Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forstyrrelse i personlighedsstrukturen (voksen)

Beskrivelse

Retningslinje for udredning og behandling af patienter over 18 år med forstyrrelse i personlighedsstukturen.

 

Udredning

Patienten modtager en bred psykiatrisk vurdering og undersøgelse udført af kvalificeret sundhedspersonale. Dette inkluderer anamneseoptagelse, herunder misbrugsanamnese og fysisk helbredsvurdering , Present State Examination og kan suppleres med struktureret diagnostisk interview, eksempelvis SCID-2/5. Diagnosen stilles efter ICD-10 kriterier.

 

Behandling

Som udgangspunkt behandles patienter med forstyrrelse i personlighedsstukturen med psykoterapi. Referencerammen er i Region Nordjylland hovedsagelig mentaliseringsbaseret psykoterapi. Behandlingen tilpasses i intensitet og varighed efter sværhedsgrad, funktionsniveau og patientens præference. Behandlingen vil oftest indledes af et psykoedukationsforløb og efterfølges af enten gruppeterapi eller individuel terapi.

Farmakologisk behandling af personlighedsforstyrrelse er altid ”off label”. I visse situationer og perioder i behandlingsforløbet kan det være relevant at bruge symptomlindrende behandling med medicin.

 

Definition af begreber

Forstyrrelser i personlighedsstukturen er tilstande og adfærdsmønstre, der er vedvarende til stede fra tidlig ungdom, og giver anledning til relationelle og sociale vanskeligheder. Mønstrene for oplevelsesmåde og adfærd afviger fra det i kulturelt sammenhænge forventede og accepterede. Kan manifestere sig indenfor erkendelse, holdning, følelsesliv, impulskontrol og behovstilfredsstillelse, samt i interpersonelle forhold. Adfærden er gennemgribende og unuanceret, utilpasset og uhensigtsmæssig.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter over 18 år med kliniske symptomer, som beskrevet i ICD-10 med mistænkt eller bekræftet diagnose indenfor spektret forstyrrelse i personlighedsstukturen. Patienter med dyssocial personlighedsstruktur kan som udgangspunkt ikke tilbydes behandling.

Formål

Formålet med retningslinjen er at sikre, at patienter med forstyrrelse i personlighedsstrukturen

  • • bliver diagnosticeret og får adgang til dokumenteret og evidensbaseret behandling

  • • får en øget mulighed for remission.

 

Problemstilling

Patienter med forstyrrelse i personlighedsstukturen har vanskeligheder med at kunne sætte sig ind i egen og andres sindstilstande. Kan have vanskeligheder med at modulere følelser og kan reagere med uhensigtsmæssige handlinger. Dette kan typisk give anledning til vanskeligheder i relationer til andre mennesker og bevirke ustabilitet i såvel privatliv som i uddannelse/arbejde. Ofte kan der være store følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer, der kan vise sig som selvbeskadigelse eller selvmordstanker/handlinger. Der kan være intense, ustabile følelser og manglende impulskontrol, tendens til isolation og tilbagetrukkethed i sociale situationer pga. frygt for kritik og afvisning, tendens til at overlade vigtige beslutninger til andre pga. frygt for at lave fejl, tendens til overdreven perfektionisme pga. indre usikkerhed.

Metode

Retningslinjen er udarbejdet på baggrund af Nationale Kliniske Retningslinjer for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur af borderline type, marts 2019. Herudover retningslinjen ”Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse af borderline type”, udarbejdet af Region Syddanmark, juni 2019, samt retningslinjen ”Borderline personlighedsforstyrrelse, udredning og behandling” udarbejdet af Region Midtjylland september 2019.

 

Referencer

National Klinisk Retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type, udgivet af Sundhedsstyrelsen marts 2019

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2019/NKR-behandling-af-emotionel-ustabil-personlighedsstruktur-borderline-type

 

Manual for mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppeterapi (MBT-I), Sigmund Karterud, Anthony Bateman, 2011

 

Manual for mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G), Sigmund Karterud, 2012

 

Bateman AW, Gunderson J, Mulder R. Treatment of personality disorder. Lancet. 2015;385(9969):735-43 (Se HER )

 

Weinbrecht A, Schulze L, Boettcher J, Renneberg B. Avoidant Personality Disorder: a Current Review. Curr Psychiatry Rep. 2016;18(3):29 (se abstract HER )

 

Intensiv kombinationsbehandling for patienter med svær personlighedsforstyrrelse – Ambulatorium for Personlighedspsykiatri, Klinik Psykiatri Syd. Se på https://pri.rn.dk/Sider/8291.aspx