Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lungefysioterapi til voksne patienter indlagt i Psykiatrien, Region Nordjylland

Beskrivelse

Patienter som har respiratoriske komplikationer i form af f.eks.:

 • • Atelektaser

 • • Sekret

 • • Dyspnø

 • • Pneumoni og øvrige betændelsestilstande i lungevævet og luftvejene

 • • Opblussen i restriktiv lungelidelse (f.eks. fibrose, Bechterew, ALS, hvor inspirationskapaciteten er reduceret, udvidelsesmuligheder i thorax er begrænsede) eller obstruktiv lungelidelse (f.eks. astma, bronkit, emfysem, hvor expirationskapaciteten er reduceret)

 • • Neurologiske lidelser, der kan påvirke respirationen

 

Overordnet fremgangsmåde

Der sendes en henvisning til fysioterapiafdelingen med ordination på lungefysioterapi, evt. PEP-fløjte

 

Mål for intervention

At behandle eller forebygge respiratoriske komplikationer, så patienten opnår en så problemfri respiration som muligt.

 

Delmål

At patienten:

 • • Opnår sanering af lungerne

 • • Får forståelse for hensigten med og udførelse af respirationsøvelser

 • • Lærer at varetage den daglige sanering af lungerne

 • • Får forståelse for vigtigheden af tidlig og hyppig mobilisering

 • • Får forståelse for hensigten med og udførelsen af thoraxmobiliserende bevægelser

 • • Er så fysisk aktiv som muligt

 

Fysioterapeutisk vurdering

Undersøgelse og vurdering er ofte sammenfaldende med første måde med patienten, hvor følgende vurderes og relateres til såvel psykiatrisk som somatisk diagnose:

 • • Vågenhedsniveau

 • • Cyanose, ødem

 • • Respirationsmønster, -frekvens, -dybde, -lyd samt hvilke muskler, der aktiveres under respirationen

 • • Hoste- og stødeteknik med henblik på kraft og evt. smerte

 • • Tilstedeværelse af sekret (konsistens, farve og mængde)

 • • Patientens psykiske tilstand

 • • Kropsholdning med opmærksomhed kropsholdningsmønster, herunder om muligt vægtfordeling på fødderne, på thorax´ form og abdomen

 • • Neurologiske problemstillinger, som kan påvirke respirationen (eks. pareser

 • • Muskelatrofi, -styrke og generel udholdenhed

 • • Bevægelsesmønster, funktionsniveau, mobilitet

 • • Kognition

 

Konklusion

Vurdering af fund og oplysninger samt patientens fysiske og psykiske formåen danner grundlag for valg af metode og behandlingsintensitet.

Fysioterapeutisk behandling

Behandling kan være af både forebyggende og behandlende karakter.

 

Instruktion og behandling består helt eller delvist af følgende:

 • • Mobilisering: Hvis det ikke er muligt eller ikke har den ønskede effekt, f.eks. at løsne sekret, tages lungefysioterapeutiske redskaber som PEP i brug

 • • Dyb abdominal respiration

 • • Hoste- og stødeteknik

 • • PEP

 • • Stillingsændringer/lejringer/ positionering

 • • Optimal stilling/lejring/ under lungefysioterapeutisk intervention (prioriteret rækkefølge)

  • • Siddende stilling med UE nedad

  • • Sideliggende stilling med afficerede side opad

  • • Langsiddende

  • • Rygliggende

 • • Opfordring til fysisk aktivitet

 • • Øvrige respirationsøvelser som f.eks. thoraxmobiliserende bevægelser, indirekte respirations-stimulerende greb/stræk og bevægelser

 • • Stillingsdrænage

 

Anbefalinger til respirationsredskaber

Dyb abdominal respiration

 • • 10 respirationer à 3 omgange hver vågne time

 

PEP

Anvendes som første valg med henblik på at øge expiration og mobilisere sekret.

20-25 dybe respirationer, gerne med inspiratorisk hold i 2-3 sekunder – à 3 omgange med passende modstand.

 

Ved udskrivelse

 • • PEP fløjten skal patienten have med hjem ved udskrivelse og fortsat anvende, hvis det vurderes af fysioterapeuten

 • • Ved behov udarbejdes en genoptræningsplan

 

Referencer