Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Autisme (voksen)

 

Beskrivelse

Dette dokument indeholder hovedtrækkene i udredningen af autismespektrumsforstyrrelser hos voksne. Dokumentet indeholder et link til en udredningsskabelon, hvori de meste centrale fokuspunkter i udredningen indgår.

 

Patientgruppe

Autismespektrumsforstyrrelser (tilhørende gruppen af gennemgribende udviklingsforstyrrelser (ICD-10-koderne F84.0-9)) er karakteriserede ved livslange begrænsninger i evnen til gensidig social interaktion og kommunikation og begrænsning i adfærdsrepertoire, forestillingsevne og interesser. Disse begrænsninger manifesterer sig ofte som:

 

 •  Vanskeligheder med at forstå sociale situationer og andre menneskers tanker og følelser

 •  En tendens til at tænke i sort-hvidt (f.eks. inden for politik eller moral) i stedet for at overveje mange perspektiver på en fleksibel måde

 •  En tendens til at dreje enhver samtale hen på en selv eller ens egne interessefelter

 •  En tydelig nedsat evne til at begynde eller vedligeholde en samtale med andre. Personen kan ikke se formålet med overfladisk social kontakt, udveksling af pæne ord eller blot at fordrive tiden sammen med andre med mindre, der er et klart emne for diskussionen/debatten

 •  En pedantisk måde at tale på eller brug af for mange detaljer

 •  En manglende evne til at erkende, hvornår lytteren er interesseret eller keder sig. Selvom personen har fået at vide, at han eller hun ikke skal tale for længe om egne særinteresser, kan denne vanskelighed vise sig tydeligt, hvis andre emner kommer op

 •  En tendens til ofte at sige ting uden at overveje, hvordan de indvirker på lytteren (faux pas)

 •  Reduceret brug af non-verbale kommunikationsformer (mimik, øjenkontakt og prosodi)

 •  Vanskeligheder med at tilpasse sig ændrede forhold og manglende fleksibilitet

 •  Hyper-/hyposensitivitet på forskellige sansemodaliteter

 

Udredning

Udredningen tager udgangspunkt i “Udredningskabelon i forhold voksne med autismespektrumsforstyrrelser”, som overordnet indeholder følgende:

 

 1. a) Almindelig journaloptagelse (henvisningsårsag, tidligere psykisk, aktuelt socialt, somatisk, misbrugsanamnese etc.)

 2. b) Udviklingsanamnese (graviditet og fødsel, tidlig kontakt, søvn- og spisemønster, motorisk og sprolig udvikling etc.)

 3. c) Psykopatologisk vurdering (PSE-interview eller lignende)

 4. d) Prompte-spørgsmål ift kernetræk ved autismespektrumsforstyrrelser (vedr. socialt samspil og kommunikation, forestillingsevne, sensorisk hypo-/hypersensitivitet, etc).

 

Derudover kan der inddrages spørgeskemaer (RAADS-R, EQ, AQ, SQ, etc) og/eller psykologiske tests (eksempelvis ADOS).

Det er vigtigt at inddrage pårørende i udredningsprocessen som informanter.

 

Diagnosen stilles i henhold til ICD-10.

 

Behandling

Behandlingen af autismespektrumsforstyrrelserne sker som udgangspunkt ikke i psykiatrisk regi med mindre, der er en komorbid psykiatrisk tilstand. Denne komorbide tilstand behandles så efter gældende retningslinjer under hensyntagen til autismespektrumsforstyrrelsen

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter over 18 år med behov for udredning af autismespektrumsforstyrrelser hos voksne.

 

Formål

At sikre ensartet og systematisk udredning og diagnostik og derudover behandling af eventuelle komorbide psykiatriske tilstande. At udredningen udføres med høj faglig kvalitet, der følger relevante anbefalinger og best practice.

 

Referencer

https://www.nice.org.uk/guidance/cg142/chapter/1-Guidance#identification-and-assessment

Nedenstående er under revidering:

http://www.bupnet.dk/media/retningslinje_autisme-gennemgribende_forstyrre.pdf