Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rengøring og håndtering af endoskoper AKO - sygeplejeopgaver

Beskrivelse

Ved den manuelle rengøring fjernes den makroskopiske forurening, der forventes at være ved en given endoskopi. Ved desinfektion tilsigtes at antallet af mikroorganismer efter behandling er reduceret i et omfang, at smitte ikke kan forekomme.

 

Gastro-, sigmoideo- og koloskoper

 

Håndtering

Skopet håndteres rent og procedurerne betegnes som semikritisk.

Skopet kan umiddelbart anvendes hvis det har været opbevaret i vores TOS. max. 7 dage, eller er rengjort, desinficeret inden for 3 timer

 

Tilbehør 

Ventiler skal være rengjorte og desinficerede mellem hver patient, andet tilbehør og utensilier skal være sterilt

 

Smartcap til CO2. og atm. luft kan anvendes gennem hele dagsprogrammet .Skal skiftes hvis det bliver forurenet og flasken må ikke genfyldes.

Skylleslangen kan anvendes en hel arbejdsdag. Hvis slangerne bliver forurenet forurenes

Skal slangerne skiftes.

Der skal altid benyttes tilbageløbsventil imellem endoskop skylleslang.-Tilbageløbsventilen udskiftes mellem hver patient.

Det sterile vand som benyttes til skyllesystem påfyldes eller udskiftes med ny flaske

 

Gastroskoper som anvendt til anlæggelse af PEG-sonde

Håndtering

Skopet håndteres rent og procedurerne betegnes som semikritisk.

Skopet kan umiddelbart anvendes hvis det har været opbevaret i vores TOS. max. 7 dage, eller er rengjort, desinficeret inden for 3 timer

 

Tilbehør

Ventiler, tilbehør og utensilier som anvendes under proceduren skal være sterile.

Smartcap til CO2. Og atm. Skal skiftes skal være ny, ubrugt og flasken må ikke genfyldes. Pga. ovenstående anvendes ”de gamle” genanvendelige vandflasker, som desinficeres og steriliseres på steri.

 

Dokumentation

I patientens EPJ. og på Skopidokumentation: Dokumenteres af hvem, samt hvilket skop som er anvendt til proceduren.

 

Rengøring

 

Manuel rengøring på stuen

Se afsnit: Brug af værnemidler ved manuel rengøring

 • • Afvask udvendig med våd klud

 • • Skyl igennem med fodpedal ved ekstra/lille skyllekanal, hvis den har været brugt

 • • Sug på rød knap med rent vand (uden sæbe) til der er klar skyllevæske i slangen

 • • Stik spidsen af skorpet i flaske med sterilt vand -Påmonter renseventil

 • • Der skiftes til atm luft – skal stå på 3

 • • Den grønne renseventil holdes inde i 3 x 30 sek. i flasken med vand

 • • Slip knappen og vent i 30 sek. (for at få luft i vand/luft kanalen)

 • • Skopet afmonteres fra søjle, sug m.m. osv.
   

Manuel rengøring i skyllerum

Se afsnit: Manuel rengøring i skyllerum

 

Kvalitetssikring af genbehandlingen

 

Vandprøver

 • • Vandprøver tages fra dagens begyndelse

 • • Der tages prøver fra alle kanaler 

 • • Endoskopet skal være tilsluttet en vandflaske, påfyldt sterilt vand (holdbarhed max 8 timer) 

 • • Ved tryk på endoskopets vand/luftventil opsamles der ved endoskopets spids 5 ml vand i et sterilt spidsglas

 

Prøverne opbevares på køl indtil forsendelse.

 

PRI Elektronisk rekvirering af skylleprøver fra endoskoper

 

Se PRI-dokumenter

Ny anlæggelse af PEG-Sonde AKO – Sygeplejeopgaver https://pri.rn.dk/Sider/15667.aspx

Gastroskopi – sygeplejeopgaver AKO https://pri.rn.dk/Sider/5660.aspx

Gastroskopi – sygeplejeopgaver https://pri.rn.dk/Sider/19242.aspx

Fremstilling til gastroskopi ved blødende ulcus https://pri.rn.dk/Sider/17337.aspx

Koloskopi – sygeplejeopgaver AKO. https://pri.rn.dk/Sider/8100.aspx

Koloskopi, sygeplejeopgaver https://pri.rn.dk/Sider/11700.aspx

Modtagelse af koloskopipatienter på observationsstue https://pri.rn.dk/Sider/30107.aspx

