Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rekvisition og prøvetagning til diagnostisk undersøgelse AKO - sygeplejeopgaver

Beskrivelse
 

Før undersøgelsen

 • • Sygeplejersken sikre sig, at der er de utensilier tilstede som evt. skal benyttes til prøvetagning.

Hvis der i EPJ. er ordineret specifikke prøver, som skal tages i forbindelse med undersøgelsen klargøre sygeplejersken til dette på forhånd.

 • • Patienten identificeres ved modtages på AKO. stue

Hvis muligt informerer lægen patienten inden undersøgelse om evt. prøvetagning.
 

Patienten modtages på AKO. -Modtagelse af patient på AKO: https://pri.rn.dk/Sider/18941.aspx

Sikker Kirurgi Tjekliste i kirurgisk special: https://pri.rn.dk/Sider/14633.aspx

 

Prøvetagningen

 • • Lægen og sygeplejersken sikrer sig: At det udtagne materiale er brugbart til diagnostisk undersøgelse.

Efter prøvetagning

 • • Efterfølgende informeres patienten af lægen, om formål for prøvetagning, tidshorisont for svar samt rammer for svar- Om patienten får svaret skriftligt eller vil bliver kaldt ind til samtale

 • • Rekvisitionen udfyldes af lægen

 • • Lægen og sygeplejersken sikrer sig: At det skrevne på rekvisitionen og præparat ”beholder” stemmer overens inden det afsendes

 • • Lægen afsender rekvisition

 • • Sygeplejerske sikre at præparatet forsendes korrekt efter retningslinjer eller specifik aftale med den ansvarlige læge

 

Forsendelse af prøvemateriale til PAI

 • • Rekvisitionen startes op i Patoweb. under patienten

 • • Alle prøver markeres med patient label på præparat beholder

 • • Alle prøver markeres med anatomisk område og side- Hvis dette er aktuelt.

 • • Alle prøver markeres med dato.

 • • Alle prøver markeres med stregkode.

 

Rekvirer prøver til Patologisk afdeling

https://pri.rn.dk/Assets/16006/Rekvirer-proever-Patologi.pdf

 

Håndtering af histologiske præparat til PAI

 

Fiksering af præparat i åbent system med Buffetformalin

 

 • • Fiksering af præparatet skal foregår i stinkskab, idet dampene fra formalin er kræftfremkaldende.

 • • Der anvendes Nitril – handsker, når der fikseres med formalin

 • • Der skal anvendes en tilpas stor bøtte, så præparatet kan ligge frit.

 • • Præparater skal altid være dækket helt af Buffetformalin.

 • • Præparatet placeres i rød indkøbskurv på stue C

 

 

 

Tarmoperationer hvor der er obs. eller verificeret cancer

 

 • • Specialskema udfyldes som sendes med præparat til PAI. – Er i skuffen på opstuen

 • • Tarmpræparat klippes op af kirurg, når operationen er slut

Resektaterne klippes op ind til 2 cm oralt og analt for tumoren. Man bør aldrig klippe i en resektionsflade eller gennem den tumorbærende del af resektatet.

 • • Tarmstykket fikseres ikke på hverdage i dag-tid, men sendes efter op-klipning til PAI med portør.

 • • Der ringes til personalet på PAI. så de er klar til at modtage præparatet, hvis det ikke er fikseret

 

Hulorganer

Klippes op inden det fikseres med buffetformalin.

 

Biopsier

Lægges på Millipore papir, hvorefter det kommes i præparatglas og fikseres med buffetformalin i lukket system.

 

Tyndtarmsbiopsi ved voksne:

Sendes som vanligt til PAI. Der noteres, at det er undersøgelse for cøliaki

 

Tyndtarmsbiopsi hos børn disakkaridase enzym bestemmelsen

Se PRI-dokument ”Tyndtarmsbiopsi ved børn”.

 

Håndtering af cytologiske præparat til PAI.

Børstebiopsi fra – ERCP, Acites-, pleuravæsker samt skrab/børste ved GU.

 

Børstebiopsi (ERCP)

Tages på hverdagen i dag-tid, da præparatet straks skal sendes til PAI. Der ringes til personalet på PAI. så de er klar til at modtage præparatet.

 

 • • Objektglas i den matteret ende skrives m. blyant: Patients navn, cpr.nr og dato.

 • • Plastetui markeres med patients label, anatomisk område, dato og stregkode.

 • • Sekret udstryges på glasset og Plastetui lukkes

 • • Børsten klippes af og placeres i lille præparatglas.

 • • Rekvisition sendes elektronisk af læge til PAI

 

Acites-og pleuravæske

Hvis muligt sendes væske i dunk/spand straks til PAI. Der ringes til personalet på PAI. så de er klar til at modtage præparatet,

 

 • • Dunk/spand markeres med patients label, anatomisk område, dato og stregkode.

 • • Rekvisition sendes elektronisk af læge til PAI.

 

Udenfor åbningstid

Under 2 liter sendes alt til PAI.

Over 2 liter skal væsken stå 30 min. hvorefter det øverste hældes fra, og ca. 1 liter af bundfaldet sendes til PAI næste dag.

Opbevares i køleskab i skyllerum stue B - Sæt seddel på kurv i skyllerum på stue C, så portørerne gøres opmærksom på præparatet i

 

Gynækologisk undersøgelse - CYT. Skrab

 • • På Objektglas i den matteret ende skrives m. blyant: Patients navn, cpr.nr og dato.

 • • Plastetui markeres med patients label, anatomisk område, dato og stregkode.

