Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lejring af patient i sideleje, AKO - sygepleje

Beskrivelse

Hvis muligt lejres patienten i sideleje inden anæstesi. Dette for at give patienten mulighed for at komme med indsigelser og give kommentarer til lejringen.

 

Det er anæstesipersonalet afgøre om muligt at lejre patienten inden bedøvelse.

 

Risiko områder

Ved sideleje er der størst tryk på øre, skulder, arm, hofte, trochanter major, knæ, N. Peronæus, lateral Femur Condyl / Fibula og Malleol. Derfor skal der være særlig opmærksom på disse områder.

 

 

 

Fremstilling/

Forberedelse

til procedure

 

 

I forrum på stue C

 

 • • Krøyerpude,

 • • Sugeslange med

 • • konector.

 • • Hvid armbords- pude

 • • lårrem.

 

 

 • • Det er et samarbejde med anæstesi, op-personalet og evt. patient og portører at lejre hoved, hals, nakke og arme.

 • • Det er operationspersonalet, som lejrer resten af kroppen i samarbejde med portørerne.

 • • Et alm. fladt opredt leje gøres klar med en krøyerpude,

 • • Hovedpude og 2 armborde med betræk samt evt. et lejelagen lægges tværs over som løftestykke.

Billede 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede 3

 

 • • Krøyerpude placeres således den støtter fra lår og opefter på kroppen. Sugeventil vendes opad.

 • • En knæpølle aflaster knæene, indtil der vendes i sideleje. 

 • • Patientens hovedpude eller tæppe som armstøtte eller en GU bøjle.

 • • Tæppe lægges over patienten

 • • Lårrem.

 • • Hvid pude eller tæppe til at lægge mellem knæene.

 

Fremgangs-måde

 

 

 

 

 

 • • Portør tilkaldes ved vending.

 • • Knæpølle fjernes og patienten lægges i sideleje vha. løftestykket. Tjek at nederste skulder er trukket lidt frem. Nederste ben bøjes ca. 450 i knæleddet, øverste strækkes og understøttes med puder.

 • • Krøyerpuden omkring kroppen suges tom for luft, så den støtter kroppen i sideleje og lårrem lægges over UE.

 • • Patientens nederste arm lejres på armbord, således at armen er understøttet og skulderen ikke er overstrakt. Armen må max. være vinklet 900 ud fra kroppen, og armbordet skal være i niveau med lejefladen.

 • • Patientens øverste arm lejres fx på patientens hovedpude, tæppe eller GU. bøjle (som monteres over armbordet.)

 

Billede 4

OBS! At skulderen ikke er overstrakt.

 

Billede 5

 

OBS! At skulderen ikke er overstrakt.

 

 

 

 

Generelle

principper

 

 

 

 

 

 

 

 • • At underlaget er tørt og glat, og der ikke er hudkontakt til metal

 • • At lår-rem og andet nødvendigt lejringstilbehør anvendes, for at sikre patienten på lejet.

 • • At være opmærksom på at der ikke laves tryk på patienten fra f.eks. assistancebord, eller personale.

 • • Ved langvarig og belastende lejring, være opmærksom på evt. lejringsskift.

 • • Ved operationens afslutning om lejres patienten hurtigst muligt, for at minimere belastende lejring.

Dokumen-tation og procedurer

 

 

 

 

 • • Lejringen samt evt. afvigelse dokumenteres i EPJ

 

 • • Anæstesipersonalet afgør, om patienten skal vendes tilbage i rygleje inden extubation.

 

 • • Ved forflytning fra leje til seng observeres og evt. noteres for trykmærker på specielt udsatte steder.

 

 

Note. Max. vægt på lejer og undervogne:

Maquet leje med trykaflastende Tempur madrasser på stue B – C- G : 200 kg og undervogn 135 kg..

 

Definition af begreber

UE.: underekstremiteter  

Formål

 • • Sikre korrekt lejring af patienten under operationen og undgå efterfølgende lejringsskader.

 

 • • Opretholde høj kvalitet i omsorgen for patientens sikkerhed, komfort, blufærdighed og tryghed.

 

 • • At sikre patienten fri respiration.

 

 • • At patienten opretholder normal legemstemperatur

 • • At give kirurg, anæstesi- og operationspersonale bedst mulige arbejdsstillinger

 • • Ensartet introduktion og oplæring af nyt personale.

 

Referencer

Annette Kolding Rørvik og Susanne Sebens, ”Operationssygepleje”, 2010, 1. udgave, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck kap. 8

Simonsen og Weel,Grundbogilejring.

Information om nerver og nerveskader OA Herning