Sigmoideoskopi – AKO. Sygeplejeopgaver https://pri.rn.dk/Sider/12500.aspx

Sigmoideoskopi – sygeplejeopgaver https://pri.rn.dk/Sider/11127.aspx

 


ERCP- skop

Håndtering

ERCP skop håndteres rent. ERCP proceduren anses som semikritisk med kritiske delprocedurer

Skopet kan umiddelbart anvendes hvis det har været opbevaret i vores TOS. max. 7 dage, eller er rengjort, desinficeret inden for 3 timer. Efter brug vaskes skopet i maskinerne ved skyllerummet stue 3 og 4, da disses vaskemaskiner gennemskyller skopet med sprit inden det blæses

 

Tilbehør til ERCP

Ventiler, tilbehør og utensilier som anvendes under proceduren skal være sterile. Til ERCP anvendes steril enegangs biopsiprop.

 

Smartcap til CO2. og atm. Skal skiftes mellem hver ERCP patient og flasken må ikke genfyldes. Pga. ovenstående anvendes ”de gamle” genanvendelige vandflasker, som desinficeres og steriliseres på steri.

 

Dokumentation

I patientens EPJ. og på Skopidokumentation: Dokumenteres af hvem, samt hvilket skop som er anvendt til proceduren.

 

Rengøring af ERCP-Skop

Manuel rengøring på stuen

Se afsnit: Brug af værnemidler ved manuel rengøring

 • • Afvask udvendig med våd klud

 • • Skyl igennem med fodpedal ved ekstra/lille skyllekanal, hvis den har været brugt

 • • Sug på rød knap med rent vand (uden sæbe) til der er klar skyllevæske i slangen

 • • Stik spidsen af skorpet i flaske med sterilt vand -Påmonter renseventil

 • • Der skiftes til atm luft – skal stå på 3

 • • Den grønne renseventil holdes inde i 3 x 30 sek. i flasken med vand

 • • Slip knappen og vent i 30 sek. (for at få luft i vand/luft kanalen)

 • • Skopet afmonteres fra søjle, sug m.m. osv.

 

Manuel rengøring i skyllerummet

 

Manuelt rengøring i skyllerummet ERCP-skopet rengøres meget omhyggelig ved vippen med lille speciel børste, som er enegangs. Vippen bevæges frem og tilbage flere gange under rengøring. Ellers rengøres og desinficeres skopet som alm. skoper gas- og koloskop

Se hvordan i afsnit: manuel rengøring i skyllerum

 

Kvalitetssikring af genbehandlingen af ERCP-skop

 

Vandprøver

 • • Vandprøver/podning tages fra dagens begyndelse

 • • Der tages prøver fra alle kanaler 

 • • Endoskopet skal være tilsluttet en vandflaske, påfyldt sterilt vand (holdbarhed max 8 timer) 

 • • Ved tryk på endoskopets vand/luftventil opsamles der ved endoskopets spids 5 ml vand i et sterilt spidsglas

 • • Der podes desuden aseptisk fra vippe/elevatormekanisme

 

Aspetisk podning fra ERCP skopetsvippe/elevatormekanismen

 

Podningen udføres af to personer en prøvetager og en hjælper

 

Til podning anvendes

 • • Sterilehandsker

 • • Alkoholswab

 • • ESwab- Prøveglas og podepind

 • • Sterilt underlag

 

 

Håndtering af aseptisk prøvetagning fra ERCP skopets vippe/elevatormekanisme

 • • Dæk sterilt op

 • • Hjælperen og prøvetageren tager sterile handsker på

 • • Hjælperen rengør den ydre overflade med en alkoholswab, pas på ikke at ramme vippe/elevatorkanal mekanismen og linsen

 • • Prøvetageren tager podepinden

 • • Hjælperen sætter vippe/elevatormekanismen i lukket position

 • • Prøvetageren dypper podepinden i mediet og tager prøven fra indersiden af elevatormekanismen 

 • • Hjælperen sætter vippe/elevatormekanisme i åben position

 • • Prøvetageren tager prøven under elevatormekanismen og efterfølgende fra linsen

 • • Prøvetageren sætter podepinden i prøvetagningsglasset 

 • • Hjælperen skruer låget på

 • • Prøven rekvireres og sendes til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

 

Prøverne opbevares på køl indtil forsendelse.

PRI Elektronisk rekvirering af skylleprøver fra endoskoper

 

Se PRI-Dokumenter
ERCP – sygeplejeopgaver AKO
Lejring af patient til ERCP i natostilling
ERCP
 

 

Bronkoskop

 

Håndtering

Aseptisk da det anvendes til kritisk procedure. Ved aseptiske teknik tilstræbes en så høj renhedsgrad som muligt, dvs. der anvendes sterile handsker, underlag og utensilier mm.

