Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning til aorta med EKG gating stue 21

Klargør stuen

 1. 1. Find EKG monitor ved siden af højskabet bag døren og sæt stikkene i bagpå skanner, som vist på billedet. Placer monitoren så den kan ses fra betjenerrummet, men væk fra leje og gantry.

 2. 2. Monitor og automatsprøjte må ikke være på samme side af lejet. Vent med at tænde for monitoren.

 3. 3. Ryd lejet for ekstra remedier, puder, bånd og stropper! Anlæg venekateter...

 

Et billede, der indeholder indendørs, sidder, par, elementer

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder monitor, ur, sidder, computer

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder computer

Automatisk genereret beskrivelse

Påsæt EKG elektroder, som vist på billedet. Gnub gerne huden først, så der opstår rødme, det giver det bedste signal. Sørg for at EKG kablerne ligger så strakte, som muligt. Skub evt. de sorte kabelsamlere så tæt mod patienten du kan. Vær obs. på at labels kan løsne, når armene kommer op over hovedet. Armene skal hvile på underlaget, for at undgå støj fra muskelaktivitet.

Klargør skanner

 1. 4. Vælg protokol Aorta med EKG og Test Bolus på CT skanneren inden EKG monitor tændes, derved kommer EKG kurven automatisk op på skærmen. Mangler EKG´et, så klik på Gating x2, slå fra og til, og vent.

Billede 7Billede 8

Selve skanningen

 1. 5. Lav Scouts. Autovoice beder patienten om at holde vejret.

 2. 6. Lav Test Bolus lige under carina. Autovoice beder patienten om at holde vejret. På automatsprøjten vælges Aorta EKG Test Bolus.

 3. 7. Hold øje med hvad pulsen falder til, når patienten holder vejret. Kan også gøres senere…

 4. 8. Hold øje med tiltagende og aftagende kontrastopladning i aorta ascendens. Stop Test Bolus og udregn delay i MIROI.

 5. 9. Aflæs antal sekunder på kurven. Der er 2s mellem hver måling, så tæl 2, 4, 6. Måling nul på y-aksen tælles ikke med. Læg 10s til det aflæste delay, fx 14s + 10s = indtast 24s i Prep Group.

 6. 10. Planlæg de 2 skanområder som vist i protokollen i PRI.

Billede 13

Billede 14

Puls, pitch og skanteknik

 1. 11. For at få mindst mulig bevægelse i aorta ascendens og den del af descendens, der ligger helt op til hjertet, er det nødvendigt at tilpasse pitch til patientens puls.

Hvis ikke du noterede pulsen til Test Bolus, da patienten holdt vejret, så bed patienten om at holde vejret igen i ca.10s, og se hvad den falder til.

Puls ≤ 90 slag/min

Cardiac Segment

Udfør pkt. 1 + 2

Puls >90 slag/min

Cardiac SnapShot Burst

Udfør pkt. 1 + 2 + 3 + 4

Et billede, der indeholder skab

Automatisk genereret beskrivelse

 1. 12. Pkt. 1 + 2: Vælg Heart Rate Range på skema ud fra pulsen. Fx puls 68, vælg gruppe 66 – 74, som skal skannes med pitch 0,24. Indtast den laveste puls for den aktuelle gruppe på listen over Heart Rate Range, i dette eksempel, 66, i Heart Range:

  1. a. Vælg Override … (Gating knap har skiftet navn)

  2. b. Indtast laveste puls i gruppen aflæst i skema

  3. c. Accept

  4. d. Kontroller at pitch ændres sv.t skema for den aktuelle pulsgruppe i Heart Rate Range.

 2. 13. Pkt. 3 + 4: Ved høj puls, er vi nødt til at skifte skanteknik og give lidt højere stråledosis.

 1. a. Under Scan Type – klik på Cardiac Segment

 2. b. Vælg SnapShot Burst

 3. c. OK / Accept

 4. d. Tilpas dosismodulering til ny skanteknik ved at klikke på Apply Settings

Tilpas dosismodulering

 1. 14. Ved høj puls og ændret skanteknik, skal ny dosismodulering aktiveres manuelt:

 1. a. Vælg den første serie, Se:3, så den er gul.

 2. b. Klik på Apply Settings

 

Et billede, der indeholder personer, skilt, gade, parkeringsplads

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder skærmbillede, ur, computer

Automatisk genereret beskrivelse

 1. 15. Klargør automatsprøjte og indtast kontrastmængde på CT skanner. Du er klar til at udføre skanning.

HUSK: Manuel vejtrækningsbesked. Patienten må trække vejret igen efter sidste serie.

 

 

 1. 16. Tjek for bevægelsesartefakter på thoracal aorta på SAG snit. Ved artefakter kontaktes Pernille eller superbrugere på tlf eller mail, så der kan laves specielle rekonstruktioner efterfølgende.