Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PESA/TESE

 

Beskrivelse

Procedurerne anvendes dels som led i IVF-behandling som metode til udhentning af sædceller til befrugtning af oocytter ved hjælp af mikroinseminationsteknik (ICSI), dels som diagnostisk indgreb i forbindelse med udredning mand med azoospermi.

 

Definition af begreber

PESA: Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration

TESE: TEsticular Sperm Extraction

 

Målgruppe

Diagnostisk biopsi: mænd med azoospermi, som er udredt med genetiske analyser, hormonanalyser og objektiv undersøgelse inkl. UL-scanning af testes.

 

Biopsi til IVF/ICSI-behandling: mænd med azoospermi af dokumenteret obstruktiv karakter (vasectomi, evt. mislykket refertilisation, cystisk fibrose-bærer/-patient, idiopatisk obstruktiv azoospermi, hvor der vedforudgående diagnostisk biopsi er påvist spermiogenese)

Indgrebet foretages dagen før ægudtagning.

 

Utensilier

Klorhexidinsprit, gazekrøller, grønt afdækningsstykke, 2 x10-ml sprøjte med 20 % Carbokain og 27-G kanyle (infiltrationsanalgesi). ”Is-forbinding” til efterfølgende pålægning.

PESA: Butterfly-kanyle 23-G, 20 ml sprøjte, 1-2 peaner, spidsglas, IVF-medium i lille petriskål.

TESE: Spids skalpel, Tru-Core biopsiinstrument, petriskål, kanyle til frigørelse af biopsi.

 

 

Procedure

Grønt afdækningstykke lægges under scrotum.

Scrotum afvaskes med klorhexidinsprit.

Bedøvelse:

Forud for begge indgreb anlægges bilateral funikelblokade (infiltrationsanalgesi) med 2 x 10 ml Carbokain, 20 mg/ml. Funiklen lokaliseres ved palpation, indstik foretages og væsken fordeles rundt om funiklen. Evt. suppleres med infiltration i hud og hinder sv.t. til det planlagte indstikssted.

Virkning afventes i 15 minutter.

 

PESA:

Der anvendes butterflykanyle (23G) påsat 20 ml tom sprøjte. Der trækkes ganske lidt IVF-medium op i slangen, så højt op, at den nederste del af slangen er luftfyldt.

Caput epididymis palperes og der gøres indstik med nålen. Sygeplejerske trækker stemplet på sprøjten tilbage og holder stabilt undertryk, mens nålen med meget små bevægelser føres gennem vævet i epididymis. Når der kommer grumset væske op i slangen påsættes pean på butterfly-slangen, vakuum ophæves og nålen fjernes fra indstikstedet. Butterflykanyle med sprøjte føres over spidsglas, pean fjernes fra slangen og væsken i slangen sprøjtes ned i spidsglasset. Slangen kan evt. tømmes helt ved hjælp af luft suget ind i sprøjten.

Væsken undersøges i laboratoriet og svar afventes.

Sygeplejerske komprimerer indstikstedet.

 

TESE:

Der anvendes Tru-Core biopsiinstrument. Instrumentets udløsningsmekanisme testes og instrumentet gøres klar ved tilbagetrækning af nålen.

Testis fikseres. Evt. kan indstik gennem hud og hinder primært foretages med spidsen af lige skalpel. Indstik med biopsiinstrument foretages vinkelret midt på den konvekse overflade af testiklen for at minimere risiko for karlæsion. Biopsimekanismen udløses, instrumentet fjernes og biopsien anbringes ved hjælp af en løs kanyle i en forberedt petriskål indeholdende lidt IVF-medium.

Sygeplejerske komprimerer indstikstedet.

Biopsi undersøges i laboratoriet og svar afventes.

Proceduren kan, med nyt biopsiinstrument, gentages på samme eller modsatte side, hvis biopsien er uden sædceller/ med meget få sædceller.

Inden proceduren bør der foreligge en afklaring i forhold til den situation, at der evt. ikke findes sædceller ved biopsitagning. (anvendelse af donorsæd, nedfrysning af ubefrugtede oocytter mhp. senere befrugtning med donorsæd, destruktion af oocytter).

 

Ved diagnostisk TESE foretages som hovedregel bilat. biopsi.

Biopsierne deles; den ene halvdel fra hver side undersøges i eget laboratorium, mens den anden halvdel sendes til histologisk undersøgelse på Patologisk Institut.

Stregkode påsættes prøveglas og rekvisition oprettes i Pato-web.

Hvis der ikke umiddelbart findes sædceller i præparatet, kan der evt. aftales telefonkontakt til patienten dagen efter, når man i laboratoriet har haft lejlighed til at mikroskopere hele biopsimaterialet.

Endvidere træffes aftale med patienten vedr. svar på histologisk undersøgelse.