Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Nord – Sekretariatet – Tjekskema: Henvist fra os selv

Beskrivelse

For at sikre, at rette instans får svar, når vi selv laver henvisninger til undersøgelser, er der oprettet et tjekskema med navnet Tjekskema: Henvist fra os selv. Alle undersøgelser med os selv som henvisende instans ryger automatisk på tjekskemaet bortset fra MR mammae samt de fleste forskningsundersøgelser.

Sådan findes Tjekskema: Henvist fra os selv

Gå i RIS.

Gå ind under Konference i øverste højre hjørne.

Billede 1

 

Tryk på pilen (markeret med gult) og vælg Tjekskema: Henvist fra os selv.

Billede 3

Sådan findes de undersøgelser, der skal håndteres

Det er kun de undersøgelser, som er endeligt beskrevet, der skal håndteres. Disse findes ved at se i kolonnen ”Dikteret af” – dem med navn er dikteret, men er ikke nødvendigvis endeligt beskrevet. Gå derfor ind i alle med kigge-adgang (nedenstående ikon, eller markér undersøgelsen, så den er blå og tryk Alt + Å).

Billede 4

Kig under Beskrivelse, om der er en endelig beskrivelse.

Billede 2

Havner der MR mammae på tjekskemaet, skal de ikke håndteres, men konferencesporet Tjekskema: Henvist fra os selv skal aflyses.

Havner der forskningsundersøgelser på tjekskemaet, skal disse registreres på KTP-listen. Det gælder for alle, at der skal laves en indskrivning, og at der ikke skal sendes svar til nogen, så derfor skal der sættes et X i diagnosebilledet ved feltet ”Brev udskr”, jf. PRI-dokumentet PRI-dokumentet Sekretær – Registrering – KTP-listen for assistancer (ambulatorier og sengeafdelinger).

Undersøgelser henvist fra os selv, som ikke står på Tjekskema: Henvist fra os selv

Der vil være undersøgelser, hvor vi selv er henvisende instans, f.eks. nogle forskningsundersøgelser, som ikke havner på Tjekskema: Henvist fra os selv. Disse skal registreres på KTP-listen og findes på følgende måde:

Gå i PAS.

Skriv AM,KTP + Enter.

Udfyld disse + Enter.

Billede 8

Se nærmere omkring korrekt registrering nedenfor.

Sådan håndteres de relevante undersøgelser

Er der en endelig beskrivelse, skal undersøgelsen registreres på KTP-listen. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for registrering af ophængninger – se PRI-dokumentet Sekretær – Registrering – KTP-listen for ophængninger. Find først ud af, hvem rette henvisende instans er. Dette kan eventuelt gøres ved at søge tidligere undersøgelser frem på patienten i RIS og se, om der ved en tidligere undersøgelse er taget stilling til en kontrol, hvor vi selv henviser. Ved traumeskanninger er rette henvisende instans 8001 4681, og traumet skal knyttes til forløb herfra:

Billede 10

Kør undersøgelsen igennem på KTP-listen og knyt til det relevante forløb (hos korrekte henvisende instans) – se PRI-dokumentet Sekretær – Registrering – KTP-listen for assistancer (ambulatorier og sengeafdelinger).

Er der ikke noget forløb, må der laves en indskrivning – se PRI-dokumentet Sekretær – Registrering – KTP for praksis.

Der laves et KOR-notat i PAS – se PRI-dokumentet Sekretær – PAS – Korrespondancenotater (KOR) og forespørgselsnotater (FSP). Brug frase nr. 235, med mindre det er egen læge, der skal have svaret. I så fald sendes svaret fra PAS via notatoversigten.

Billede 7

 

Til sidst åbnes undersøgelsen i RIS ved at markere den og tryk Konference.

Billede 5

Herefter skrives i generel note, hvem svaret er sendt til, og der trykkes på Konfereret.

 

Billede 6

Opstart

Denne vejledning vedrører undersøgelser henvist fra Radiologisk Afdeling, som er udført fra og med 01.01.21.