Skopet køres umiddelbart inden anvendelse i skyllerummet ved stue 3 og 4, da disses kopvaskemaskiner gennemskyller skoperne med sprit inden det blæses jf. retningslinjerne

Skal anvendes inden for 3 timer. Overskrides de 3 timer, skal endoskopet maskinelt dekontamineres i de samme skopvaskemaskiner igen.

 

Aseptisk opdækning af bronkoskoper

 • • Udfør håndhygiejne

 • • Læg et sterilt engangsunderlag på rullebord eller lignende

 • • skopvaskemaskinen åbnes

 • • Udfør håndhygiejne

 • • Tag sterile handsker på

 • • Tag endoskopet ud af vaskemaskinen og anbring det på det sterile underlag

 • • Dæk skopet med et sterilt stykke

 • • Tag de sterile handsker af

 • • Udfør håndhygiejne

 • • Transporter endoskopet ind på undersøgelsesstuen 

 

Tilbehør

Ventiler, tilbehør samt utensilier som benyttes til proceduren skal være sterile.

 

Dokumentation

I patientens EPJ. og på Skopidokumentation: Dokumenteres af hvem, samt hvilket skop som er anvendt til proceduren.

 

Rengøring

Manuel rengøring på stuen

 • • Afvask udvendig med våd klud

Se afsnit: Brug af værnemidler ved manuel rengøring

 

Manuel rengøring i skyllerummet

Rengør alle skopets kanaler med lille børste beregnet til bronkoskopets tynde kanaler.
Se fortsættelse af rengøring i afsnit: Manuel rengøring i skyllerum

 

Kvalitetssikring af genbehandlingen af bronkoskoper

 

 • • Der tages aseptisk vandprøver fra alle kanaler

 • • Udføres af personalet med sterile handsker umiddelbart inden dagens første procedure.

 • • Kanalerne gennemskylning med 10 ml. sterilt vand med steril sprøjte, som opsamles i et sterilt spidsglas

 

Prøverne opbevares på køl indtil forsendelse.

PRI Elektronisk rekvirering af skylleprøver fra endoskoper

 

Brug af værnemidler ved manuel rengøring

Pga. risiko for stænk og sprøjt i forbindelse med manuel rengøring anvendes der:

 • • Visir (der dækker øjne, næse og mund), alternativt beskyttelsesbriller og kirurgiskmaske

 • • Overtrækskittel med væskebarriere eller engangsplastforklæde med lange ærmer alternativt anvendes skåneærmer af væskeafvisende materiale eller lignende

 • • Engangshandsker af Nitril eller Neopren

 • • Lukket fodtøj for at undgå at fødderne forurenes ved spild af vand og rengøringsmidler (med risiko for allergiudvikling).

 • • Som hovedregel anvendes engangsudstyr, der kasseres efter brug. Ved anvendelse af flergangsudstyr (fx visir) er det vigtigt, at det rengøres og desinficeres efter brug.

 

Manuel rengøring i skyllerum

Fyld vasken halv op med vand- Tryk på vandhanen til den lyser blå- Derved doseres mængden af vand pr. Automatik.

Der trykkes på sæbepumpe med enzym-sæbe- For dosering af enzymsæbe.

Kolben fyldes med vand og enzym-sæbe fra vasken og monteres på luftpumpe/ generator.

- Kolben klargøres ved dagens start og genfyldes ved behov

 

Tilkobl skop til generatoren og suget. Renseventil forbliver på skopet

Skopet nulstilles ved manøvrehovedet (koloskop) - For at bevare funktionerne intakte.

 

Hele Skopet, holdes under hele rengøringsproceduren under vand

 • • Skopet lægges i vasken, generator tændes -Grøn kontakt - Der skal nu komme luftbobler i vandet.

 • • Renseventil holdes inde i min.30 sek.

 • • Generator slukkes inden der slippes for renseventilen – Derved forbliver sæbevandet inde i luft-/vandkanalen.

 • • Sug tændes. Den røde knap til sugekanalen holdes inde, og skopet gennem suges med sæbevand.

 • • Den Røde knap til sugekanalen afmonteres og suget slukkes.

