Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vitrifikation af blastocyster med Irvine medie

 

Formål

At sikre ensartet vitrification med Irvine medie af blastocyster på dag 5/6 efter aspiration i overensstemmelse med Fertilitetsenheden, Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Apparatur, utensilier og reagenser

Apparatur

Utensilier

Reagenser

Lafbænk

Stereomikroskop (Nikon SMZ1500)

Minut-ur

250 µl pipette

100 µl pipettespids + pipette

Petriskål 6 cm

Pincet

Flamingokasse med flydende nitrogen

Cryotech strå

Visiotube

Irvine vitrification freeze kit

Blastocyst medie

 

 

Blastocysterne scores og der vurderes om der er blastocyster til vitrifikation. (Kollapsede blastocyster kan også fryses).

 

Klargøring af bakker

 • • Klargjort vitrifikationsskål mærkes med patient label og blastocyster, der skal vitrificeres overføres hertil

 • • En 6 cm petriskål pr. strå mærkes med Patient ID

 • • Placering til hver strå udvælges og registreres således:

  • • Ved hjælp af oversigtsskemaerne (sidder i mapperne: Mortek fryseren, A – D) findes en ledig placering i Mortek N2-fryseren. Oversigtskemaet udfyldes med navn, CPR-nr, dato for frys og prioritet (farvekode er fortrykt). For at minimere risiko for fejl, må der kun være en farve for hver patient i hver box

  • • Placering og farvekode noteres på dyrkningsskema

  • • I Formatex registreres hvilke blastocyster der vitrificeres. Blastocystens placering i fryser, farvekode og prioritet registreres også (ved PGT- patienter er prioritetsnummer det samme som blastocyst nummer i formatex)

 

Strå og visiotube mærkes med id:

 • • Strået mærkes med frysefast label påført patientens personnummer og med prioritetsnummer (f.eks. V1)

 • • Farvet visiotube mærkes med patientens navn, personnummer, dato for vitrification, hulnummer og prioritetsnummer 

Flamingokasse fyldes med flydende kvælstof og placeres på et rullebord, så det kan flyttes hen til Lafbænk

Visiotubes og stråets yderrør placeres i flamingokasse med kvælstof, sørg for at der er kvælstof i tuben under hele processen.

 

Fremgangsmåde

 • • Der arbejdes i kold bænk.

 • • Medie tages ud af køleskabet min 30 min før brug. Mediet skal have opnået stuetemperatur (22-27 grader) inden brug. Mediet blandes grundigt. Der afpipetteres 60 µl af ES og VS i cryotubes pr. blastocyst der skal vitrificeres. På pakken noteres dato for åbning samt hvor mange der er brugt.

 • • 50 µl ES afpipetteres øverst i den klargjorte 6 cm petriskål.

 • • Blastocysten afsættes med 250 µl denuderingspipette i ES med så lidt dyrkningsmedie som muligt og minutur startes.

 • • Lige inden de 10 minutter er gået, afpipetteres 50 µl VS medie i petriskålen nedenfor ES dråben (se tegning).

 • • Ny 250 µl denuderingspipette tages i brug for at undgå olie i resten af proceduren.

 • • Blastocysten flyttes til VS dråben efter 10 min. med så lidt ES i pipetten som muligt.

 • • Skyl pipetten og flyt derefter blastocysten til et nyt sted i dråben.

 • • Efter 50 sekunder i VS loades blastocysten på strået på følgende måde:

 • • Sug blastocysten op i spidsen af pipetten.

 • • Blastocysten afsættes på strået, som holdes vandret. Den sorte spids vender væk fra en selv.

 • • VS suges af, så blastocysten ligger i så lidt medie som muligt. Drej evt. strået til lodret stilling for nemmere at suge medie fra.

 • • Strået overføres med det samme til karet med flydende nitrogen og strået bevæges frem og tilbage med kraftige bevægelser for blastocysten nedkøles hurtigt.

 • • Strået og yderrøret samles og puttes i visiotuben under flydende nitrogen ved hjælp af pincet.

 

Loading skal ske indenfor 60 sek. Samlet skal proceduren i VS skal ske indenfor max 110 sek.

 

 

H:\My Pictures\Irvine fryse tø medier\09102020 vitrifikation af blastocyster.png