 • • Børstesekret udstryges nærmest matteret rude.

 • • Portio sekret (auro-spatel) udstryges modsat.

 • • Sekret fikseres med fixeringsspray- Lufttørres inden lukning af plastetui.

 • • Rekvisition sendes elektronisk af læge til PAI.

 

Forsendelse af prøvemateriale til KMA

 • • Rekvisition begyndes under patienten og der trykkes på ikonet i bjælken til mikrobiologerne Billede 13

 • • Navn og CPR-nummer tjekkes for korrekt patient

 • • Ønsket analyse vælges - Vælg evt. fra favorit liste

 • • Område hvorfra prøven tages

 • • Evt. informationsspørgsmål besvares antibiotika før- og efter prøvetagning

 • • For at udskive blanket - Vælg printer PHJMAKO01 ved Mariannes kontor

 • • Stregkode labels fra blanket påføres prøve-glasset på langs

 

Rekvirer prøver til Klinisk Mikrobiologi

https://pri.rn.dk/Assets/13325/Rekvirer-proever-Mikrobiologi.pdf

 

Nødprocedure ved elektronisk rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aalborg

https://pri.rn.dk/Sider/13209.aspx

 

Håndtering af prøver til KMA

Podning

 • • Tages med pode-pind som kommes i WR glas/ESwapGlas med rødt skruelåg”.

 • • Prøven opbevares i køleskab i skyllerum ved stue B

 

Aspirat

 • • Optimal 1-4 ml aspirat og materialet overføres til et WR glas med rødt skruelåg og forsendes i dette.

Ved mindre mængder kan materialet fremsendes i den sprøjte, der anvendes til aspiration: kanylen fjernes, og sprøjten lukkes med steril lukkeprop.

 • • Prøven opbevares i køleskab i skyllerum ved stue B

 

Biopsier

 • • Optimal størrelse 3-4 mm.

Større biopsier bør deles i forbindelse med prøvetagningen.

 • • Biopsien placeres i sterilt glas og s fugtes med steril vand for at forhindre udtørring.

 

Muskelbiopsi

Præparat beholder markeres med patients label, anatomisk område, dato, stregkode samt klokkeslæt.

Biopsi fugtes med sterilt vand.

Afsendes inden 1 time.

 

Klinisk Mikrobiologi Aalborg Biopsimateriale/ væv: dyrkning og resistens:
0F3923E0992544889993186268370F8A.ashx (rn.dk)

Akutte prøver

 • • Lægen på stuen ringer til vagthavende KMA. -læge og aftaler hvordan prøven skal tages, opbevares samt om prøven evt. skal sendes akut med taxi til Aalborg.

 • • Kørselskontoret kontaktes af sygeplejerske, hvis der skal bestilles akut transport

Prøven sendes til Informationen på Aalborg Universitetshospital

 

Via knappen ”Vejledning”, i KMA systemet kan du få vejledning i prøvetagning, utensilier m.m.
Billede 14

 

Nekrotiserende bløddelsinfektioner:
Nekrotiserende bløddelsinfektioner (rn.dk)

 

Dokumentation af forsendelse

I EPJ. eller på skopidokumentationsark dokumenteres til hvilken instans der sendes til, samt hvilket præparat/prøve der forsendes.

 

Definition af begreber

PAI: Patologisk Anatomisk Institut.

 

KMA: klinisk mikrobiologisk afdeling

EPJ: Elektronisk patient jounal

Patoweb i EPJ: Her findes den elektroniske rekvisition af diagnostiske undersøgelser til PAI.

Patientidentifikationslabels: Etiketter hvor der på hver enkelt etiket står patientens fulde navn, cpr.nr. samt afdelingskode

Pakkeforløb: Hvis der er påvist cancer eller mistanke herom – Det aftales med den ansvarlige læge når undersøgelsen skal bestilles som pakkeforløb

Millipore papiret: Anvendes for at forebygge tab eller fragmentering af det udtagne væv

WR glas/ ESwab: Glas med rødt skruelåg som benyttes til prøver til mikrobiologerne

 

Illustration af WR glas/ESwab

 

 

Billede 10

 

 

Formål

At personalet kan være med til at sikre patient et godt forløb. Forbygge utilsigtede hændelser ved korrekt håndtering af rekvisition og prøvetagning til diagnostiske undersøgelser.

 

At sikre ensartet introduktion og oplæring

 

Referencer

Patienten modtages på AKO -Modtagelse af patient på AKO: https://pri.rn.dk/Sider/18941.aspx

Sikker Kirurgi Tjekliste i kirurgisk speciale: https://pri.rn.dk/Sider/14633.aspx

Rekvirer prøver til Patologisk afdeling: https://pri.rn.dk/Assets/16006/Rekvirer-proever-Patologi.pdf

Rekvirer prøver til Klinisk Mikrobiologi: https://pri.rn.dk/Assets/13325/Rekvirer-proever-Mikrobiologi.pdf

Nødprocedure ved elektronisk rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aalborg: https://pri.rn.dk/Sider/13209.aspx

PRI-dokument ”Tyndtarmsbiopsi ved børn”.

Nødprocedure ved elektronisk rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aalborg

https://pri.rn.dk/Sider/13209.aspx

Klinisk Mikrobiologi Aalborg Biopsimateriale/ væv: dyrkning og resistens: https://aalborguh.rn.dk/~/media/0F3923E0992544889993186268370F8A.ashx 
Nekrotiserende bløddelsinfektioner
Nekrotiserende bløddelsinfektioner (rn.dk)