 • • Kolben-, sug- og de øvrige knapper afmonteres

 

Skopet renses under vand, med rensebørste som trækkes gennem kanalerne:

 

Først i suge-kanalen x 2:
1 x hvor børsten trækkes ud ved vand luftkanal ved videohovedet

1 x hvor børsten trækkes ud ved spidsen af skopet
 

Til slut trækkes børsten gennem biopsi-kanalen

 • • Skoper med lille skyllekanal påmonteres lille skylleslange og gennemskylles med sprøjter med min. 10 ml sæbevand

 • • Knapper og propper rengøres med børste

 • • Skopet rengøres udvendigt med klud

 • • Med børste rengøres der omkring alle kanalåbninger på skopet

 • • Skopet kan nu tages op af vandet, og er nu klar til desinfektion i skopvaskemaskinen

 • • Vask tømmes og rengøres

 

Desinfektion
Skopet anbringes i skopvaskemaskinen og monteres med vaskeslanger til diverse kanaler.

Ventiler og tilbehør køres også med i skopvaskemaskinen

 

Sterilisation

Ventiler og andet tilbehør steriliseres dagligt efter desinfektionen - Propper lægges i hvid pose. Posen afleveres på sterilcentral ca. 2 x dg. Sidste gang kl 14.00

 

 Nødprocedure for rengøring hvis:

 • • Endoskopet har været efterladt i endoskopvaskemaskinen over en hel vagt.

 • • Endoskopet har været til reparation

 • • Endoskopet er nyindkøbt

 • • Endoskopet har været opbevaret i en transportkuffert

 • • Rekommandationerne for rengøring og desinfektion ikke er fulgt.

Beskrivelse af nødprocedure for rengøring

 • • Kanaler fyldes med en enzymholdig detergentopløsning med effekt på biofilm

 • • Skopet lægges i blød med i vasken med vand og enzym sæbe 10 min.

 • • Kanalerne ved gennemskylning med rent vand (Den normale manuelle rengøring for endoskoptypen udføres

 • • Endoskopet dekontamineres herefter maskinelt

 • • For at undgå kontaminering af et andet endoskop under proceduren vaskes det enkelte endoskop separat
   

Opbevaring af skop i TOS

Skoperne hænges på plads i TOS efter dagens sidste desinfektion. Alle kanaler på skopet tilkobles og der isættes prop ved: ventilhuler og biopsikanal.

Skopet kan opbevares i tørreskab i 7 døgn.

Hvis et skop tages ud af tørreskabet og ikke bliver benyttet, skal skopet vaskes igen, før det hænges ind i tørreskabet.

Skoper der ikke opbevares i tørreskab, gennemskylles med 70% etanol, pustes tørre og hænges i skopskabet. Skopet skal bruges indenfor 3 døgn ved normal procedure.

 

Kvalitetskontrol af genbehandlingen

 

Vandprøver og podninger fra endoskoper

Se vejledning til håndtering af de forskellige prøvetagninger under afsnittene for

 

 1. 1. Gastro-, sigmoideo- og koloskoper,

 2. 2. ERCP skop

 3. 3. Bronkoskop

 

Ansvarlige for den månedlige prøvetagningen er vores to SSA ér på afdelingen. Der tages 60 vandprøver årlig. Ca. 5 prøver pr måned. Der podes fra ERCP skopet i forbindelse med vandprøvetagning.

 • • Prøverne sendes til KMA

 • • Sedlerne til KMA udfyldes efter retningslinjen

 • • Prøverne tages efter retningslinjen

 • • Prøvesvar modtages og håndteres af SSA. Ansat.


Rekvirering, mærkning, opbevaring og forsendelse af prøverne

Vandprøver skal tages i sterilt prøveglas (spidsglas) og opbevares på køl indtil forsendelse. Podninger tages eSwab og opbevares på køl indtil forsendelse

Vandprøverne og podninger rekvireres elektronisk, se PRI Elektronisk rekvirering af skylleprøver fra endoskoper

 Prøverne mærkes med stregkode fra PTB (prøvetagningsblanket).

 Prøverne sendes til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling med almindelig transport.

 

Endoskop vaskemaskine

Der er Logbog på maskinerne i skyllerummene. Heri noteres evt. fejlmeldinger til de tekniker som udfører service, revalidering og reparation.

Vi har service/ revaliderings aftale med eksterne firma, disse tilbagemeldinger gemmes elektronisk.

Dagligt

 • • Filter sier rengøres

 • • Vaskearme sikres: A den har r fri og let bevægelighed

 • • Dyser tjekkes for blokeringer

 • • Niveauet på kemibeholdere.

 • • Maskinerne udføre dagligt termisk selvdesinfektion

Ugentligt

 • • Rengøre vaskekammeret

 • • Sugeslanger til doser pumper

 • • Sugefilter til doserpumper rengøres

 • • O-ringe i læktesterne smøres med silikone

 • • O-ringe og gummimembran i beskyttelseshætter smøres med silikone

Månedligt

 • • Sikkerhedsmekanismen til døren tjekkes

 • • Tastaturfolie rengøres

TOS.

