Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

EMR – Endoskopisk mucosa resektion på AKO - sygeplejeopgaver


Beskrivelse

Patienten modtages og klargøres som til koloskopi. Se procedure i PRI- Dokument:

Koloskopi – Sygeplejeopgaver AKO.

 

Under EMR. Proceduren injiceres blanding af Gelufusine, Indigocarmin og Adrenalin i det submucosale rum med separation af mucosa fra submucosa gør det lettere at få slyngen omkring polyppen, samt at vurdere grænseområdet mellem polypvæv og normal slimhinde, ligesom det reducerer risiko for komplikationer

 

H:\My Pictures\polyp.png

 

Illustration af tarmes lag og hvori blandingen bliver injiceret.


Proceduren kræver specialuddannelse, derfor er det kun læger med denne specialuddannelse, som må varetage proceduren.

 

Guideline: Colonpolypper – vurdering og endoskopisk fjernelse https://aarsmoede.dsgh.dk/index.php/blog/83-guideline-colonpolypper-vurdering-og-endoskopisk-fjernelse?showall=&start=1


 

Fremstilling

Der skal benyttes et koloskop med både UPD. og skyl, eller fremstilles der som til alm. Koloskopi se PRI-Dokument: Koloskopi – sygeplejeopgaver AKO.

 

Assistanceborde

1. stk. steril afdækningsstykke til assistancebord

Bakke til EMR står i skabet - Ved stue 5 på gangen

 

EMR-bakken skal indeholde følgende:

 • • Gelufusine pose med 500 ml. https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/4599

 • • Indigocarmin- Blåt farvestof

 • • Adrenalin 1 mg/ ml

 • • stk. steril øreskål: Anvedes til at tage 100 ml gelufusine op i øreskålen

 • • 1 stk. Scleroseringskanyle

 • • 1 stk. 60 ml sprøjte - Til optræk og opmåling af blandingen

 • • 2 stk. 5 ml sprøjter med luerlock- Til optræk af blandingen når den injiceres

 • • 1 stk. protesebæger -Bruges til nåle og skarpe genstande

 • • Specielle slynger til AR. /SP.- Lægen beslutter hvilken slynge der skal anvendes

 • • Polypnet.

 

I beredskab på stuen:

Clips -Ved blødning påsættes der clips efter lægens anvisning.

 

Blanding af injektionsvæske


OBS!
Gelufusine, Indigocarmin og Adrenalin blandes først, når lægen har sagt god for det.

 

AR. Blander det selv, men SP. vil gerne at vi blander det for ham efter opskriften:

Gelufusine: 100 ml

Adrenalin1 mg/ml:1 ml

Indigocarmin: ½ ml.- 1 ml
 

Hvis der er flere EMR-patenter på stuen den samme dag, kan injektionsvæsken med fordel blades i en større portion.
 

Patienten klargøres

Patienten modtages og forberedes som til koloskopi se PRI-dokument: Koloskopi – sygeplejeopgaver AKO.
Patienten klargøres med neutralplade
og diatermiapparatet klargøres se PRI- Dokument: Anvendelse af el-kirurgi / diatermi på AKO.

 

Under Indgrebet
 

 1. 1. Polyppen hæves med blandingen optrukket i 5 ml sprøjte med luerlock,

 2. 2. Dernæst anvendes den slynge som lægen har valgt- Afhængig af polypstørrelse.

 3. 3. Polypbidder fjernes derefter -Ofte med et polypnet hvorfor skopet føres ud og ind flere gange.

Polyp sendes til PAI se PRI- Dokument: Rekvisition og prøvetagning til diagnostisk undersøgelse AKO. – Sygeplejeopgaver

 

Definition af begreber
 

EMR: Fjernelse af stor, bredbaset colonpolyp, der ikke er malignsuspekt

 

 

H:\My Pictures\colonpolyp-quick-guide.png

 

Flow-diagram og Quick-guide på håndtering af colonpolypper


Guideline: Colonpolypper – vurdering og endoskopisk fjernelse
https://aarsmoede.dsgh.dk/index.php/blog/83-guideline-colonpolypper-vurdering-og-endoskopisk-fjernelse?showall=&start=1


UPD (Unit of magnetic Positioning Device/ magnetscanner): Magnetscanner der kan visualisere skopets konfiguration i tarmen

 

Formål

At sygeplejersken kan være med til at sikre patient et godt forløb med fokus på patientsikkerheden og forebyggelse af utilsigtede hændelser relateret til klargøring, planlægning, gennemførelse og opfølgning

At sikre ensartet introduktion og oplæring

 

Referencer

Koloskopi – Sygeplejeopgaver AKO. https://pri.rn.dk/Sider/8100.aspx

Anvendelse af el-kirurgi / diatermi på AKO- Sygepleje. https://pri.rn.dk/Sider/12326.aspx

Rekvisition og prøvetagning til diagnostisk undersøgelse AKO. – Sygeplejeopgaver https://pri.rn.dk/Sider/8860.aspx

Guideline: Colonpolypper – vurdering og endoskopisk fjernelse https://aarsmoede.dsgh.dk/index.php/blog/83-guideline-colonpolypper-vurdering-og-endoskopisk-fjernelse?showall=&start=1

 

Gelufusine pose med 500 ml. https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/4599