Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patienter, som indlægges på Kardiologisk sengeafsnit S2 til bridging med Fragmin® forud for operation

 

 

Formål

 

At sikre høj faglig kvalitet, omsorg og patientsikkerhed i sygeplejen til patienter som indlægges til bridging med Fragmin® forud for operation, eller invasivt indgreb, hvor det er nødvendigt at pausere patientens sædvanlige antitrombotiske behandling.

Definition

 

'Bridging' er et udtryk, der refererer til brugen af korttidsvirkende antikoagulantia i en periode, under afbrydelse af patientens sædvanlige langtidsvirkende antitrombotiske behandling.

 

Når patienten indlægges til bridging, er det fordi de er opstartet antitrombotisk behandling pga. iskæmisk hjertesygdom, og indsættelse af koronar stent(s). Denne antitrombotiske behandling skal pauseres inden en operation, eller et invasivt indgreb pga. blødningsrisiko. Når den antitrombotiske behandling pauseres er der risiko for instent-trombose. For at undgå instent-trombose ordineres et lav-molekylært heparinpræparat (oftest Fragmin®), som patienten skal have mens den sædvanlige antitrombotiske behandling pauseres.

Et præperat som Fragmin® har en lavere halveringstid end per-orale antitrombotiske lægemidler, og kan gives helt op til kl. 20.00 aftenen før operationen, uden at øge blødningsrisikoen under operationen.

 

Når patientens vanlige antitrombotiske medicin er pauseret er der, selv ved bridging, en risiko for koronar trombose, og dermed iskæmiudløst arytmi. Patienten skal derfor telemetreres.

 

Patienten får som regel ADP-receptorer-behandling, som er Clopidogrel, Prasugrel og Ticagrelor, men kan også få dobbelt eller trippel antitrombotisk behandling.

 

Visitation og forberedelse

 

  • • Patienten indkaldes til operation, med besked om, at nærmere information omkring indlæggelse forud for operationen tilsendes fra S2.

  • • Kardiologisk sekretariat visiterer patienten og planlægger patienten til indlæggelse.

  • • Patienten bookes til indlæggelse på S2 3-5 dage før operationen, alt efter hvilken medicin der pauseres, og hvor lang pause der er nødvendig (ordineres af den opererende afdeling).

  • • Patienten skrives i kalenderen.

 

Observation og overvågning

 

Patienten får ved ankomst påsat telemetri. Patienten informeres om, at det ikke er muligt at forlade sengeafsnittet, når hjerterytmen overvåges. Hvis patienten ønsker at forlade sengeafsnittet mod råd og vejledning, skal vedkommende underskrive dokument herpå og informeres om, at det skrives i journalen.

 

Hændelser på skop gennemgås og dokumenteres x 3 i hver vagt.

 

Information og medinddragelse

 

Patienten informeres om indlæggelsesforløbet frem til operationen. Dette indlæggelsesforløb kan være forskellig fra patient til patient alt efter hvilken operation eller indgreb, der skal foretages. Derfor er det vigtigt at patienten medbringer de papirer, som den opererende afdeling har tilsendt dem. Heri vil det fremgå, om patienten skal til yderligere undersøgelser inden operationen, evt. fasteregler, evt. medicinændringer op til operationen mm.

 

Det kan være en god ide at ringe til den opererende afdeling, for at høre om der er nogle bestemte forbehold, der skal tages forud for den planlagte operation/indgreb. Der kan også oftest fremsøges PRI-dokumenter for de enkelte operationer/indgreb.

 

Kardiologisk forvagt kontaktes for at lave en journaloptagelse på patienten.

 

Sygeplejersken KRAM + MRSA screener patienten ved ankomst, som dokumenteres i Clinical Suite. Derudover sikres det, at der er navn og tlf.nr. på pårørende samt samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger.

 

Lægemiddeladministration

 

På indlæggelsesdagen, ved journaloptagelse ordineres Fragmin-injektion. 120 IE/kg x 2 dagligt s.c. til og med aftenen før operationen.

Sygeplejersken indhenter oplysninger om patientens habituelle medicin, pårørende bedes hente evt. medicin, hvis patienten ikke har medbragt det. Al patientens vanlige medicin ajourføres i Columna, og patientens vanlige antitrombotiske medicin pauseres.

 

Desuden planlægges opstart af vanlig antitrombotisk behandling efter operationen, og dette nævnes i journaloptagelsen.

 

Respiration/cirkulation

 

Patienten TOKSes efter afdelingens instruks to gange i døgnet, oftere ved behov. Ved score over 3 kan forvagten kontaktes og relevante interventioner sættes i gang. Høj TOKS score dokumenteres i Clinical Suite og begrundelsen for scoren, f.eks. skyldes høj puls patientens atrieflimren. Se instruks vedr. TOKS i S2.

 

Patienten observeres for ødemer, cyanose, dyspnø, hoste mm., og det beskrives i Clinical Suite. Vær opmærksom på, om det er habituelt for patienten, og dokumenter også dette, hvis det er tilfældet.

 

Blodprøver

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, om der skal foreligge nye blodprøvesvar før operationen.

 

Ernæring

 

Patienten skal ernæringsscreenes ved indlæggelse over 48 timer i henhold til den lokale instruks.

Ved behov for proteindrik informeres patienten herom og tilbydes prøvesmagning for at finde frem til den variant, som falder bedst i patientens smag.

 

Patienten vejes ved ankomst, og derefter kun hvis det ordineres eller skønnes nødvendigt.

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, om patienten skal faste til den planlagte operation eller indgrebet.

 

Hud og slimhinder

 

Patienten skal tryksårsscreenes indenfor de første 24 timer af indlæggelsen. Eventuel intervention igangsættes efter lokal instruks.

Vær opmærksom på, om det er nødvendigt at rasere områder på kroppen, eller om et grundigt bad er påkrævet før operationen/indgrebet.

 

Aktivitet

 

Patienten må gerne aftelemetreres for at tage brusebad. Telemetri tages af, mens patienten er i bad og koordinator informeres herom, så klokkeslæt kan noteres på skopet. Patienten informeres om at sige til ved brystubehag/hjertebanken, og sygeplejersken går til og fra patienten under badning. Telemetri påsættes, så snart badet er ovre.

 

Undervisning, viden og medinddragelse

 

Patient og pårørende orienteres løbende om behandlingsplanen samt det videre forløb, så de oplever medinddragelse og tryghed.

 

Referencer

https://www.cardio.dk/ak (Antikoagulationsbehandling)

 

http://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/1245 (Fragmin)