Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præoperative fasterutiner

Børn1

Voksne1

 

Formål

Formålet med præoperativ faste før indledning af anæstesiprocedurer med potentiel risiko for aspiration er at opnå en tom ventrikel.

Elektiv procedure

Der rekommanderes følgende fastetider

Børn

• 6 timer for fast føde og mælkeprodukter

• 4 timer for modermælk

• 2 timer for klare væsker

Voksne

• 6 timer for fast føde og mælkeprodukter

• 2 timer for klare væsker

Undtagelser

Ved øget risiko for aspiration, herunder en række tilstande som ileus, subileus, tarmobstruktion eller patienter, som efter en individuel vurdering skønnes at have øget risiko for aspiration af ventrikelindhold anses ikke på noget tidspunkt for at være fastende. Dette gælder bl.a. patienter med oesophagus-/abdominal-lidelser, obstetriske patienter (efter uge 20 og indtil 24 timer postpartum), patienter med sukkersyge og autonom dysfunktion og patienter med kvalme/opkastning præoperativt.

Nystartet opioid-behandling uden kvalme eller opkastning indicerer ikke i sig selv akut indledning.

Patienter med ileus, subileus, eller tarmobstruktion skal på sengeafdelingen have anlagt duodenal- eller ventrikel-sonde inden anæstesiindledning.

 

Rygning, tyggegummi, og halspastiller opfattes ikke som brud på faste!

 

Præmedicin

kan indtil ca. 1 time præoperativt administreres peroralt med 1 glas klar væske. Ud fra en konkret vurdering af den enkelte patient, kan 1 time reduceres til 30 minutter.

Akut procedure

Krav til fasteperiode vurderes i det konkrete tilfælde af den ansvarlige anæstesilæge.

Der henvises i øvrigt til den kliniske vejledning om Akut anæstesi til den akutte voksne patient.

Referencer

Rigshospitalets procedurevejledninger

Rekommandation fra Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) Anæstesi til den akutte patient (www.dasaim.dk).

 

Liberal fluid fasting: impact on gastric pH and residual volume in healthy children undergoing general anaesthesia for elective surgery. Br J Anaesth. 2018 Sep;121(3):647-655

 

Perioperative fasting in adults and children. Guidelines from the European Society of Anaesthesiology