Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks vedr. diktering i Mirsk og opdeling af notater

 

Formål

Opdeling af diktater i ”notat” og ”haste”, således at sekretærerne nemmere kan prioritere hastenotatet til hurtig afskrivning, mens den ”almindelige” del af et journalnotat evt. afskrives senere.

 

Faggrupper for hvem denne instruks er relevant

Læger, genetiske sygeplejersker og lægesekretærer på Klinisk Genetisk Afdeling

 

Beskrivelse

Opdeling af diktater i ”notat” og ”haste”:

Hvis der for en pt. laves et længere almindeligt notat (ex. ambulant samtale) og samtidig et hastenotat (brev, korrespondance, epikrise, henvisning mm.), dikteres to separate diktater, og der sættes både gul ”notat” og rød ”haste” diktatlabel på journalen.

  • Det almindelige notat dikteres på vanlig vis, dvs. inkl. procedurekoder og diagnoser. I Mirsk vælges ”notat”, og der lægges en gul ”notat” label i lommen forrest på journalen.

 

  • Der oprettes særskilt diktat til haste-delen. Indledende i dette diktat anføres igen koder og diagnoser til brug for sekretæren. Herefter dikteres hastenotaterne. Såfremt der dikteres epikrise, startes med denne. I Mirsk vælges ”hastekorrespondance”, og der lægges en rød ”haste” label i lommen forrest på journalen.

Kortere notater på relativt få linjer, der efterfølges af hastenotater, kan dikteres sammen med haste-delen i ét samlet hastenotat. Dette kunne eksempelvis være vedr. modtaget analysesvar på pt., som giver anledning til brevsvar og epikrise mm.

 

Tovholder for denne instruks
Marianne Pedersen, Karina Thomsen