Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Fælles – Tjekskema: Henvist fra os selv

Beskrivelse

For at sikre, at rette instans får svar, når vi selv laver henvisninger til undersøgelser, er der oprettet et tjekskema med navnet Tjekskema: Henvist fra os selv. Alle undersøgelser med os selv som henvisende instans ryger automatisk på tjekskemaet.

Sådan findes Tjekskema: Henvist fra os selv

Gå i RIS.

Gå ind under Konference i øverste højre hjørne.

Billede 1

 

Tryk på pilen (markeret med gult) og vælg Tjekskema: Henvist fra os selv.

Billede 3

Sådan findes de undersøgelser, der skal håndteres

Det er kun de undersøgelser, som er endeligt beskrevet, der skal håndteres. Disse findes ved at se i kolonnen ”Dikteret af” – dem med navn er dikteret, men er ikke nødvendigvis endeligt beskrevet. Gå derfor ind i alle med kigge-adgang (nedenstående ikon, eller markér undersøgelsen, så den er blå og tryk Alt + Å).

Billede 4

Kig under Beskrivelse, om der er en endelig beskrivelse.

Billede 2

Sådan håndteres de relevante undersøgelser

Er der en endelig beskrivelse, skal undersøgelsen registreres på KTP-listen. Find først ud af, hvem rette henvisende instans er. Dette kan eventuelt gøres ved at søge tidligere undersøgelser frem på patienten i RIS og se, om der ved en tidligere undersøgelse er taget stilling til en kontrol, hvor vi selv henviser.

Kør undersøgelsen igennem på KTP-listen og knyt til det relevante forløb (hos korrekte henvisende instans) – se PRI-dokumentet Sekretær – Registrering – KTP-listen for assistancer.

Er der ikke noget forløb, må der laves en indskrivning – se PRI-dokumentet Sekretær – Registrering – KTP for praksis.

Der laves et KOR-notat i PAS – se PRI-dokumentet Sekretær – PAS – Korrespondancenotater (KOR) og forespørgselsnotater (FSP). Brug frase nr. 235, med mindre det er egen læge, der skal have svaret. I så fald sendes svaret fra PAS via notatoversigten.

Billede 7

 

Til sidst åbnes undersøgelsen i RIS ved at markere den og tryk Konference.

Billede 5

Herefter skrives i generel note, hvem svaret er sendt til, og der trykkes på Konfereret.

 

Billede 6

Målgruppe – modtagelse

Målgruppen er sekretærer på Radiologisk Afdeling.

Formål

Formålet er at sikre, at rette instans får svar på en undersøgelse, som er rekvireret af Radiologisk Afdeling.

Problemstilling

Når vi selv er henvisende instans på en undersøgelse, risikeres det, at svaret aldrig når frem til rette instans.

Opstart

Denne vejledning vedrører undersøgelser henvist fra Radiologisk Afdeling, som er udført fra og med 15.09.20.