, polypper, divertikler, rifter/fissurer og hæmorider.

 

Primærsygeplejerske: Anæstesi- eller endoskopisygeplejeske
 

Sekundærsygeplejerske: Endoskopisygeplejerske/sygeplejestuderende
 

Skopidokumentation: Det ark som udfyldes inden påbegyndelse af skopien, med diverse oplysninger, de 5 trin, allergi, AK behandling m.m.
 

EPJ: Elektronisk patient journal

 

Formål

At sygeplejersken kan være med til at sikre patient et godt forløb med fokus på patientsikkerheden og forebyggelse af utilsigtede hændelser relateret til klargøring, planlægning, gennemførelse og opfølgning på undersøgelsen.

 

At sikre ensartet introduktion og oplæring

 

Referencer

Modtagelse af koloskopipatienter på observationsstue: https://pri.rn.dk/Sider/30107.aspx

Modtagelse af patient – AKO. https://pri.rn.dk/Sider/18941.aspx

Sikker Kirurgi Tjekliste i kirurgisk special: https://pri.rn.dk/Sider/14633.aspx

Anvendelse af el-kirurgi / diatermi på AKO- Sygepleje. https://pri.rn.dk/Sider/32057.aspx

Rekvisition og prøvetagning til diagnostisk undersøgelse AKO. – Sygeplejeopgaver: https://pri.rn.dk/Sider/8860.aspx

Rengøring og håndtering af endoskoper AKO. Sygepleje https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/10406.aspx

EMR. Dokument

Skærpet observation af patienter uden anæstesi https://pri.rn.dk/Sider/19823.aspx

Sedation af patienter uden medvirken af anæstesiologisk personale:

https://pri.rn.dk/Sider/6120.aspx

Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase.: https://dsth.dk/bridging2018/