Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Manuel rotation

 

Baggrund

Uregelmæssig baghovedstilling, occiput posterior (OP), eller occiput transvers (OT) er ofte relateret til komplikationer i fødslen som dystoci, instrumentel forløsning, akut sectio og grad 3 og 4 bristninger hos moderen. Studier viser at incidensen af OP eller OT er 34% i det aktive stadie af fødslen, 19% i uddrivningsfasen, mens kun 5,5% - 8,3% fødes i en uregelmæssig baghovedpræsentation. Det er altså værd at noterer, at langt de fleste børn roterer spontant i forløbet, og at denne rotation kan understøttes ved bevægelse og lejeændring i fødselsforløbet.

Manuel rotation bør således først overvejes ved tegn på dystoci i fødslen.

 

Studier har vist at brug af manuel rotation kan nedsætte forekomsten af instrumentel forløsning ved dystoci i fødslen. Efter succesfuld manuel rotation er sectioraten 2% sammenlignet med 34% ved mislykket rotation. Succesrate ved manuel rotation varierer meget i litteraturen (60% - 93%), og den er afhængig af hvilken teknik, der anvendes og udøverens erfaring. Desuden er succesraten højere, hvis orificium er fuldt udslettet, hvis caputs stand er under interspinal planet, og hvis mater er flergangsfødende. Såfremt orificium er udslettet, er risikoen for komplikationer som f.eks. cervixlæsioner og navlesnorsfremfald meget lille.

 

 

Forudsætninger

Manuel rotation af caput kan overvejes hvis følgende er opfyldt.

 • ● Dystoci i fødslen uden effekt af mobilisering.

 • ● Fuldt dilateret orificium.

 • ● Caput under interspinalplanet.

 • ● Normal CTG – ved afvigende CTG kræves normalt laktat.

 • ● Ultralydspåvist OP eller OT.

 • ● Normalt stort barn – bør ikke udføres ved vægt > 4500 g.

 • ● GA ≥ 37+0.

 • ● Kontraindiceret ved abnorm bækkenpalpation: Smal arcus eller fremtrædende promontorie.

 • ● Kontraindiceret ved uterusmalformationer.

 

 

Billede 1

 

 

Sagitalt: Hvor ligger barnets ryg? Transverselt: Hvordan er caput roteret?

 

 

Selve rotationen

 • ● Der kan anvendes forskellige teknikker (se herunder).

 • ● Kvinden ligger i GU-leje.

 • ● Blæren skal være tom.

 • ● Caput skubbes lidt op, flekteres og roteres under veen.

 • ● Caput holdes roteret, mens kvindes presser under den følgende ve.

 • ● Man kan forsøge rotation maximalt 3 gange.

 • ● CTG altid før, under og 20 minutter efter forsøg på rotation.

 • ● Hvis der tilkommer påvirket CTG, skal rotationen afbrydes.

 • ● Kontrol ultralydsskanning efter forsøg på rotation.

 • ● Overvej smertelindring.

 

 

Forskellige teknikker til manuel rotation

Digital rotation (DR)

Initialt kan man sikre en bedre fleksion af caput ved tryk fortil på caput lige bagved den firkantede fontanelle. Selve rotationen udføres ved at føre en hånd ind i vagina med håndfladen opad. Digital rotation foretages ved at placere 2. og 3. finger på den anteriore del af sutura lambdoidea nær den trekantede fontanelle. Herefter roteres caput til en occiput anterior position ved at fødselshjælperen roterer sin hånd og underarm. Tommelfingeren kan evt. fremme rotationen ved et forsigtigt tryk nedad længere fremme på parietalknoglen.

 

 

 

Billede 2

 

 

Manuel rotation fransk metode (flad hånd bag øret):

Initialt kan man sikre en bedre fleksion af caput ved tryk fortil på caput lige bagved den firkantede fontanelle. En hånd føres ind i vagina med håndfladen opad. 2., 3., 4. og 5. finger placeres bag den bagerste parietale knogle. 1. finger placeres på den øverste parietalknogle. Hvis barnet har ryggen mod sin mors venstre side, skal fødselshjælperen benytte sin højre hånd. Hvis barnet har ryggen mod sin mors højre side, skal den venstre hånd benyttes. Caput fattes med fingerspidserne. Under en kontraktion skal kvinden presse samtidig med, at fødselshjælperen skal forsøge at flektere og rotere caput til en OA.

 

 

Billede 6

 

 

Engelsk rotation

Fire fingre placeres bag baghovedet med håndfladen opad, tommelen på os parietale, caput flekteres og under en ve, medens mater presser, roteres anterior. Højre hånd anvendes, hvis ryggen ligger i en 1. OP (ROP), medens venstre hånd anvendes ved en 2. OP (LOP).

 

 

Billede 7

 

 

Referencer:

 

DSOG status dokument: Manuel rotation (2020)

https://static1.squarespace.com/static/5467abcce4b056d72594db79/t/5ead553c5f50e02b16fb62c2/1588417856633/200225+Statusdokument+manuel+rotation+final.pdf