Skabe samt tilbehør til skabet rengøres en gang ugentligt samt ved synlig forurening.

Slanger til skabet sendes til desinfektion på sterilcentralen.

 

Oplæring af personale

Viden, færdighed og kompetencer er registret i kompetence kort, når den ansatte har gennemgået oplæring/ kompetencekort – Personalet begynder først i vagt, når den fornødne viden, færdighed og kompetence er erhvervet. Derfor bliver datoen for start i vagt betragtet som den definitive oplærings dato.

 

Definition af begreber

Aseptisk håndtering: Bruges til endoskoper, der anvendes i sterile områder. Ved den aseptiske teknik tilstræbes en så høj renhedsgrad som muligt.

Ved aseptisk håndtering anvendes sterile handsker, underlag, utensilier mm. Ventiler og andet tilbehør inklusiv biopsitænger skal være sterile.

 

Ren håndtering: Udstyret er rengjort og evt. desinficeret, men er ikke sterilt.

Rent udstyr håndteres af personer med eks. rene hænder, -handsker og rene overflader

Forurenes det rene udstyr, fx tabes det på gulvet, skal det håndteres som urent – kasseres eller sendes til vask og desinfektion.

 

ERCP: ERCP er forkortelse for endoskopisk retrograd kolangiopancreatikografi. En billedfremstilling af galdegangene og udførselsgangen i bugspytkirtlen, under undersøgelsen kan der udføres forskellige procedure

Sundhed.dk: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/undersoegelser/undersoegelser/endoskopi/ercp/

 

Vippe/elevatormekanismen på ERCP skop: Mekanisme endoskopøren benytter til at fastholde/låse de utensilier/wire som benyttes under proceduren.

 

Fotografiet illustrerer Vippe/elevatormekanismen på ERCP skopet

 

Billede 1

 

Bronkoskop: Fleksibel kikkert, der benyttes til at visualisere trakea, bronkier og enkelte bronkioler 

Formålet med undersøgelsen kan være at påvise læsioner, blødninger, inflammation og svulster


TOS
: Tørre- og opbevaringsskab til endoskoper

 

WR glas/ ESwab: Glas med rødt skruelåg som benyttes til prøver til mikrobiologerne

 

Illustration af WR glas/ESwab

 

Formål

Der er risiko for overførsel af mikroorganismer ved endoskopi, hvis endoskoper ikke rengøres og håndteres korrekt efter gældende retningslinjer.

Retningslinjerne skal være med til at sikre en høj hygiejne standard, så der ikke sker en smitteoverførelse.

 

Referencer

Sundhed.dk: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/undersoegelser/undersoegelser/endoskopi/ercp/


Fleksible endoskoper 8.11
https://pri.rn.dk/Sider/14188.aspx

 

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKERETNINGSLINJER FOR GENBEHANDLING AF FLEKSIBLE ENDOSKOPER https://hygiejne.ssi.dk/NIRendoskoper

 

PRI Elektronisk rekvirering af skylleprøver fra endoskoper


Ny anlæggelse af PEG-Sonde AKO – Sygeplejeopgaver
https://pri.rn.dk/Sider/15667.aspx

 

Gastroskopi – sygeplejeopgaver AKO https://pri.rn.dk/Sider/5660.aspx

 

Gastroskopi – sygeplejeopgaver https://pri.rn.dk/Sider/19242.aspx

 

Fremstilling til gastroskopi ved blødende ulcus https://pri.rn.dk/Sider/17337.aspx

 

Koloskopi – sygeplejeopgaver AKO. https://pri.rn.dk/Sider/8100.aspx

 

Koloskopi, sygeplejeopgaver https://pri.rn.dk/Sider/11700.aspx

 

Modtagelse af koloskopipatienter på observationsstue https://pri.rn.dk/Sider/30107.aspx

 

Sigmoideoskopi – AKO. Sygeplejeopgaver https://pri.rn.dk/Sider/12500.aspx

 

Sigmoideoskopi – sygeplejeopgaver https://pri.rn.dk/Sider/11127.aspx

 

ERCP – sygeplejeopgaver AKO: https://pri.rn.dk/Sider/12606.aspx


Lejring af patient til ERCP i natostilling:
https://pri.rn.dk/Sider/22615.aspx


ERCP:
https://pri.rn.dk/Sider/7180.aspx