Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjerterehabilitering

Henvisningskriterier

Omfatter patienter med iskæmisk hjertesygdom

  • • Stabil angina pectoris

  • • Ustabil angina pectoris

  • • NSTEMI

  • • STEMI

 

Patienten skal vurderes til specialiseret eller almen rehabilitering.

Patienter, der vurderes i høj risiko, henvises til specialiseret rehabilitering

Patienter, der vurderes i moderat til lav risiko, henvises til rehab. i kommunen og vurderes ikke med arbejds-ekg på hospitalet.

Vurderingen foretages og journaliseres ved udskrivningen.

Når patienten har været til visitationssamtale, foreligger endelig beslutning om risikostratificering og GOP/Ref01 afsendes.

 

Patienter, der vurderes i høj risiko (i henhold til DCS):

  • • Patienter, der ikke er fuldt revaskulariserede

  • • Patienter med betydelig eller svær komorbiditet (dysreguleret hypertension, svær KOL, overvægt, fysisk inaktivitet, depression, personlige forhold)

  • • Patienter med alvorlig eller utilstrækkeligt reguleret arytmi

  • • Patienter med ICD

 

Patienter med ekkokardiografiske tegn til hjertesvigt (EF<40) henvises til hjertesvigtsklinik, som varetager hjerterehabiliteringsvurdering.

 

Hjerterehabilitering til patienter med hjertesvigt

Patienter med hjertesvigt henvises til Hjertesvigtsambulatoriet. Derfra laves en lægefaglig vurdering, hvornår det er forsvarligt at henvise til et rehabiliteringsforløb. Hjertesvigtsygeplejersken kan henvise til kommunal rehabilitering under lægens ansvar. Rehabiliteringen kan foregå mens patienten er i optitreringsforløb i hjertesvigtambulatoriet.

Den lægefaglige vurdering består af ekkokardiografi, NYHA-bestemmelse og vurdering af eventuelle andre symptomer (f.eks. angina), tegn på inkompensation og hjerterytmeforstyrrelser.

Der udføres submaksimale tests i form af 6-minutters-gangtest og eventuelt 30 sekunders rejse-sætte-sig-test. Hvis den udføres på sygehuset, skal resultatet påføres henvisningen. Enkelte patienter vil få udført en symptomlimiteret arbejdstest.

Under det kommunale rehabiliteringsforløb vil der altid være mulighed for tæt kontakt og sparring med Hjertesvigtsambulatoriet.

Meget sårbare patienter (aleneboende, lav uddannelse, psykisk sårbare, dårlig compliance) tilbydes specialiseret rehabilitering i små hold på sygehuset, eventuelt efterfulgt af kommunal rehabilitering.