Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Procedure ved overflytning til somatisk sygehus med planlagt tilbageflytning

 

Beskrivelse

Registrering ved overflytning til somatisk sygehus med planlagt tilbageflytning

For patienter uden tvangsforanstaltninger:
Alle patienter uden tvangsforanstaltninger, der overflyttes til somatisk sygehus, skal registreres som udskrevet i PAS fra Psykiatrien – også selvom der er planlagt en tilbageflytning.

I forbindelse med udskrivelsen skal der udarbejdes en kort epikrise, hvor det fremgår, at patienten er overflyttet til behandling på somatisk sygehus, og forventes tilbageflyttet til Psykiatrien til videre behandling.

Patienter med en tvangsforanstaltning:
Alle patienter med tvangsforanstaltninger skal fortsat være indlagt både i Psykiatrien og på somatisk sygehus, da tvangsforanstaltningen ellers ikke kan opretholdes.

 

Praksis på sengeafsnit ved overflytning til somatisk sygehus med planlagt tilbageflytning

Udskrivning af patienter i PAS i forlængelse af overflytning til somatisk sygehus med planlagt tilbageflytning skal betragtes som en administrativ udskrivning. Derfor skal der i afsnittet vurderes og tages stilling til følgende:

  • • Lægelig stillingtagen til behov for tilsyn, mens patienten er indlagt på somatisk sygehus. Ved behov for tilsyn, laves der tilsynsnotat i journalen, når tilsyn er gennemført, og tilsyn registreres som sådan

  • • Vurdering af den forventede indlæggelsestid på somatisk sygehus med henblik på stillingtagen til:

    • • Skal den ledige seng som følge af overflytningen reserveres til den pågældende patient?

    • • Kan den ledige seng som følge af overflytningen benyttes af en anden patient, i den periode patienten er overflyttet til somatisk sygehus?

 

Når patienten tilbageflyttes til Psykiatrien igen fra somatikken, skal patienten administrativt indlægges igen i Psykiatrien.

Formål

Instruksen beskriver, hvordan proceduren er, når patienter indlagt i Psykiatrien, indlægges på somatisk sygehus med planlagt tilbageflytning.